15 myter om svartmögel

Svartmögel i fönster, svartmögel i badrummet eller svartmögel någon helt annanstans? Ska du få i panik eller kan du bara ta det lugnt. Få klart besked här.

Svartmögel, även kallat mögelsvamp, är ett väldigt vanligt problem som kan förekomma överallt i hemmet.

De sporer som bildar svartmögel finns överallt, även i den luft vi andas in. En höstdag kan en kubikmeter utomhusluft innehålla upp till 60 000 små sporer.

LÄS OCKSÅ: Det här måste du veta om svartmögel

Att hålla dessa sporer utestängda från bostaden är en omöjlig uppgift. Det är dock ganska enkelt att förebygga och bli av med svartmögel.

Läs mer här: Hur blir man av med svartmögel?

Även om svartmögel är ett vanligt problem i hemmet, kan det ge de flesta husägare panik.

Svartmögel förstör inte husets konstruktion, vilket hussvamp gör, men människor kan bli allvarligt sjuka av svartmögel och det kan dessutom sprida en obehaglig doft i huset.

I denna artikel får du veta mer om missförstånd kring svartmögel, när vi avfärdar eller bekräftar 15 påståenden om svartmögel.

Påstående 1: ”Rött mögel är farligare än svart”

FEL

Färgen säger ingenting om hur farliga sporerna är. Om du vill veta vilken art av mögelsvamp du har i din bostad skickar du ett prov till ett laboratorium för undersökning.

Men det är sällan nödvändigt. De angripna ställena bör rengöras, oavsett vilken svampart det är fråga om, och under arbetet skyddar du dig med ansiktsmask, skyddsglasögon och handskar.

Tre av våra mögelsvampar är så giftiga att du inte bör röra dem. Om du mår dåligt vid kontakt bör arten bestämmas. Vid saneringen bör du arbeta i engångsdräkt så att du inte fär sporer på dig. Du bör också täcka så att sporerna inte sprids till andra rum.

Påstående 2: ”Mögel kan inte växa i ett torrt rum”

DELVIST RÄTT

Svartmögel växer bara där de mycket små sporerna kan hitta ett ställe där luftfuktigheten är minst 75 procent under en länge period. Men även om en hygrometer visar att luften i ett rum är torr, kan det finnas ställen där svamparna trivs.

Sådana ställen är t.ex. utrymmet bakom skåp som står mot en vägg, ofta i samband med dålig isolering.

Både dålig isolering, köldbryggor och otätheter kan göra en yta så kall, att den varma och fuktiga inomhusluften kyls ner, så att fukten kondenserar på ytan. Om inte fukten ventileras bort kan det lätt blir mer än 75 procent fuktighet på stället under lång tid, och då kan mögel bildas.

Påstående 3: "Mögelsvamp är värst för barnen”

RÄTT

Immunförsvaret hos barn är inte lika välutvecklat som hos vuxna. Det är förklaringen till att barn ofta reagerar snabbare om det finns mögelsvamp i bostaden. Undersökningar visar att barn lättare utvecklar astma och andra allergiska reaktioner om de vistas länge i en bostad som är angripen av mögelsvamp. Men fortfarande vet man inte säkert om de flesta astmafallen beror på höga koncentrationer av svampsporer eller om de mera hänger ihop med det fuktiga inomhusklimatet, som är en förutsättning för svampangrepp.

Påstående 4: ”Vädra bara 2-3 gånger om dagen”

DELVIST RÄTT

Förr fick vi rådet att vädra ordentligt 1-2 gånger per dag. I dag säger man 2-3 gånger per dag. Båda råden kan vara riktiga. Ju fler boende och ju tätare huset är, desto oftare ska det vädras.

Påstående 5: ”Fläckar på fogar i badrummet är bara skönhetsfel”

FEL

Om det finns mörka fläckar på silikonfogarna i badrummet är detta en varningssignal om att det under långa perioder är alltför fuktigt i badrummet. De signalerar också att det behövs bättre ventilation - eller att du måste se till att torka av väggar och golv bättre när du har badat. Fläckarna ger också en vink om att det är dags att byta ut silikonfogarna.

