Putsa huset med tunnputs

Tunnputs, finputsning, spritputs eller rent av säckskurningsputs. Ja, vad ska du välja? Men gemensamt för arbetet med putsen är att den ger fasaden ett rejält lyft. Förarbetet klarar alla av men resten kräver lite erfarenhet av putsning.

FÖRBERED FÖR TUNNPUTS

TA BORT SKRUVAR OCH SPIKAR
Det får inte finns vare sig skruvar eller spikar på väggen. De flesta kan dras ut med tång men de mest envetna måste du kapa med bågfil eller vinkelslip.

VÄGGEN SKA VARA REN
Om det har vuxit växter upp längs väggen måste du slipa bort alla rester av dem. Fäst ett grovt slippapper på en putsbräda så går det ganska snabbt.

BORT MED LÖSA FOGAR
Det är viktigt att fogarna sitter fast och att det inte saknas fogbruk mellan tegelstenarna. Kratsa ut löst bruk och lägg dit nytt i stället.

MASKERA FÖNSTER OCH DÖRRAR
Bruket innehåller frätande kalk så därför måste du täcka över fönster och dörrar så att de inte skadas.

FUKTA VÄGGEN
Putsbruk fäster uruselt på torra ytor och därför måste du fukta väggen. Den ska inte vara plaskvåt endast fuktig när putsningen börjar.

TIPS: BLANDA BRUK

Det går åt en hel del bruk om du ska putsa om villan och kalkbruk ska blandas länge innan det kan användas. Man räknar med 20–30 min blandning.

Det är därför en fördel med en blandare (tombola eller frifallsblandare) som kan sköta sig själv. I annat fall måste du stå länge med mixern.

PUTSA FASADEN MED TUNNPUTS

LÄGG PÅ PUTSBRUKET
Putsen läggs bäst på med en stålskånska eller stålputsbräda. Lägg en stor, avlång klick på brädan och dra nerifrån och uppåt.

FÖRDELA PUTSBRUKET
Putsen ska hinna bli halvtorr innan du filtputsar. Gör det med stora cirklande rörelser med filtputsbräda och se till att hålla brädan fuktig.

LÄGG PÅ PUTS OVANFÖR FÖNSTREN
Mellan tak och fönster och på ändra ställen där det är trångt kan det vara nödvändigt att lägga på bruket med en litet putsbräda.

PUTSA I SMYGEN
När du putsar smygen runt fönster och dörrar krävs två verktyg. Lägg på puts med en murslev medan du håller putsbrädan mot kanten.

DRA AV BRUK MED EN SLEV
Där du inte riktigt kommer åt att dra ut puts med stora cirklande rörelser kan du få samma effekt om du jämnar till putsen med en spannslev.

TIPS: KALKVATTEN

När du är klar med kalkputsning är det ofta bra att avsluta med att behandla hela tegelfasaden med lite kalkvatten. Det kan du spruta på eller lägga på med kalkborste.

Kalkvattnet bildar en osynlig hinna som skyddar tegelväggen, fogarna och det nya putsbruket.

TRE METODER: FILTNING, VATTEN- OCH SÄCKSKURNING

1: FILTNING:
Ytan bearbetas med filtbräda i stora cirklande rörelser.

2: VATTENSKURNING:
Väggen skuras med en våt tegelsten när bruket har lagts på.

3: SÄCKSKURNING:
Ytan bearbetas med säckväv i cirklande rörelser till blank vägg.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Murverk