Tegelfogar

Med tiden blir teglet poröst. Vittringen skyndas på av sprickor från gamla spik, beslag eller felaktiga reparationer. Sprickor ger fukt möjlighet att tränga in i murverket, med risk för frostskador och frostsprängningar. Så det lönar sig att lägga tid – antingen på hela eller delar av fasaden.

Lättare arbete med smarta verktyg

Att byta fogar är ett tidskrävande arbete. Men du sparar många timmar genom att köpa eller hyra bra verktyg.

Redaktionen rekommenderar: Silikonfog i badrummet