Den perfekta fasaden kräver ett bra underlag

Kalk ger murade väggar ett effektivt skydd mot väder och vind, och efter behandlingen blir fasaden dessutom snygg. När kalkningen utförs efter konstens alla regler har huset också målats på det mest hållbara sättet.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3-4 vecka
Pris
5000 kronor

Intro

Titta noga på bilden. Den förklarar allt om varför skillnaden är så stor mellan att ytbehandla sin villa på ett slarvigt sätt och att göra det efter konstens alla regler. Huset är ett parhus, och för sex år sedan ytbehandlade de två ägarna var sin halva. Ägaren till höger var rätt snabbt färdig efter att ha lagt på ett ganska tjockt skikt kalk. Grannen höll däremot på nästan hela sommaren.

Nu har det gått sex år. Grannen har fortfarande en snygg och presentabel fasad, medan ägaren till höger ser stora delar av fasaden vittra. Ägaren har beställt en murare för att göra arbetet, och får veta att fasaden kan hålla upp till 18 år efteråt. Och när kalken då ska fräschas upp, tar det endast någon dag.

Först rengörs hela fasaden, lagas och tunnputsas. Man kunde ha slutat efter tunnputsningen, men här avslutades med vit kalk. Det kräver att väggen först behandlas med kalkvatten, och först därefter tre-fyra kalkningar innan man avslutar med kalkvatten. Det låter som ett stort jobb, men varje uppgift går rätt snabbt. Det är väntetiden mellan de olika insatserna som är lång. Belöningen är stor: en elegant, slät och vitputsad yta som skyddar fasaden.

Nu är det svårt att se skillnad på fasaden på de två halvorna av parhuset, eftersom båda sidor nu har kalkats efter konstens alla regler.

Instruktion

01
Väggen rensas och görs klar 5 Steg

Muraren börjar med att rensa bort ytbehandlingen på väggen ner till tegelstenarna. Då försvinner alla rester av gammal färg och kalk. Allt som återstår är den murade väggen. Du kan klara arbetet med handredskap som murarhammare, skrapa, mejsel och stålborste, men den effektivaste hjälpen är en högtryckstvätt. Om du inte har en sådan bör du hyra en rejäl maskin. Den hjälper dig mycket så att du kan spara en hel del tid.

1

Täck över fönster och dörrar. Det är extra viktigt om du har tänkt att använda en högtryckstvätt. Fäst ev. lite täckfilt innerst så att det blir tätt. Här sätter vi en 4 mm masonitskiva ytterst.

2

Masoniten hålls på plats med ett par trälister, som knackas fast mellan väggarna i fönsteröppningen. Slå försiktigt så att du inte skadar väggen.

3

Ta bort all lös puts och kalk. Det går relativt snabbt med en högtryckstvätt.

VIKTIGT: När du arbetar med hötryckstvätt ska du använda skyddskläder och mask som skyddar ansiktet.

4

Knacka bort tjocka fjagor av kalk och puts, om du ska tunnputsa väggen eller om du vill att den ska bli slätare. Här är murarhammaren effektiv. Om väggen är slät och ska du bara kalka ska putsen sitta kvar.

5

Till sist slipar du med stålborste. En roterande stålborste monterad i en vinkelslip är synnerligen effektiv. Det går förstås också med vanlig stålborste, men det tar tid. Ta bort all färg.

02
Ytan byggs upp på nytt 4 Steg

Nu ska alla hål i den rena väggen fyllas igen med bruk. Om vi hittar lösa eller dåliga fogar så åtgärdar vi också dem för att inte ge regn en möjlighet att tränga in i skalmuren. Fukten kan nämligen resultera i skador på konstruktionen och framför allt orsaka frostsprängningar. Om det tränger in vatten i väggen, och vattnet fryser, så trycker isen undan putsen ur fogarna och slår loss flagor från tegelstenarna. Därför ska alla hål muras igen.

1

Fukta väggen där den ska repareras. Var noga med att vattnet också tränger in i grövre sprickor och fogar. Använd en kalkborste, så går det rätt lätt.

2

Fyll fogarna med nytt bruk. Tryck in bruket så långt som möjligt med fogslev. Arbetet går lättare och blir snyggast om du använder en fogslev som passar i fogarna.

3

Ytan slätas ut om den är ojämn. Det gör du genom att dra ut bruket med stålbräda. Bruket ska ha en kornstorlek på 1-2 mm för att kunna läggas på relativt tjockt.

4

Jämna till bruket med putsbräda när det har härdat så mycket att det inte fastnar på putsbrädan. För brädan i stora cirklande rörelser med lätt hand över ytan medan bruket masseras.

