Murverk

Murverk ska underhållas och lagas när det bildas skador. Här kan du läsa hur murverk kan byggas upp och om vilka skador som kan uppstå. Läs också hur du själv reparerar sprickor i murverk, byter ut fogar eller stenar, och hur du fräschar upp fasaden med ett tunt putslager.

  Underhåll och reparation av murverk

  Murverk och tegelfasader kräver inte så mycket underhåll. Om det är sprickor, hål, fukt eller andra problem är det dock viktigt att du lagar murverket.

  Rengöring av murverk

  Det kan bli nödvändigt att rengöra fasaden med en speciell algborttagare för murverk, om det växer alger och mossa på.

  Du kan enkelt själv tvätta fasaden och ta bort alger på murverk.

  LÄS MER: 4 steg: Bli av med algerna på murverket

  Nya stenar i murverket

  Har tegelstenarna i ditt murverk gått sönder eller är det fula borrhål, måste du byta ut de förstörda stenarna.

  Det är viktigt att byta ut förstörda stenar i ditt murverk, eftersom det kan tränga in fukt i väggen om du bara låter det vara.

  Du kan enkelt själv byta ut stenar i murverket. Se här hur: Så byter du en skadad tegelsten

  Omfogning av murverk

  Du kan också själv göra nya fogar i murverk om dina putsfogar har blivit lite för porösa.

  Avsyrning av murverk kan göras med saltsyra som en del av efterbehandlingen, så att de sista kalkresterna på murverket tas bort.

  OBS: Du ska aldrig avsyra murverk på en tegelvägg inomhus med saltsyra, eftersom ånga från syran kan förstöra fönsterglas och metall samt medföra korrosionsskador.

  Sprickor i murverk

  Sprickor i murverk ger fukt goda förutsättningar för att tränga in i murverket, vilket kan bidra till frostsprängningar i murverket.

  Ser du en spricka i murverket, ska du hitta orsaken med detsamma, så att du vet hur du ska göra. Det kan få allvarliga konsekvenser och leda till kostsamma skador på ditt hus om du inte fixar problemet.

  Läs mer om att åtgärda sprickor i murverket här: Farliga sprickor i murverket?

  Snyggt murverk med puts och färg

  Om murverket behöver fräschas upp, kan du t ex täcka det med ett tunt lager puts. Det ser snyggt och modernt ut.

  Du kan mycket väl själv fräscha upp murverket med ett tunt lager puts om du vill ge din tegelfasad ett ansiktslyft.

  Läs hur du använder tunnputs här: Putsa huset med tunnputs

  Det krävs en del tålamod och övning när du ska putsa väggar, men det går mycket väl att göra.

  Här får du murarens bästa tips till putsade väggar: 19 murar-tips till putsade väggar

  Putsat murverk, eller reveterade eller rappade hus, kan vara väldigt snyggt. Dessvärre måste väggarna målas regelbundet om de ska förbli snygga.

  Målning av murverk är som tur är en överkomlig uppgift. Läs här hur du ska göra: Måla så det håller

  Har du en kalkad murad fasad, bör du underhålla murverket med kalk.

  En kalkad fasad kan hålla i riktigt många år, om den underhålls på rätt sätt.

  LÄS MER: Skydda fasaden med kalk

  Murverk/tegelfasad

  Murverk och tegelfasader är aldrig likadana. Dels eftersom tegel ser helt annorlunda ut, dels eftersom själva uppbyggnaden kan vara olika.

  Murverk ska alltid göras i förband, så att tegelstenarna läggs förskjutna och förstärker konstruktionen.

  Det finns olika slags förband, som ger väggen lite olika stil. Du kan t ex mura med löpförband och kryssförband, som ger väggen olika mönster och stil.

  Fördelar med murverk

  Jämfört med träfasader kräver en tegelfasad inte så mycket underhåll.

  Murverk är ett bra val till fasaden, eftersom det har en otroligt lång livslängd och är väldigt tåligt mot både röta och fukt.

  Tegel har i sig själv en bra isoleringsförmåga och kan tåla det mesta vädermässigt. Men vill du på allvar spara på värmen genom att isolera så effektivt som möjligt, är utvändig tilläggsisolering ett bra alternativ. Det kan minska uppvärmningskostnaden mycket och flytta upp ditt hus en eller flera energiklasser.

  Läs mer här: Stor inbesparing med fasadisolering