Så får du nya tegelfogar

Även om tegel verkar robust, så håller det inte för evigt.

Med tiden blir teglet poröst. Vittringen skyndas på av sprickor från gamla spik, beslag eller felaktiga reparationer. Sprickor ger fukt möjlighet att tränga in i murverket, med risk för frostskador och frostsprängningar. Så det lönar sig att lägga tid – antingen på hela eller delar av fasaden.

LÄS OCKSÅ: Byta tegelsten i fasad - Så gör du!

FRÄS UT DE GAMLA FOGARNA

1. Ta först bort spik, skruv och liknande i fasaden. Här ställs fogfräsen in på ett djup, så att all gammal fog avlägsnas. 20-25 mm är i regel ett bra djup.

2. Börja uppifrån med fräsningen. Då undviker du onödigt damm i fogarna. Först fräses de vågräta fogarna, och därefter de lodräta. Väldigt hård fog tas bort med hammare och mejsel.

3. Alla fogar sopas grundligt med en hård borste. Korta ev. ner skaftet på en gammal kvast, så du får riktigt bra grepp. Slutligen sköljs fasaden ren från damm med en vattenslang.

Lättare arbete med smarta verktyg

Att byta fogar är ett tidskrävande arbete. Men du sparar många timmar genom att köpa eller hyra bra verktyg.

Redaktionen rekommenderar: Silikonfog i badrummet

FOGFRÄS. Med en fogfräs, som man sätter på vinkelslipen, får du ett starkt verktyg, när de gamla fogarna ska fräsas ut. Fräs-setet består av ett stift i fogens bredd och en adapter till vinkelslipen.

FOGSPRUTA. Fogarna kan fyllas manuellt, men det går väldigt mycket fortare med en fogspruta. En sådan kan du hyra för runt hundralappen för en dag.

FOGNING MED NYTT MURBRUK

1. Bruket bör ha en viss styvhet, så den blir kvar på fogsleven. Blanda inte mer än du tror dig behöva inom den rekommenderade användningstiden.

2. De värsta/djupaste hålen fylls först, så det så småningom är någorlunda samma fogdjup på hela fasaden. Fogarna ska torka ungefär ett dygn.

3. Muren fuktas med vattenslang. Den ska inte vara dränkt, men ändå ha en bra genomvattning. Vattnet ser till så att murbruket inte torkar för fort.

4. Pressa in bruket med jämna långa drag. Börja uppifrån, så de redan fogade ytorna inte stänks ner av fog.

5. När ca 1/2 m2 är fogat, efterfogas de lodräta fogarna. Tryck till väl, och lägg på så mycket att det går “över kanten”.

6. Överflödigt bruk dras av med en diagonal rörelse. Innan bruket hinner härda för mycket, tas det sista spillet bort med en halvstyv borste.

EFTERBEHANDLING

1. Efter ett dygn vattnas det fogade området med vattenslang. Det säkerställer att syran som fälls ut under torktiden inte angriper teglet.

2. En lätt tvätt tar bort den sista hinnan på teglet. Gör en svag syrablandning– en del 30-% saltsyra till 30 delar vatten.

3. När muren har torkat ett par dagar, kan den med fördel skyddas av ett lätt lager kalkvatten. Väggen ska endast mättas.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Fogar