Superisolerad vägg av stora byggklossar

Det är ganska billigt, och det går både lätt och snabbt att bygga med cellblock, som bara limmas ihop. När väggen är klar behöver du inte tänka på isolering eller fasadbeklädnad. Det räcker om du putsar och målar den.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
25.000 kronor

Intro

Även om du inte ens har hållit i en murslev, så kan du tryggt ge dig i kast med att bygga en vägg som denna. Det är nämligen mycket lättare än något annat sätt att bygga väggar på. Ja, det är ungefär som att bygga med lego.

De stora blocken av lättbetong klickas visserligen inte ihop med knoppar som dem från Lego. Nej, de limmas ihop. Klossarna har urtag för händerna, så du kan lätt lyfta dem och skjuta dem på plats. Och skulle det vara nödvändigt att kapa en bit av en kloss, så gör du det lätt med lättbetongsåg eller rent av en fogsvans. Det kan knappast bli lättare att mura en vägg.

Det är flera fördelar med att bygga en vägg på detta sätt. Du behöver inte tänka på en stark regelstomme, isolering, vindpapp, ångspärr eller andra byggfinesser. När väggen är klar ska den putsas på båda sidor, och därefter har du en superisolerad och skruvfast vägg. Vill du hellre ha träfasad utvändigt hoppar du över putsningen och monterar träpanelen.

Lättbetong är ett byggmaterial som har använts i många år, men det är också ett material som har utvecklats. Blocken väger i dag mindre än dem man använde för 20 år sedan trots att de är dubbelt så stora. Materialet är sand och cement och de är diffusionsöppna, vilket innebär att de bidrar till ett bra inomhusklimat.

Denna gavel byggdes för att få någon extra kvadratmeter i huset, och när väggen var klar kunde den gamla ytterväggen rivas och de gamla fönstren tas bort.

Instruktion

01
Den första raden av block 10 Steg

Det lönar sig att vara extra noggrann med den första raden. Om den blir rak och vågrät går resten av arbetet mycket lättare.

Det är endast den första raden som läggs i vanligt murbruk. När du blandar ska du göra en extra stor sats eftersom du ska ha tillräckligt med bruk för att justera in blocken vågrätt. Blocken i nästa rad och i resten av väggen limmas med speciallim, och då blir det svårt att justera placeringen av ett block.

1

Limma eller svetsa fast tjärpapp på syllen och lägg på murbruk. Lägg också en 10 cm tjock isolering i mitten och rejält med bruk på sidorna. Isoleringen ser till att det inte bildas en köldbrygga nertill.

2

Blanda limmet efter anvisningarna på förpackningen. Limmet ska vara som tunn gröt. Blir det för tunt bir det svårt att justera blocken. Blir limmet för tjockt är det svårt att lägga på det.

3

Vattna blocken innan de läggs. Det är extra viktigt när du arbetar i solsken, som vi gör. Annars sugs fukten i limmet upp för snabbt, och resultatet blir att limmet inte binder så bra.

4

Stryk lim på ena kortänden på det första blocket. Limmet läggs på med en särskild limslev, som fördelar limmet på rätt sätt. Ta bort överflödigt lim innan det hinner stelna.

5

Sätt det första blocket på plats. Här är det mot en vägg, som först har strukits med lim. Tack vare handtagen kan blocket lyftas på plats utan att du klämmer fingrarna.

6

Finjustera blockets placering. Använd en libell eller dubbelt vattenpass under finjusteringen, och knacka blocket på plats med gummiklubba. Du måste vara mycket noga med första raden!

7

Första blocket är på plats. Blocken i den första raden stryks med lim på kortsidorna och trycks ner i murbrukssträngarna.

8

Fortsätt med följande block. Se hela tiden till att du har fem-sex förvattnade block klara för läggning. Då arbetar du effektivare och jobbet går lättare.

9

Lyft blocken i handtagen, och tryck ner dem på plats. Hålen i blocken ger plats för tre fingrar. Du behöver inte fylla hålen med lim eftersom det hålrum som bildas isolerar i sig själv.

10

Det är viktigt att vattna blocken, så att de inte suger ut all fukt ut limmet när du bygger med dem.

02
Avslutning av varje rad 4 Steg

När du ska avsluta en rad, sågar du bort en kil från det näst sista blocket innan du sätter det sista blocket på plats. Lägg märke till att det är det sista blocket som ska kapas om det blir nödvändigt. När det sista blocket har limmats fast knackar du ner kilen mellan det näst sista och det sista blocket. Sågbladet har tagit bort tillräckligt för att du ska kunna få plats för lim på kilen. Har du sågat det sista blocket i exakt längd, passar kilen perfekt.

När antalet block inte går jämnt upp i en rad, sågar du bort en kil i cirka 30 grader från det näst sista blocket. Anpassa sedan längden på det sista blocket och knacka ner kilen mellan de två sista blocken.

1

Det sista blocket anpassas i längd, när du har sågat bort en kil från det näst sista blocket. Kilen ska sedan användas för att sätta hela raden i spänn. Limma fast det sista blocket.

2

Tryck ner kilen, när du har strukit lim på den. Om du har mätt rätt och kapat det sista blocket rätt, så ska kilen passa perfekt. Kolla innan du stryker på lim. Knacka ner den med gummiklubba.

3

Nu är första raden klar. Innan bruket under blocken stelnar är det viktigt att du har kollat att alla block ligger vågrätt och står lodrätt. Fyll därefter igen fogen under blocken med murbruk.

4

När antalet block inte går jämnt upp i en rad, sågar du bort en kil i cirka 30 grader från det näst sista blocket. Anpassa sedan längden på det sista blocket och knacka ner kilen mellan de två sista blocken.