03
Väggen tunnputsas 5 Steg

Enda sättet att få en snygg kalkad fasad är att väggen först tunnputsas. Här visar vi en särskild tunnputsteknik som ursprungligen kommer från Danmark, och som kallas vandskurning. Den har inget svenskt namn.

Är väggen slät behöver den inte putsas, men denna vägg är så ojämn att det är nödvändigt. Hela väggen får en omgång med tunnputs-bruk 0-1 mm utan cement. När vi är klara kan man ana tegelstenarna bakom putsen.

1

Bruket dras ut med stålbräda, men först har hela väggen fuktats ordentligt. Stålbrädan trycks tätt mot väggen så att skiktet blir 1-2 mm tjockt. Efter massering med putsbräda blir det 1 mm.

2

Bruket dras fram och tillbaka tills en mindre yta har täckts helt. Du får en perfekt yta om du fortsätter vått i vått och tar hela väggen på en gång.

3

Låt bruket sätta sig 10-20 minuter. Ytan ska vara så fast att du kan trycka fingrarna mot bruket utan att det ger märken. Bruket får inte vara för torrt för då kan du inte bearbeta ytan.

4

Väggen masseras med en mjuk putsbräda. Då dras kornen ihop och bruket binder ändå bättre på underlaget. Bruket ska vara så mjukt att kornen kan flyttas, men inte så hårt att kornen lossnar.

Massera bruket med stora cirklande rörelser.

5

Dra ev. ut mer bruk på väggen om skiktet är för tunt. Experimentera med mer eller mindre vatten på puts-brädan och genom att lägga på lite extra eller dra bort lite bruk.

04
Fasaden kalkas i tunna skikt 7 Steg

När tunnputsen har härdat i några veckor är det dags att kalka väggen vit. Det är viktigt att tunnputsen verkligen har härdat, för annars finns risk för missfärgning från väggens insida.

Kalkningen inleds och avslutas med en behandling av kalkvatten. Själva kalkningen utförs minst tre, gärna flera gånger, med en tunn blandning kalkmjölk. Ju tunnare skikt du lägger på, desto mindre är risken att de flagar eller lossnar.

1

Väggen sprayas eller borstas med kalkvatten. Behandlingen förstärker underlaget, binder damm och ger bäst förutsättning för att kalken ska fästa. Låt väggen vila till nästa dag.

2

Nästa dag spolas väggen mjukt med vatten. Om väggen är torr kommer fukten att sugas ut för snabbt ur kalken, och då kan den inte fördelas så tunt och härdar då inte optimalt.

Väggen ska vattnas före varje kalkning.

3

Kalken blandas med omrörare i borrmaskinen. Här tillsätter vi vatten till en 25 kg hink med kulekalk (våtsläckt kalkpasta). Man blandar normalt 5-6 delar vatten med en del kalk.

4

Borsta väggen med den tunna kalken. Dra åt alla håll så att kalken arbetas in i putsbruket. Det verkar hopplöst för det ser inte ut som om väggen blir vit. Men du ska ha tålamod - väggen blir vit.

5

Upprepa behandlingen när kalken har torkat och blivit vitare. Väggen vattnas och ett nytt tunt skikt kalk borstas ut över hela väggen. Du ska lägga på minst tre skikt, helst fem.

6

Blanda kalkvatten och häll i en spruta. Kalkvatten består av vatten och släckt kalk. Vi har köpt färdigblandat kalkvatten. Det är lite dyrare men är bekvämt för det har rätt förhållande kalk/vatten.

7

Spruta hela väggen med kalkvattnet. Det binder ihop kristallerna i kalken och putsbruket och resultatet blir en starkare vägg, och att den fina vita väggen nästan inte smetar av sig kalk.

Material

• Hydrauliskt kalkbruk, 35/65/500
• Kalkvatten (färdigblandat eller blanda själv av släckt kalk)
• Kalkfärg (blandas av släckt kulekalk och vatten)

Verktyg
• Murarhammare
• Stålborste
• Högtryckstvätt (kan ev. hyras)
• Stålborste för vinkelslip
• Murarkvast
• Murslev
• Fogslev
• Stålbräda
• Putsbräda, mjuk
• Kalkborste och elementpensel
• Trädgårdsspruta
• Omrörare och borrmaskin

Tidsförbrukning

Tunnputsningen tar 3–4 dagar och flera veckor senare går det åt 3–4 dagar för att kalka fasaden.

Pris

Räkna med cirka 5 000 kr.

Svårighetsgrad

Det som betyder mest för en kalkad fasad är underlaget. Du ska vara noggrann, ha handlag och gärna erfarenhet av att lägga på kalk i tunna skikt. Ju tunnare, desto bättre.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Murverk