Farliga sprickor i fasaden?

Ser du en spricka i fasaden gäller det att ta reda på orsaken direkt. Först då kan du avgöra om du kan låta den vänta, eller om du måste reagera snabbt, innan huset får allvarliga och dyra skador.

Sprickor i fasaden kommer oftast smygande så långsamt att vi vänjer oss vid dem, och nästan uppfattar dem som en naturlig och oundviklig del av vårt hus.

Men du ska inte låta dig luras. För även om vissa sprickor är helt harmlösa, och därför bara utgör ett estetiskt problem, så kan andra sprickor med tiden leda till större problem. Och sedan finns det de sprickor som antyder att det finns något allvarligt fel som döljer sig bakom.

Läs mer om: Håll koll på dina sprickor

Den senare sortens sprickor bör en fackman ta ställning till eftersom det kan vara svårt att hitta orsaken och avgöra hur det bäst åtgärdas. Men de flesta sprickor kan du enkelt åtgärda själv.

De ofarliga sprickorna kan vänta tills du inte orkar titta på dem längre. Men vad gäller sprickor i utvändig mur gäller det att vara särskilt uppmärksam. De kan expandera och i vissa fall leda till mer allvarliga skador.

I I den här artikeln kan du läsa hur du själv reparerar:

Spricka i en golvklinker

Om en enda klinker i golvet har spruckit beror det med stor sannolikhet på att den har fått en hård stöt eller inte har tillräckligt stöd av fixet under. Det ser inte vackert ut, men kan vid tillfälle åtgärdas genom att försiktigt ersätta plattan med en ny.

Här visar vi hur du ska göra.

Spricka i en golvklinker

Ett tungt föremål har träffat plattan och knäckt hörnet.

Plattan och fogen runt den avlägsnas försiktigt 1

Plattan och fogen runt den avlägsnas försiktigt. Du kan slå på plattan eller använda en multisåg t.ex. Ha koll på angränsande plattor och ev. tätskikt. Rensa sedan hålet under plattan försiktigt från det gamla fixet.

Sätt dit den nya plattan 2

Sätt dit den nya plattan. Du får testa dig fram med mängden fix för att säkerställa full kontakt. Se till att få plattan i samma nivå som de angränsande plattorna. Dagen efter fogar du som vanligt.

Långa sprickor i kakelgolvet

Innan du börjar reparera ska en fackman undersöka om underlaget fortfarande ger med sig. Ligger plattorna i ett våtrum armeras det nya tätskiktet med en speciell fiberduk.

Långa sprickor och lösa plattor är tecken på att golvet har satt sig. Ett nytt membran ska byggas i våtrum för att ta höjd för nya rörelser.

Här visar vi hur du ska göra.

Täck med ett tunt lager 2K tätningsmassa 1

Täck med ett tunt lager 2K tätningsmassa, efter att de gamla plattorna och det gamla fixet är borta. Golvet ska även våtrumsprimeas innan.

Tryck ned armeringsduken 2

Tryck ned armeringsduken i tätningsmassan. Den speciella duken kommer i våder som läggs med överlapp. Den ska även täcka 4-6 cm upp på väggen.

Ett nytt lager 2K tätningsmassa rullas ut över duken 3

Ett nytt lager 2K tätningsmassa rullas ut över duken, så att armering och tätningsmassa bildar ett sammanhängande segt membran. Dagen efter kan du lägga plattor som vanligt.

Sprickor med lös puts utvändigt

Sprickor i putslagret på sockel eller mur kan bero på skador djupare in, men ofta beror de bara på att en bit puts har lossnat.

LÄS OCKSÅ: 4 steg: Bli av med algerna på murverket

Det är inte livshotande, men eftersom den sortens sprickor suger vatten bör de åtgärdas snabbt och innan vintern. När frosten kommer fryser vattnet och utvidgar sprickorna, och skadan kommer att växa och växa.

Här visar vi hur du reparerar sprickor i putslagret.

Laga sprickor i putsad fasad

Undvik frostskador genom att reparera sprickor i putslagret innan vintern.

