Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

15 myter om mögelsvamp

Spara artikel Du måste vara inloggad för att kunna spara artiklar

En del grips av panik när de hör ordet mögel, andra bryr sig inte. Här reder vi ut vad som är sant och osant om mögel.

Mögelsvamp

Små angrepp av mögelsvamp förekommer överallt, också i bostaden. Om du tittar längst ner på ditt duschförhänge eller på fogarna mellan glas och trä i fönstren hittar du säkert små svarta fläckar.

Det är mögelsvamp, och den försvinner nästa gång du tvättar fönstren eller duschförhänget.

De sporer som bildar mögelsvamp finns överallt, även i den luft vi andas in. En höstdag kan en kubikmeter utomhusluft innehålla upp till 60 000 små sporer.

Att hålla dessa sporer utestängda från bostaden är en omöjlig uppgift. Men du kan förhindra att sporerna förökar sig genom att åstadkomma en så låg luftfuktighet som möjligt.

Luddig yta

Så länge luftfuktigheten är mindre än 60 procent är det ingen fara. Sporerna kan bara växa när luftfuktigheten under en längre tid är 75 procent eller högre. Och de växer bara på material som innehåller organiska ämnen, t.ex. trä, tapeter, gipskartong, silikon och tyg.

När sporerna börjar växa bildar svampen en luddig yta. Ofta uppstår svarta fläckar, men färgen beror både på svamparten och det material den växer på. Därför kan du också stöta på vita, ljusröda, bruna och gröna svampangrepp.

Få är giftiga, alla kan ge allergi

I naturen finns det flera tusen olika arter mögelsvamp. Bara 12–14 av dem kan växa i våra bostäder. Och bara tre av dem är direkt giftiga. De utsöndrar toxiner – giftiga ämnen – så dem ska man inte röra.

Men alla mögelsvampar kan ge dåligt inomhusklimat och allergiska reaktioner. Folk reagerar mycket olika på möglet. En del kan vistas i åratal i rum med mögelangrepp. Andra reagerar på mycket lite mögel, t.ex. genom att få andningsbesvär, huvudvärk, en näsa som rinner, kliande hud och irriterade slemhinnor.

Bara 1–3 procent av oss är allergiska mot mögelsvamp. Men antalet ökar då mycket tyder på att även friska människor kan utveckla allergi om de utsätts för kraftiga angrepp.

Så uppstår mögelsvamp

Sporer som kan utvecklas till mögelsvamp finns överallt. Utomhus gör svamparna stor nytta. De bryter ner allt det organiska materialet i trädgården – och i naturen i övrigt – där livet skulle dö ut om inte svamparna gjorde det möjligt för de nya växterna att återanvända material från de gamla och döda.

Inomhus finns det också tusentals sporer. De flesta torkar eller är inaktiva. Men om en spor hittar en fuktig yta på ett organiskt material vaknar den upp och börjar fortplanta sig.

Sedan sänder den ut nya sporer. Och det rör sig om många tusen sporer som förstör inomhusklimatet. Sporerna växer bara om ytan på det organiska materialet har en fuktighetsprocent på minst 75 och är fuktig i flera veckor

Så här tar du bort mögelsvamp

En dammsugare med HEPA-filter är ett viktigt hjälpmedel när du bekämpar mögelsvampar. Men du ska inte bara ta bort svampen utan också hitta orsaken till att den finns där.

Eliminera orsaken. Annars blir du inte kvitt problemet. Vanliga orsaker till mögelangrepp är dålig ventilation, felaktiga åtgärder, oupptäckta vattenskador och långsamt växande fuktskador på grund av felkonstruktioner.

Kolla omfattningen. Om det är ett mindre område som angripits kan du själv ta bort svampen.

Tvätta stället. På tvättbara ytor tvättar du bort svampen.

Dammsug. Börja med att dammsuga den angripna ytan med en dammsugare med HEPA-filter. Det tar bort de flesta svampsporerna. Använd ansiktsmask och skyddsglasögon.

Ta bort mögelsvampen. Möglet kan tvättas bort med något mögelmedel. Det finns flera att välja mellan i handeln. Ofta går det bra med vanligt rengöringsmedel, eftersom möglet sitter löst på materialets yta. Använd gummihandskar. Vi kan inte rekommendera Klorin eftersom denna produkt bleker.

Dammsug igen. När du har tvättat färdigt bör du dammsuga rummet en extra gång, eftersom svampsporerna också kan växa på den lösa smutsen och i dammet.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: VIDEO: Kan du inte få de svarta silikonfogarna i duschkabinen rena måste de bytas. Se hur!

