Gipsvägg

En gipsvägg är genial. Den är billig och lätt att bygga. Vi visar hur du bygger en gipsvägg, hur du hänger tunga föremål på en gipsvägg, och hur du lagar ett hål i en gipsvägg om olyckan skulle vara framme.

  Bygga gipsvägg på en dag

  Gipsväggar är geniala! Att bygga en gipsvägg är enkelt och billigt. När du bygger en gipsvägg är det några saker du ska ta beslut kring. Ska väggen byggas på en stomme av metall eller trä? Din gipsväggs tjocklek? Hur mycket isolering ska in i gipsväggen? När du har svaret på dina frågor bygger du en gipsvägg på ingen tid alls!

  Bygg en gipsvägg lätt

  För tio år sedan var det bara hantverkare som byggde gipsväggar på stålstommar. Idag kan vanliga hemmafixare också enkelt använda detta lätta och smarta system. Det blir dyrare, men att bygga en gipsvägg blir också lättare om du bygger din gipsvägg på en stålstomme.

  Gipsvägg med superkræfter

  En gipsvägg är inte lika stark som en vägg av betong eller tegel. Gips är ett poröst material och därför är det begränsat hur mycket vikt en gipsvägg kan bära. Men du kan förstärka din gipsvägg genom att montera skivor av plywood bakom gipsen. Då kan du hänga upp nästan vad som helst på gipsväggen - om du använder rätt pluggar.

  Gipsväggar kräver speciella pluggar

  De vanliga plastpluggarna är inte tillräckligt bra, när du ska hänga upp något på en gipsvägg. I varje fall inte om det handlar om något tyngre än tavlor. Annars ska du använda expanderande gipspluggar. Pluggen går in bakom gipsskivorna, där den vecklar ut sig och ger ett stadigt grepp i en gipsvägg. Då kan även en oförstärkt gipsvägg klara en del.

  REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Stabil upphängning i en gipsvägg.

  En gipsvägg ska spacklas

  Efter att gipsväggen satts upp ska den spacklas med spackelmassa och förstärkas med pappersremsor. Man spacklar för att göra skarvarna mellan skivorna osynliga och samtidigt gör de väggen starkare. När pappersremsorna har tryckts fast i spacklet påförs ännu ett lager innan gipsväggen slipas lätt.

  Så lagar du hålen i en gipsvägg

  Gipsväggar kan gå sönder men de kan även repareras igen. Det kräver lite hantverkskunnande och en borrmaskin. Här på sidan kan du hitta massor av beskrivningar för hur du bygger en gipsvägg, spackling av gipsvägg, reparation av gipsvägg och så vidare.

  Reparation av gipsvägg? Läs då artikeln: Så lätt lagar du hålet i gipsväggen