Vilka isoleringsmaterial ska du välja?

Ska du börja isolera? Är du dessutom osäker på vilken typ av isoleringsmaterial du ska välja? Läs då här där du får en överblick över de 6 vanligaste isoleringsmaterialen.

Bästa isoleringsmaterialet

Det finns många olika sorters isolering att välja mellan, när du ska isolera. Var och en har sina styrkor och svagheter, men gemensamt är att de kan hjälpa dig behålla värmen.

Vilket isoleringsmaterial du ska välja för en specifik isoleringsuppgift beror naturligtvis helt på var isoleringen ska sitta.

Ska den sitta utvändigt eller invändigt eller kanske i husets hålmur? Ska du isolera på ett ställe där du kommer åt ordentligt eller är det lite krångligt? Ska isoleringen ligga i ett golv mot jorden eller på vinden eller under taket? Eller är det bara fråga om en helt vanlig skiljevägg?

De mjuka, de hårda och de finfördelade...

Isoleringsmaterial kan grovt delas upp i tre olika typer – de mjuka, de hårda och de som är finfördelade. Inom varje kategori finns det olika alternativ att välja mellan.

De mjuka isoleringsmaterialen, som t.ex. den utbredda mineralullen, är lämpliga i väggar och skiljeväggar, på vindar och under tak där de kan vara skyddade.

De hårda materialen används normalt på fasader och nedåt mot jorden, eftersom de tål högt tryck och inte ska skyddas av t.ex. beklädnad. Det är meningen att du t.ex. ska putsa upp en fasad och gjuta ett betonggolv direkt ovanpå dessa material.

För hålmurar eller andra ställen där det kan vara svårt att komma åt används granulat som är ett mycket finfördelat isoleringsmaterial. Det kan antingen vara små tussar av mineralull, pyttesmå polystyrenkulor eller bestå av sönderrivet returpapper.

LÄS OCKSÅ: Dubbeleffekt med Kingspan isolering

Få ordning på fuktspärren

Innan du börjar isolera är det viktigt att ta reda på om det finns en fuktspärr och om den är intakt. Att det inte uppstår problem med fuktspärren är en förutsättning för en lyckad efterisolering, annars kan detta leda till röta och svampangrepp.

Om fuktspärrens skick är oklart ska den ersättas med ny. Alternativt kan du nöja dig med ett isoleringsskikt på max 250 mm där fukt kan tränga igenom så att du undviker problem med röta och svamp.

Vi går igenom de här 6 isoleringsmaterialen:

 1. Mineralull – hård
 2. Mineralull – mjuk
 3. Pappersull
 4. Polystyren
 5. Multipor
 6. Leca

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Vindpapp förbättrar isoleringen med 10 %

1. Mineralull – hård

Beskrivning:
Mineralull finns i en hård form i olika varianter. De kallas även för isoleringsskivor, eftersom de ofta används som isolering nedåt mot marken eller utvändigt på huset. De hårda skivorna tål både stötar och tryck och är samtidigt vindtäta. Du kan gjuta ett betonggolv direkt ovanpå isoleringsskivorna, som används som isolering mot marken, och putsa upp en ny fasad utanpå skivorna som används som utvändig isolering.

Typer:
Det finns många olika typer av hårda isoleringsskivor som var och en är utformad för speciella ändamål. Markskivan är den mest lufttäta modellen och den kan användas direkt under ett golv med plattor, samt som underlag för ett gjutet betongdäck. Fasadskivor har ett hårt toppskikt som det går att putsa direkt ovanpå. Varianterna finns i olika tjocklekar.

FÖRDELAR:

 • Mycket formstabil
 • Tål hög vikt
 • Suger inte upp fukt
 • Vindtät
 • Kan limmas och spikas fast
 • Kan gjutas och putsas direkt på

NACKDELAR:

 • Inte så flexibelt som mjuk mineralull

Användning:
Som isolering mot jorden i fundament, för utvändig isolering av fasader, för isolering i källare. Det finns också hård mineralull som används till bullerplank.

Prisexempel per kvadratmeter:

 • Skalflex, 50 mm, 429 kr per kvm, till fasaden.
 • Rockwoll A-skiva 10, 50 mm, 120 kr per kvm, till fasaden.
 • Rockwool-markskiva, 75 mm, 240 kr per kvm, för golv och utvändig källarvägg.