Så får du ett sunt inomhusklimat

  • Vädra. Flera gånger om dagen med korsdrag.
  • Starta köksfläkten. Använd köksfläkten när du lagar mat.
  • Torka tvätten ute. Torka aldrig tvätt i rum utan fläkt.
  • Minst 18 grader. Håll om möjligt samma temperatur i alla rum. Även i sovrummet bör det vara minst 18 grader.
  • Stäng dörren. Stäng dörren och starta fläkten när du badar.
  • Torka upp. Torka av väggar och golv när du badat.
  • Kolla ventilationen. Om badrummet inte är torrt en timme efter att du har badat behöver badrummet en kraftigare fläkt.
  • Kolla ventilationskanalerna. Gallren ska rensas regelbundet.

Färgen på svampen beror i hög grad på vilket material den gror på.

Påstående 1

”Rött mögel är farligare än svart”

FEL

Färgen säger ingenting om hur farliga sporerna är. Om du vill veta vilken art av mögelsvamp du har i din bostad skickar du ett prov till ett laboratorium för undersökning.

Men det är sällan nödvändigt. De angripna ställena bör rengöras, oavsett vilken svampart det är fråga om, och under arbetet skyddar du dig med ansiktsmask, skyddsglasögon och handskar.

Tre av våra mögelsvampar är så giftiga att du inte bör röra dem. Om du mår dåligt vid kontakt bör arten bestämmas. Vid saneringen bör du arbeta i engångsdräkt så att du inte fär sporer på dig. Du bör också täcka så att sporerna inte sprids till andra rum.

Påstående 2

”Mögel kan inte växa i ett torrt rum”

DELVIST RÄTT

Mögelsvamp växer bara där de mycket små sporerna kan hitta ett ställe där luftfuktigheten är minst 75 procent under en länge period. Men även om en hygrometer visar att luften i ett rum är torr, kan det finnas ställen där svamparna trivs.

Sådana ställen är t.ex. utrymmet bakom skåp som står mot en vägg, ofta i samband med dålig isolering.

Både dålig isolering, köldbryggor och otätheter kan göra en yta så kall, att den varma och fuktiga inomhusluften kyls ner, så att fukten kondenserar på ytan. Om inte fukten ventileras bort kan det lätt blir mer än 75 procent fuktighet på stället under lång tid, och då kan mögel bildas.

Påstående 3

"Mögelsvamp är värst för barnen”

RÄTT

Immunförsvaret hos barn är inte lika välutvecklat som hos vuxna. Det är förklaringen till att barn ofta reagerar snabbare om det finns mögelsvamp i bostaden. Undersökningar visar att barn lättare utvecklar astma och andra allergiska reaktioner om de vistas länge i en bostad som är angripen av mögelsvamp. Men fortfarande vet man inte säkert om de flesta astmafallen beror på höga koncentrationer av svampsporer eller om de mera hänger ihop med det fuktiga inomhusklimatet, som är en förutsättning för svampangrepp.

Spaltventiler ger ett jämnt luftombyte, men du bör ändå vädra ordentligt då och då.

Påstående 4

”Vädra bara 2-3 gånger om dagen”

DELVIST RÄTT

Förr fick vi rådet att vädra ordentligt 1-2 gånger per dag. I dag säger man 2-3 gånger per dag. Båda råden kan vara riktiga. Ju fler boende och ju tätare huset är, desto oftare ska det vädras.

Om en silikonfog angripits på djupet är enda alternativet att göra en ny fog med bekämpningsmedel.

Påstående 5

”Fläckar på fogar i badrummet är bara skönhetsfel”

FEL

Om det finns mörka fläckar på silikonfogarna i badrummet är detta en varningssignal om att det under långa perioder är alltför fuktigt i badrummet. De signalerar också att det behövs bättre ventilation - eller att du måste se till att torka av väggar och golv bättre när du har badat. Fläckarna ger också en vink om att det är dags att byta ut silikonfogarna.

Tvättmedlet tar bort mögelsvampen.

Påstående 6

”Kasta bort kläder som legat i ett rum som angripits av svamp”

FEL

Du behöver inte kasta bort kläder som legat i ett rum som angripits hårt av mögelsvamp. Kläderna behöver bara tvättas i tvättmaskinen vid så hög temperatur som möjligt, 60 grader eller högre, innan de används igen.

Ofta kan du undvika nya angrepp genom att förbättra ventilationen.