03
Nästa rad läggs på plats 8 Steg

När du bygger en vägg med cellblock ska de läggas i förband, dvs. de ska överlappa varandra så att skarvarna förskjuts från rad till rad.

Innan du börjar på en ny rad ska du vattna den rad du har lagt. Tumregeln är att blocken ska se fuktiga ut efter vattningen.

För att väggen ska bli stadig förankras den i omgivande vägg med armeringsjärn på cirka var femte rad. Järnen trycks fast i hål som borras i väggarna.

1

Vattna den lagda raden innan du lägger nästa rad. Vi arbetade i solsken och använde cirka en halv liter vatten per block. Åtgången beror på lufttemperatur och luftfuktighet.

2

Stryk lim på väggen. Varje gång du börjar på en ny rad, ska du stryka lim på den vägg som du bygger mot. Det räcker med en limsträng på varje sida (som på bilden).

3

Stryk lim under blocket innan det läggs på plats. Vi föreslår att du drar ut en limsträng på varje sida med den medföljande limskopan.

4

Lägg blocket på plats. Blocken läggs i förband, dvs. med förskjutna skarvar. Därför ska det första blocket i varannan rad sågas av så att det blir en förskjutning av skarvarna på minst 20 cm.

5

Borra hål i väggen och stick in armeringsjärn. Hålen borras i skarven mellan två rader och järnen trycks fast med lim. Kratsa ett spår i blocket med t.ex. skruvmejsel och lägg lim på järnet.

6

Avsluta varje rad med en kil, som ser till att hela raden trycks ihop och sitter i spänn mellan de två väggarna. Kilen kan placeras var som helst i raden. Glöm inte att ta bort överflödigt lim samma dag!

7

Använd murarsnöre när du har lagt de första raderna. Snöret är till stor hjälp när du justerar in blocken på plats, så att väggen inte blir skev och vind.

8

När du har murat upp de första fem-sex raderna har du stor nytta av en stadig byggställning.

04
Skapa plats för fönstren 4 Steg

Det är lätt att sätta in fönster i en vägg av lättbetong eftersom du enkelt kan bearbeta lättbetongen och på så sätt anpassa storleken på fönsteröppningarna. Det är förstås allra enklast om du kan få fönsterplaceringen att hamna i nivå med dina rader av cellblock.

Ovanför varje fönster placeras två överliggare med inbyggd armering. De är lite högre än vanliga block och ställs därför på block, som har försetts med en ”klack”.

1

Forma blocken, som ska bära överliggarna, så att det bildas en hylla eller en klack för överliggaren. Stryk sedan lim på de ytor som nästa block kommer i kontakt med.

2

Lägg överliggarna på plats, och se till att de ligger vågrätt. När båda ligger på plats fortsätter du raden på den andra sidan.

3

Fyll mineralull i utrymmet mellan överliggarna, så slipper du stoppa upp isoleringen nerifrån. När överliggarna är på plats bygger du vidare uppåt.

4

Överliggarna ovanför fönsteröppningarna är högre än de andra cellblocken. Du ska därför göra urtag i blocken vid sidan av så att överliggarnas ovansida hamnar i nivå med resten av blocken i raden.

Material

 • Murbruk
 • Tjärpapp
 • 144 cellblock 300 à 36,5 x 20 x 60 cm
 • Armerade överliggare
 • Lättbetonglim
 • Armeringsjärn, ev. rostfria
 • Mineralull
 • Hålband
 • Murarsnöre

Specialverktyg

 • Lättbetongsåg
 • Limskopa
 • Omrörare/blandare

Tidsförbrukning

Det tog två arbetsdagar att mura upp väggen, som är på cirka 25 kvadratmeter.

Pris

C:a 25000 kr.

Svårighetsgrad

Det går både lätt och snabbt att bygga med cellblock. Det upptäcker du så snart du väl har satt igång.

Ritning

Så mycket isolering behövs det

På teckningarna visar vi tre olika sätt att bygga ytterväggar. Alla tre har samma isoleringsvärde, som även kallas U-värde, men det är stor skillnad på hur komplicerat det är att bygga väggarna.

Läs mer om: Vad är u-värde?

I träväggen används mycket isoleringsmaterial för att få högt isoleringsvärde, i tegelväggen går det åt mindre isolering och i lättbetongväggen behöver ingen isolering. Blocken isolerar i sig själva.

En yttervägg av trä ska isoleras med 210 mm för att väggen ska få ett isoleringsvärde på 0,20.

Trä: 210 mm

Så mycket isolering behövs det

Byggs ytterväggen av tegel ska du fylla 190 mm isolering i hålrummet för att få ett isoleringsvärde på 0,20.

Tegel: 190 mm

En yttervägg av lättbetong behöver inte kompletteras med isolering. Väggens isoleringsvärde är 0,20.

Lättbetong: 0 mm

Tips & Tricks

Väggen förankras i bjälklag och takstol

Även om de tämligen breda blocken ligger stadigt, är det förnuftigt att förankra den nya väggen på flera ställen. Här har väggen fästs i bjälklaget med hjälp av ett kraftigt hålband, som har skruvats fast i bjälklaget och vinklats 90 grader. Det går även bra att använda vinkelbeslag till detta.

När du kommer upp till takstolen, är det lätt att såga till blocken så att de passar till lutningen på taket. Även nu fästs blocken med hålband eller vinkelbeslag i takstolens båda högben. Vi fäste var 5:e rad. Ett dygn efter att väggen är klar kan den putsas.

Hålbandet skruvas fast på bjälklaget, och ska vara så långt att det går in cirka 20 över blocket.

Hålbandet förankras i väggen av cellblock med ett cirka 40 cm långt armeringsjärn, som knackas ner i blocken. Låt cirka 5 cm sticka upp och knacka ner blocket i nästa rad növer armeringsjärnet.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Murverk