Påstående 6: ”Kasta bort kläder som legat i ett rum som angripits av svamp”

FEL

Du behöver inte kasta bort kläder som legat i ett rum som angripits hårt av mögelsvamp. Kläderna behöver bara tvättas i tvättmaskinen vid så hög temperatur som möjligt, 60 grader eller högre, innan de används igen.

Påstående 7: ”Mögel i badrum försvinner om du vädrar mer”

DELVIST RÄTT

Små angrepp i badrummet kan försvinna om du installerar en effektivare fläkt. När svampsporerna torkar kan de synliga tecknen på mögel försvinna. Om angreppet beror på en vattenskada ska mera till.

Påstående 8: ”Mögelsvamp kan brännas bort”

RÄTT

Svampsporer trivs bra i vanlig rumstemperatur eller lite högre, men om det blir mer än 30-35 grader hejdas tillväxten och de flesta sporer dör om de utsätts för 65 grader. Men en del överlever tills du når betydligt högre temperaturer.

Det är med andra ord rätt att påstå, att svampsporerna dör när du t.ex. värmer en mögelangripen putsad vägg med en gasbrännare. Men det är så riskfyllt att använda öppna lågor, att det absolut inte är en metod som vi kan rekommendera,

Påstående 9: ”Mögelpåväxt kan övermålas”

FEL

Du bör inte försöka kapsla in svartmögel genom att måla över den, för då tar du inte bort orsaken och därför drabbas du säkerligen av nya angrepp. Det finns dock färger och kemiska produkter som svartmögel inte kan växa på, men de ska användas på rena och torra ytor.

Färgerna i fråga innehåller tillsatser av ämnen som hindrar svampsporerna att utvecklas. Din färghandlare kan ge dig tips och råd om vilka färger som kan användas.

Påstående 10: ”Man behöver inte skyddsdräkt under arbetet”

RÄTT

När fackmän ska sanera mögelangripna ställen använder de skyddsdräkt, handskar och andningsmask.

Så noga behöver du inte vara. Om du först dammsuger den angripna ytan, så avlägsnar du de flesta lösa svampsporerna. När du tvättar bör du använda handskar. En billig andningsmask förhindrar att du andas in lösa svampsporer, och om det finns risk för stänk bör du skydda ögonen med skyddsglasögon.

Påstående 11: ”Mögel kan tas bort med Ajax”

DELVIST RÄTT

Ett mindre angrepp på en vägg i badrummet kan tas bort med vanligt rengöringsmedel. Du behöver inte använda kemikalier förrän sporerna grott på ytan. Du bör dock först dammsuga med HEPA-filter, och du bör dammsuga hela rummet igen när du är färdig för att få bort så mycket sporer som möjligt.

Om svampen gror på ett mjukt material, t.ex. en silikonfog, bör du använda medel som rengör på djupet. En del mjuka material måste dock bytas då de inte kan rengöras.

Påstående 12: ”Mögelangrepp ska alltid tas på allvar”

RÄTT

Även små angrepp ger tydliga signaler om att det är alltför fuktigt i din bostad, och du bör alltid undersöka om fukten beror på dig eller på en fuktskada. Om fukten beror på dig kan du lösa problemet genom att ändra vanor. Det är värre om det är fråga om fuktskada - t.ex. genom att det tränger in vatten utifrån eller att ett vattenrör läcker.

Påstående 13: ”Man kan känna mögel på lukten”

RÄTT

Svartmögel kan sitta dold i väggar, under tapeter, under golvet. Men man kan ofta spåra dem med luktsinnet. Om huset luktar unket är det ett tecken på att något ställe är så fuktigt att det angripits av svartmögel.

Påstående 14: ”Mögel bryter ner bostaden”

FEL

Svartmögel sätter sig utanpå organiskt material och kan tränga in i mjuka material, men möglet bryter inte ned dem på samma sätt som t.ex. äkta hussvamp gör.

Påstående 15: ”Gipsskivor ska bytas ut om de angripits”

RÄTT

Vanliga gipsskivor kan inte tvättas och rengöras med vatten och rengöringsmedel. Därför rekommenderar byggsakkunniga att man tar bort och ersätter gipsskivor som angripits av svartmögel.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Inomhusklimat