Tilläggsisolering – utvändig tilläggsisolering

Hårda skivor av mineralull med fastlimmad beklädnad av tegelskal är ett av de nya sätten att isolera på.

Du kan isolera utvändigt på flera olika sätt men för det mesta handlar det om att fästa isoleringsskivor av något slag på utsidan av fasaden och sedan putsa dem eller klä dem med en regelstomme och fasadpanel.

Det är enkelt att fästa isoleringen och den kräver endast lite plats. Men väggen ska kunna bära isoleringen och putsen. Reser du en regelstomme kan du välja flera olika fasadbeklädnader som trä, skivor och puts och den ger dig möjlighet att skapa en ventilerad isolering.

5 LÖSNINGAR: UTVÄNDIG ISOLERING
Tilläggsisolering – utvändig tilläggsisolering Regelstomme och panel. En regelstomme byggs upp på väggen, fylls med isolering och täcks med fasadpanel eller skivor. Bra lösning på gamla trähus och tunga väggar. I stort sett alla isoleringsskivor kan användas.
TilläggsisoleringPuts på ventilerad isolering. En regelstomme byggs upp på fasaden, fylls med isolering och kläs med skivor som putsas. Konstruktionen gör det möjligt att skapa spalter på baksidan av skivorna och därmed effektivt ventilera bort fukt.
Tilläggsisolering – utvändig tilläggsisoleringMineralull och puts.Mineralullsskivor fästs på den gamla fasaden och täcks med armerad puts. Tekniken kan användas både på tegel- och träväggar. På tegel limmas och skruvas skivorna fast. På träväggar skruvas de fast.
Tilläggsisolering – utvändig tilläggsisoleringKingspan bakom tunt tegel. Den gamla väggen ersätts av bättre isolering och tegelstenar eller tegelskal. Metoden kräver en stor arbetsinsats men ger en modern energilösning utan att ändra fasadens utseende.
Tilläggsisolering – utvändig tilläggsisoleringCellplast och tegelskal. Isoleringsskivorna fästs på väggen och täcks sedan av tunna tegelstenar. Dessa tegelskal finns i flera färger.