2. Mineralull – mjuk

Beskrivning:
Mjuk mineralull består av glas- eller stenull och är den mest utbredda isoleringstypen, eftersom den är så användbar och lätt att anpassa. Glasull består av fina trådar som gör glasullen mer elastisk än de styvare, mer ihoptrasslade trådarna i stenull. Glasull är mer flexibelt, medan stenull å andra sidan håller formen bättre. Isoleringsförmågan är densamma.

Typer:
Finns som skivor, rullar, fogremsor, rörisolering (med aluminium) och som granulat. De finns i olika former och storlekar. De vanligaste tjocklekarna på måtten är 45 och 95 mm. Granulat är mineralull i små bitar till de lite besvärliga ställena som t.ex. hålmurar, men det är inte gör-det-själv-arbete.

FÖRDELAR:

 • Hög isoleringsförmåga (lite mindre för granulat)
 • Lätt att hantera och anpassa
 • Finns i många storlekar
 • Finns i de flesta byggvaruhusen
 • Brandhämmande
 • Suger inte upp vatten

NACKDELAR:

 • Förstörs lätt om den inte skyddas

Användning:
Passar till ställen där isoleringen sitter skyddad, t.ex. bakom skivor/brädor för beklädnad, där den inte utsätts för tryck.

Prisexempel per kvadratmeter:

 • Knauf Space Slab, 95 mm, 30 kr per kvm, för väggar, skiljeväggar, vindar, tak, bjälklag, krypkällare.
 • Rockwool A-batts, 95 mm, 35 kr per kvm, för väggar, skiljeväggar, vindar, tak, bjälklag, krypgrunder.
 • Rockwool A-batts, 195 mm, 115 kr per kvm, för väggar, skiljeväggar, vindar, tak, bjälklag, krypgrunder.
 • Rockwool-granulat, 15 kg, 680 kr.

3. Pappersull

Beskrivning:
Pappersull framställs av returpapper som finfördelas i pyttesmå bitar, även kallat granulat. Det behandlas med borsalter och aluminiumhydroxid som gör det till ett brandhämmande material. Det förhindrar röta, mögel och svamp – och skrämmer bort skadedjur som möss och insekter.

Pappersull är ett så kallat hygroskopiskt material. Det betyder att det både kan ta upp och avge fukt, vilket är en fördel om det t.ex. läggs på en vind med mineralull som har en fuktspärr i oklart skick. Fukt i mineralullen kan då eventuellt avges till pappersullen som fördelar fukten så att den avdunstar om rummet är ordentligt ventilerat.

Typer:
Det finns olika typer av granulat som var och en har särskilda egenskaper. Det finns t.ex. granulat som är avsedd för vind, hålmur och ljudisolering.

FÖRDELAR:

 • Billigare än mineralullsgranulat
 • Miljövänlig att framställa
 • Kapillärbrytande (suger inte upp fukt)

NACKDELAR:

 • Finns främst som granulat
 • Dammar
 • Inblåsning i hålmur och bjälklag kräver professionell utrustning och hjälp.

Användning:
Granulat av pappersull används normalt på oisolerade vindar. Skivor kan användas som isolering i väggar och på vindar.

Prisexempel per kvadratmeter:

 • 1 påse pappersull, 10 kg, räcker till 3 kvm isolering, 100 mm tjock. Pris: 170 kr/60 kr per kvm för vindsutrymme.
 • 1 påse Isocell, 14 kg, räcker till ca 4 kvm isolering, 100 mm tjock. Pris: 240 kr/60 kr per kvm för vindsutrymme.

LÄS OCKSÅ: Pappersull eller mineralull?

4. Polystyren

Beskrivning:
Polystyren är en plastprodukt som framställs av lite råolja och naturgas – resten är ren luft. Du känner till frigolit som också är polystyren, men varianterna som används för isolering av hus är mer kompakta men fortfarande mycket lätta.

Typer:
Polystyren finns både som skivor i olika storlekar och tjocklekar samt som pyttesmå kulor, även kallade granulat.