Påstående 7

”Mögel i badrum försvinner om du vädrar mer”

DELVIST RÄTT

Små angrepp i badrummet kan försvinna om du installerar en effektivare fläkt. När svampsporerna torkar kan de synliga tecknen på mögel försvinna. Om angreppet beror på en vattenskada ska mera till.

Påstående 8

”Mögelsvamp kan brännas bort”

RÄTT

Svampsporer trivs bra i vanlig rumstemperatur eller lite högre, men om det blir mer än 30-35 grader hejdas tillväxten och de flesta sporer dör om de utsätts för 65 grader. Men en del överlever tills du når betydligt högre temperaturer.

Det är med andra ord rätt att påstå, att svampsporerna dör när du t.ex. värmer en mögelangripen putsad vägg med en gasbrännare. Men det är så riskfyllt att använda öppna lågor, att det absolut inte är en metod som vi kan rekommendera,

Vänta med att måla tills du tvättat bort svampen. Det är en dålig idé att stänga svampen inne.

Påstående 9

”Mögelpåväxt kan övermålas”

FEL

Du bör inte försöka kapsla in mögelsvamp genom att måla över den, för då tar du inte bort orsaken och därför drabbas du säkerligen av nya angrepp. Det finns dock färger och kemiska produkter som mögelsvamp inte kan växa på, men de ska användas på rena och torra ytor.

Färgerna i fråga innehåller tillsatser av ämnen som hindrar svampsporerna att utvecklas. Din färghandlare kan ge dig tips och råd om vilka färger som kan användas.

Andningsmasken ser till att du inte andas in de kringflygande svampsporerna.

Påstående 10

”Man behöver inte skyddsdräkt under arbetet”

RÄTT

När fackmän ska sanera mögelangripna ställen använder de skyddsdräkt, handskar och andningsmask.

Så noga behöver du inte vara. Om du först dammsuger den angripna ytan, så avlägsnar du de flesta lösa svampsporerna. När du tvättar bör du använda handskar. En billig andningsmask förhindrar att du andas in lösa svampsporer, och om det finns risk för stänk bör du skydda ögonen med skyddsglasögon.

Vanliga rengöringsmedel tar lätt bort mögelsvamp på glatta ytor.

Påstående 11

”Mögel kan tas bort med Ajax”

DELVIST RÄTT

Ett mindre angrepp på en vägg i badrummet kan tas bort med vanligt rengöringsmedel. Du behöver inte använda kemikalier förrän sporerna grott på ytan. Du bör dock först dammsuga med HEPA-filter, och du bör dammsuga hela rummet igen när du är färdig för att få bort så mycket sporer som möjligt.

Om svampen gror på ett mjukt material, t.ex. en silikonfog, bör du använda medel som rengör på djupet. En del mjuka material måste dock bytas då de inte kan rengöras.

Påstående 12

”Mögelangrepp ska alltid tas på allvar”

RÄTT

Även små angrepp ger tydliga signaler om att det är alltför fuktigt i din bostad, och du bör alltid undersöka om fukten beror på dig eller på en fuktskada. Om fukten beror på dig kan du lösa problemet genom att ändra vanor. Det är värre om det är fråga om fuktskada - t.ex. genom att det tränger in vatten utifrån eller att ett vattenrör läcker.

Påstående 13

”Man kan känna mögel på lukten”

RÄTT

Mögelsvamp kan sitta dold i väggar, under tapeter, under golvet. Men man kan ofta spåra dem med luktsinnet. Om huset luktar unket är det ett tecken på att något ställe är så fuktigt att det angripits av mögelsvamp.

Påstående 14

”Mögel bryter ner bostaden”

FEL

Mögelsvamp sätter sig utanpå organiskt material och kan tränga in i mjuka material, men möglet bryter inte ned dem på samma sätt som t.ex. äkta hussvamp gör.

Gipsskivor angripna av mögel byts ut. De kan inte rengöras ordentligt.

Påstående 15

”Gipsskivor ska bytas ut om de angripits”

RÄTT

Vanliga gipsskivor kan inte tvättas och rengöras med vatten och rengöringsmedel. Därför rekommenderar byggsakkunniga att man tar bort och ersätter gipsskivor som angripits av mögelsvamp.

Skapa Profil

purchase.course_name_message

Skapa Profil
Du ska skriva in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Ogiltig e-postadress
Ditt lösenord ska bestå av minst 6 tecken
Visa
signup.credentials_form.terms_error
Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa
Tillbaka