Laga sprickor i putsad fasad: Banka försiktigt på putsen 1

Banka försiktigt på putsen runt sprickan. Då kan du höra om putsen bara har lossnat. Är det fallet kan du tryggt sätta igång att reparera skadan.

Laga sprickor i putsad fasad: All lös puts bankas av 2

All lös puts bankas av, sedan borstas området fritt från damm och fuktas, så att den gamla muren inte suger ut fukten ur det nya bruket för snabbt.

Laga sprickor i putsad fasad: Hålet fylls med nytt bruk 3

Hålet fylls med nytt bruk. Du säkerställer god vidhäftning om du först putsar upp ett millimetertunt lager cementbruk, och dagen efter tätar hålet med bruk som är svagare än underlaget.

Spricka i sockel med fast puts

En enda spricka i sockeln kan snabbt vara åtgärdad, såvida den inte är omgärdad av lös puts. Men vill det sig riktigt illa kan den bero på att sockeln har satt sig. Håll koll på den ett tag. Förändras den inte kan du oftast laga den utan vidare. Utvidgar den sig bör en fackman ta reda på orsaken.

Här visar vi hur du reparerar sprickor i fast puts.

Spricka i sockel med fast puts

Om sprickan i sockeln utvidgar sig över några månader bör en fackman undersöka om det går att göra någonting för att få stopp på rörelserna.

Sprickor i fast puts lagas ganska lätt med reparationsmassa eller bruk. Men bara om den har slutat att utvidga sig. Kratsa ur sprickan litegrann om det behövs för att få plats med reparationsmassan.

Lösa brukfogar

Spruckna brukfogar är svåra att undvika. Men det betyder inte att du kan ignorera dem. Otäta fogar suger fukt, och fuktig fasad gör det dyrare att värma upp huset. Dessutom riskerar du frostsprängningar, som gör problemen större. Samtidigt ger otäta fogar insekter möjlighet att gräva sig in i dem.

Här visar vi hur du själv kan byta otäta tegelfogar.

Lösa brukfogar

Otäta fogar bör bytas ut. Du klarar dig ett tag med att bara reparera enskilda fogar, men förr eller senare är det bättre att byta fogarna på hela ytan.

Laga sprickor i tegelfasad 1

Fogarna kratsas ur till ett djup på 3 cm. Det är hårt, högljutt och dammigt att arbeta med en fogfräs-adapter på vinkelslipen, men det är det mest effektiva.

Sprickor i tegelfasad: Fogarna fuktas och fylls upp 2

Fogarna fuktas och fylls upp med nytt bruk. Bruket ska tryckas in med en fogslev, så att det blir fast och tätt, både i de vågräta fogarna och i de lodräta stötfogarna.

Utbredda sprickor i gammal puts

Sprickor i tegelmur ska åtgärdas snabbt. Armerad puts är en perfekt lösning för socklar, skorstenar och andra ställen där det inte håller med vanlig puts.

Om en putsad yta börjar bli gammal och spricker med jämna mellanrum, kan du förstärka den genom att lägga in armeringsnät i ett nytt lager puts. Nätet används tillsammans med ett nytt sorts bruk, som är förstärkt med små fibrer och akryl.

Här visar vi hur du ska göra.

Sprickor i tegelfasad: Armeringsnätet trycks in i ett lager färskt bruk 1

Armeringsnätet trycks in i ett lager färskt bruk, som du har dragit upp på den rensade gamla murytan. Ett högst hälften så tjockt lager bruk läggs utanpå nätet och jämnas ut.

Sprickor i tegelfasad: Efter ett dygn dras ett tunt avslutande lager puts 2

Efter ett dygn dras ett tunt avslutande lager puts upp på den armerade putsen. Det avslutande lagret är mer finkornigt och kan vara färgat.

Sprickor i tegelfasad: Det yttersta putslagret slätas ut 3

Det yttersta putslagret slätas ut med en nästan torr svamp eller filtas med skumbräda i cirkelrörelser.

