4 lösningar för utvändig isolering

Du kan tilläggsisolera ditt hus utvändigt med flera olika material och tekniker. Här ger vi dig en överblick över de 4 vanligaste lösningarna.

5 lösningar för utvändig isolering

Hårda skivor av mineralull med fastlimmad beklädnad av tegelskal är ett av de nya sätten att isolera på.

4 lösningar för utvändig isolering

Det är inte bara ett stort jobb att tilläggsisolera ett helt hus från utsidan och göra en ny vacker fasad. För att vara helt ärlig så är det ett STORT jobb men den minskade uppvärmningskostnaden blir också markant.

Alla hus är inte lika lämpade för utvändig tilläggsisolering. Åtminstone finns vissa hus där det är lättare än andra. Men om du grundligt förstår problemen och väljer den metod som passar ditt hus, då är du säker på att få ett bra resultat.

Det finns flera sätt och flera system för utvändig tilläggsisolering. Här granskar vi fyra metoder som vi har testat och kan gå i god för.

Den första metoden består i att klistra hårda mineralullsskivor direkt på den gamla ytterväggen och putsa utsidan. För nästa metod används mjuka isoleringsskivor som kläms fast mellan vertikala reglar och avslutas med en ytterfasad av fjällpanel. Den tredje metoden är också med mjuk isolering, men här består själva fasaden av speciella Bluclad-skivor från Skalflex. Den sista metoden är en modern energilösning med Kingspan.

Klicka på rubrikerna för att läsa mer om de 4 olika lösningarna:

30 % mer effektivt

Det är 30 procent mer effektivt att tilläggsisolera ytterväggarna från utsidan än att isolera dem från insidan med samma tjocklek på isoleringen. Om man isolerar invändigt bildas köldbryggor i hålrum, ytterhörn och vid sockeln. Ofta försvinner också värme vid fönster och nivåskillnader.

Vid hålrum och nivåskillnader förstärks köldbryggorna när man isolerar invändigt. Färgerna visar hur värmen rör sig genom väggen från ett 20 grader varmt vardagsrum till uteluft vid minus 10 grader.

Vid utvändig isolering (bild 2) försvinner köldbryggorna helt. Men när man isolerar på insidan (bild 3) avslöjar temperatur- och relativa luftfuktighetssiffror att det precis innanför hörnen ofta blir kallare och fuktigare. Bild 1 visar samma vägg helt utan isolering.

På bild 1 kan man se en vägg under ett fönster ,där utvändig tilläggsisolering bryter köldbryggorna längs karmen mycket bättre än med invändig isolering. Bild 2 visar samma vägg men här har även fönstret flyttats fram så alla köldbryggor är effektivt eliminerade.

8 fördelar och 4 nackdelar med utvändig isolering

8 fördelar med utvändig isolering

 1. Inga köldbryggor Den största fördelen är förstås isoleringsförmågan. Du slipper köldbryggor vid hålrum, fönster, nivåskillnader och hörn.
 2. Mer plats Isolering tar plats. Ju tjockare lager desto fler kvadratmeter kostar det. Med 12 cm invändig isolering (inklusive gipsskivor) kostar det en kvadratmeter golvyta att tilläggsisolera en åtta meter lång vägg.
 3. Mindre krångel När du isolerar invändigt måste du vanligtvis flytta värmerör, radiatorer, elinstallationer, stuckatur etc. Du slipper allt sånt krångel med utvändig tilläggsisolering.
 4. Dekorativt I ett äldre hus som behöver ytterligare isolering är ytterväggarna ofta slitna, ojämna och lappade. Utvändig tilläggsisolering gör fasaden jämn och fin.
 5. Spara pengar När installationen väl har betalats finns det mycket pengar att spara på elräkningen.
 6. Beboeligt När man isolerar invändigt är huset mer eller mindre obeboeligt medan arbetet pågår. Med utvändig tilläggsisolering kan du bo i huset hela tiden.
 7. Undvik fukt I gamla hus uppstår ofta problem med fukt i fasaden. Med utvändig isolering elimineras det problemet eftersom ytterväggarna är torra och varma bakom isoleringen.
 8. Undvik mögel Invändig isolering kan orsaka problem med mögel eftersom du lätt bygger in fukten innanför väggarna. Det slipper du med utvändig tilläggsisolering.

4 nackdelar med utvändig isolering

 1. Dyrare Utvändig tilläggsisolering är en dyrare lösning än invändig så det tar lite längre tid innan investeringen lönar sig.
 2. Förlänga taksprånget Taksprånget skyddar ytterväggen från regn och smuts. Har du små taksprång behöver de breddas så att väggen fortfarande är skyddad även om den blir tjockare.
 3. Flytta fönster Om du vill få full nytta av att isolera utvändigt måste fönster och dörrar flyttas fram så att de sitter i ytterkanten av väggen precis som tidigare. Det ger också mer ljus.
 4. Tänk på avståndet Tänk på att avståndet till tomtgränsen blir mindre när väggarna blir tjockare. Om du är tveksam till om detta kan bli ett problem, fråga kommunen.

