Vad är lambda-värde?

Lambda-värde anger ett materials värmeledningsförmåga. Ett högt lambda-värde betyder bra värmeledningsförmåga. Ju lägre lambda-värdet är, desto bättre isolerar materialet alltså. I denna artikel kan du läsa mycket mer om lambda-värde och när det är viktigt.

Vad är lambda-värde?

Lambda-värde anger ett specifikt materials värmeledningsförmåga och säger alltså något om hur bra ett material är på att leda värme genom sig.

Lambda-värde har tecknet λ och anges i enheten W/mk, dvs hur många watt som förloras per meter av ett bestämt material vid 1 grads skillnad mellan ute- och innetemperaturen.

Ett högt lambda-värde betyder att materialet är bra på att leda värme. Ju lägre lambda-värdet är, desto bättre isolerar materialet.

Många isoleringsmaterial har därför mycket låga lambda-värden, även om det kan vara skillnad på hur bra materialen är på att leda värme.

Aluminium är exempelvis en riktig bra värmeledare med ett lambda-värde på över 200, medan isoleringsmaterial oftast har ett lambda-värde mellan 0,03-0,09 W/mk.

Lambda-värde isolering

Det är bäst att använda isolering med lågt lambda-värde när du isolerar eller tilläggsisolerar.

Isoleringsmaterial tilldelas en lambda-klass som visar hur bra lambda-värde som materialet har. Klasserna kan t ex vara 32, 34 och 37.

Lambda 37 är vanligast och anger att ett isoleringsmaterial som exempelvis glasull eller stenull har ett lambda-värde dvs värmeledningsförmåga på 0,037 W/mk.

Ett lågt lambda-värde betyder god isoleringsförmåga. Isolering med lågt lambda-värde kan vara dyrt, men det kan i slutändan löna sig, och det kommer utan tvivel att märkas på uppvärmingskostnaden.

Viktigt när du isolerar och tilläggsisolerar

När du skal isolera eller tilläggsisolera huset är det viktigt att du använder isoleringsmaterial med rätt lambda-värde.

Byggreglerna har t ex vissa specifika regler för konstruktioners u-värde dvs värmeisoleringsförmåga.

U-värdet är en siffra som anger hur mycket värme som tränger ut genom en bestämt byggnadsdel.

När du tilläggsisolerar huset ska du följa kraven för de olika byggnadsdelarnas u-värde. Du följer kraven bl a genom att använda isoleringsmaterial med rätt tjocklek.

Läs mer här: Vad är u-värde?

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Isolering