FÖRDELAR:

 • Kan tåla högt tryck
 • Kapillärbrytande (suger inte upp fukt)
 • Lätt att hantera och forma
 • Livslång hållbarhet

NACKDELAR:

 • Brandfarligt
 • Smälter vid 120 grader

Användning:
Skivorna används normalt till bottenplattor nedåt mot marken och sockeln. Granulat används till hålmurar. Ska du skära till många polystyrenskivor lönar det sig att hyra en varmtrådsskärare. Spillet blir mindre och isoleringen bättre.

Prisexempel per kvadratmeter:

 • Jackon-golvisoleringsskiva, 10 x 60 x 120 cm, 85 kr per kvm.
 • Jackon-golvisoleringsskiva, 15 x 60 x 120 cm, 145 kr per kvm.
 • Jackon Super EPS, 15 x 60 x 120 cm, 170 kr per kvm.
 • 1 påse Jackon-kulor, 3–5 mm, 100 liter, 155 kr.

LÄS OCKSÅ: Cellplast – som isolering och byggskivor

5. Multipor

Beskrivning:
Isoleringsskivorna Multipor påminner om multiplattor. De är diffusionsöppna, vilket gör att de inte håller kvar vatten och inte kan angripas av röta och svamp. Skivorna är avsedda för invändig isolering, främst av källarväggar där det ofta kommer in fukt utifrån. Skivorna limmas upp på väggen och man måste inte sätta upp fuktspärrar. Skivorna kan även användas som skiljeväggar och väggar till t.ex. badrum.

Typer:
Multipor-skivor finns i flera olika storlekar och tjocklekar – 6, 8 och 10 mm.

FÖRDELAR:

 • Hög isoleringsförmåga
 • Formstabila
 • Låg vikt
 • Diffusionsöppna
 • Ger ett bra inomhusklimat
 • Brandhämmande
 • Motståndskraftiga mot röta och svamp
 • Fuktspärrar är inte nödvändigt
 • Enkel ytbehandling
 • Kablar kan lätt fräsas in

NACKDELAR:

 • Svårt att skruva fast

Användning:
Skivorna är lämpliga att använda i källare där det tränger in fukt utifrån som kan vara svår att få bukt med. De kan användas som väggar, t.ex. i badrum. Det är också möjligt att limma upp dem på vinden i bjälklag.

Prisexempel per kvadratmeter:

 • Multipor-skiva, 10 x 40 x 60 cm, ca 60 kr per storlek.

LÄS OCKSÅ: Isolera din källare och spara pengar

6. Leca

Beskrivning:
Lecablock eller lecakulor består av lerkulor som har bränts vid hög temperatur, så att de utvidgar sig kraftigt och får en hög isolerande effekt. Kulorna blir samtidigt mycket lätta under processen och väger inte mycket.

Typer:
Lecablock finns i många olika storlekar och i två olika styrkor som kallas densitet 600 och 800. Lecablocken med densitet 600 är de som används mest, medan densitet 800 är avsedda för byggandet av våningar.

FÖRDELAR:

 • Kapillärbrytande (suger inte upp fukt)
 • Dränerande
 • Tål högt tryck (även högre tryck än hårda markskivor av mineralull och polystyrenblock)
 • Lecakulor är lätta att jämna ut som underlag för t.ex. markskivor av mineralull och polystyrenblock

NACKDELAR:

 • Lecakulor är ganska levande och svåra att gjuta ovanpå
 • Isolerar knappast lika bra som mineralull

Användning:
Blocken används främst till fundament och murverk medan kulorna kan användas som underlag i ett fundament, även om de håller på att fasas ut. I stället tillverkas en bottenplatta normalt av polystyren eller isoleringsskivor. Kulorna kan även användas som hålmursisolering eller runt ett skorstensrör. Används dem ändå, är det smart att blanda dem med lite cement så att det inte rasar ut kulor om röret ska bytas.

Prisexempel per kvadratmeter:

 • IBF-lecamurblock, 5,7 x 11 x 23 cm, 10 kr per styck.
 • IBF-lecablock 600, 12 x 19 x 49 cm, 35 kr per styck.
 • IBF-lecablock 600, 35 x 19 x 49 cm, 105 kr per styck.
 • Lecakulor från Weber, storlekar 4–10 mm, 50 l säck, 160 kr.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Isoleringsmaterial