1. Från murverk till träfasad

Mjuk mineralull och fjällpanel

Det gamla huset har ingen isolering i ytterväggarna så det finns verkligen en stor vinst i att isolera det utifrån. Vi använder 100 mm hartsbehandlad mjuk glasull som har den stora fördelen att den inte kliar.

På utsidan av isoleringen ska det först läggas ett lager vindtät papp och läkt innan vi avslutar med en vacker svart liggande fjällpanel av värmebehandlat trä. Det är förstås mycket jobb men alla stora ytor går snabbt. Däremot krävs mycket mätning och kapning vid fönstren och vid både invändiga och yttre hörn.

Förutom vinsten på värmeräkningen har det också blivit ett helt nytt hus att titta på.

LÄS MER: Ny fasad med skön isolering

Trästommen vilar på en bottenram på sockeln och fästs i ytterväggen med vinkelbeslag.

A. Befintlig yttervägg
B. Träregel
C. Isolering
D. Vindpapp
E. Spikläkt
F. Ytterpanel

Enkel konstruktion säkerställer ventilation

Det nya isoleringsskiktet på 100 mm sitter direkt på den gamla ytterväggen och skyddas av ett lager vindtät papp. Reglarna på utsidan av pappskiktet säkerställer 25 mm luft för ventilation bakom den slutliga ytterpanelen. Konstruktionen är ganska enkel men vid fönstren och vid inner- och ytterhörnen är arbetet lite mer krävande.

2. Från trähus till putsad fasad

Två lager plattor med ett hålrum emellan

Ett gammalt trähus utan isolering är dyrt att värma upp. Till detta hus har vi här valt att använda ett fasadsystem för utvändig tilläggsisolering från Skalflex, kallat Bluclad. Det finns andra, liknande system.

Det inre lagret består av vindtäta skivor av träfibrer och cement som gör att fukten kan tränga igenom från väggen bakom. Det yttre lagret består av tätare och mer solida skivor av fibercement och silikat, så kallade Bluclad-skivor, som täcks med gips och ett lager slutputs.

Bakom de två skivorna finns två lager isolering. Ett lager på 95 mm mellan reglarna i den ursprungliga timmerstommen plus ytterligare ett lager på 95 mm mellan nya reglar.

LÄS MER: Isolering utifrån – nu också till trähus

Isoleringen ligger i två lager på insidan. Två lager skivor är monterade på utsidan.

A. Befintliga reglar
B. Isolering
C. Läkt
D. Regel
E. Vindspärr
F. Läkt
G. Bluclad-platta
H. Grundputs
J. Armeringsnät
H. Puts

190 mm isolering bakom två lager skivor

Eftersom vi börjar med ett oisolerat trähus där ytterpanelen är borttagen, finns det redan en befintlig uppsättning reglar som kan hålla ett lager isolering.

Utanpå det monteras en ny uppsättning reglar på läkt. Därefter två lager skivor med lite mellanrum emellan, innan du avslutar med två lager puts.

3. Från sluten lättbetong till färgad puts

Hård mineralull och förstärkt puts

Även om den gamla ytterväggen är sliten på många ställen, är den tillräckligt stadig. Vi väljer därför att limma och skruva fast 80 mm hård diffusionsöppen mineralull direkt på väggen.

Mineralullen kan rätta till ojämnheter på upp till 10 mm, men ju slätare väggen är desto lättare är det att få det att sitta snyggt. Utanpå mineralullen sätts kantprofiler, glasfibernät och två lager puts (här från Skalflex) som är så segt och klibbigt att även gör-detsjälvare kan få det att fästa på mineralullen.

Enligt beräkningar från Skalflex kommer 80 mm utvändig isolering på ett hus som detta att minska värmeförbrukningen med 45 procent.

LÄS MER: Packa in huset och spara en förmögenhet

Nederst vilar läkten på en sockel av stål som skruvas fast i den gamla fasaden.

A. Sockel
B. Isolering
C. Spikstift
D. Sockelnät
E. Hörnprofil
F. Grundputs
G. Armeringsnät
H. Grundputs
J. Puts

Fyra lager utgör den nya fasaden

För att få en stabil fasad som håller i många år måste den hårda mineralullen som utgör själva isoleringen sitta fast ordentligt och vara ordentligt skyddad. Grundskiktet är därför förstärkt på alla ytor med glasfiberarmeringsnät. Alla hörn är förstärkta med stålprofiler. Slutligen appliceras ett lager puts.

4. Kingspan bakom tunt tegel

Den gamla väggen ersätts av bättre isolering och tegelstenar eller tegelskal. Metoden kräver en stor arbetsinsats men ger en modern energilösning utan att ändra fasadens utseende.

LÄS MER: Dubbeleffekt med Kingspan isolering

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Isoleringsmaterial