Sprickor mellan mur och andra material

Upptäcker du sprickor där muren möter andra material bör fogen bytas mot en motsvarande fog. Upptäcker du sprickor vid beslag uppe vid taket gäller det alltid att laga dem så snabbt som möjligt.

Här visar vi hur du ska göra.

Sprickor mellan mur och andra material

Om skarven mellan murverk och tak spricker märker du det oftast först när vattnet har orsakat synliga skador i huset.

Fogen tätas med en elastisk fogmassa, antingen en PM- eller silikonbyggfogmassa, eller med en tätningsmassa för tak, som inte härdar helt och hållet.

Sprickor i invändig puts

Om du har sprickor i ett putsat tak eller vägg, kan du ta reda på om putsen har släppt genom att banka försiktigt på ytan. Om det inte räcker med att laga sprickan måste du eventuellt putsa om hela ytan. Om sprickan beror på en svaghet, t.ex. längs med en dörr, behöver du kanske stärka ytan för att slippa att det spricker igen.

LÄS MER: Reparation av sprickor i taket - så gör du!

Om putsen bakom sprickan är fast, är den bara kosmetisk.

Här visar vi hur du reparerar sprickor i puts inomhus.

Sprickor i väggen: Sprickan kratsas försiktigt så stor 1

Sprickan kratsas försiktigt så stor att du kan trycka in reparationsmassa i den. Du kan blanda ut gips eller använda en färdig massa på tub.

Sprickor i väggen: Dra massan slät 2

Dra massan slät med en bred spackel. Är den för slät i förhållande till resten av taket kan du trycka in lite fin sand i ytskiktet.

Sprucken tegelsten

Har en tegelsten spruckit gör du dig själv en tjänst om du byter den innan den gör större skada. Då slipper du problemet med att vatten tränger in. När vattnet fryser och utvidgar sig kan det orsaka betydligt större skada.

Här visar vi hur du byter ut en sprucken tegelsten.

Sprucken tegelsten

En sprucken tegelsten stänger inne fukt och kan med tiden göra stora delar av muren otät.

Laga sprickor i tegelfasad: Stenen avlägsnas med mejsel eller vinkelslip 1

Stenen avlägsnas med mejsel eller vinkelslip, varpå hålet fuktas så att det nya bruket inte torkar för snabbt. Fukta även den nya tegelstenen.

Laga sprickor i tegelfasad: Tryck in den nya stenen i bruket 2

Tryck in den nya stenen i bruket, tills den sitter som den ska. Fyll även på med bruk på dess ovansida, och tryck till fogarna med en fogslev. Tvätta muren.

Sättningsskada runt fönster

Upptäcker du ”taggiga” sprickor i muren, har den eventuellt satt sig mer än vad fogarna kunnat klara av. Vanligtvis uppstår denna sortens sprickor vid öppningar, då den svagaste delen av muren ger efter när muren överbelastas. Utvidgar sig sprickorna bör en fackman ta reda på orsaken.

LÄS MER: Stoppa sättningssprickan

När väggen har fått en sättningsskada är det säkrast att förstärka området med armeringsstål innan fogar och ytskikt täcks igen.

Här visar vi hur du ska göra.

Sprickor i fasaden: Fogarna vid sprickan kratsas ur 1

Fogarna vid sprickan kratsas ur i ett djup på 3 cm. Dessutom kratsas det även 40-50 cm ut från skadan i de vågräta fogarna för var tredje eller fjärde skift.

Sprickor i fasaden: Rostfritt armeringsstål trycks in 2

Rostfritt armeringsstål trycks in i de öppna vågräta fogarna. Pressa först in lite cementbruk i fogen. Pressa sedan in stålet ordentligt, och tryck sedan in lite mer bruk över stålet. Låt de yttersta 10-15 mm av fogen vara fria.

Sprickor i fasaden: Dagen efter tätas fogarna 3

Dagen efter tätas fogarna med ett bruk som motsvarar bruket i den omgivande väggen. Ta med en bit till byggvaruhuset och be om ett motsvarande bruk. Avslutningsvis behandlas ytan som den omgivande väggen.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Hus