Så här bygger du en perfekt vägg av gips

Alla kan bygga en gipsvägg, men om det slutliga resultatet ska sitta som en smäck finns det en rad tricks som är bra att ha koll på. Vi visar dig därför hur du bygger en stadig stomme och hur du sätter skivorna så att alla hörn och kanter blir knivskarpa.

Gips är ett genialiskt material när du arbetar inomhus.

Det går lätt att skära i och är enkelt att klä med glasfiber eller tapet, det är urstarkt, och så kostar det inte en förmögenhet. Därför hör gips också till de material som gör-detsjälvare föredrar.

Ska du bygga en gipsvägg där finishen håller toppklass finns det dock några principer och tekniker som du bör känna till. Vi visar därför bl a hur du kapar en gipsskiva i två delar, gör ett utvändigt hörn, bygger en stål- eller trästomme och gör en perfekt skarv mellan två skivor.

Stålstomme

Ska du bygga en innervägg och klä den med gips, då är en stomme av stålreglar en bra lösning. Fördelen med stålreglar är bl a att de är lätta, och att de inte ändrar storlek eller “vrider” sig eftersom de inte kan suga åt sig fukt.

1

Klipp av stålreglarna som ska utgöra innerväggens undersida i önskad längd med en plåtsax.

2

Markera och lägg därefter reglarna på golvet golvet så att du kan bilda dig en uppfatt - ning om hur det kommer att se ut i praktiken och skruva sedan fast reglarna i golvet.

3

Anpassa de stående reglarna och spänn fast dem mot ovandelen. Kolla med ett vattenpass att reglarna står helt rakt.

4

När reglarna är helt i lod fixerar du dem med en fixertång. Tången är superenkel att använda och det går snabbt när du väl har lärt dig den.

5

Sätt hörnprofilen med hjälp av fixer-tången så att den fäster i både stommens ovansida och undersida.

6

Kolla en sista gång att reglarna står i lod och avsluta med att skruva fast ovanstycket i taket. Nu är innerväggen redo för isolering och gips på båda sidor.

Trästomme

Väljer du att bygga stommen till din gipsvägg av trä kan det finnas en del pengar att spara, men det kan också bli dyrare. Priset på träreglar fluktuerar nämligen betydligt mer än för stålreglar, så var prismedveten. Väljer du att bygga en trästomme ska du också tänka på att köpa reglar som inte har vridit sig eller ser ut att vara fuktskadade.

1

Mät ut från väggen och rita upp på golvet. Använd eventuellt en stor vinkelhake så att du vet att innerväggen kommer vinkelrätt mot den befintliga väggen, och skruva fast en regel i golvet med 5 x 70 mm skruv.

2

Skruva fast den yttersta regeln i den undre regeln med två 5 x 70 mm skruvar. Se till att regeln inte flyttar sig när du skruvar fast den.

3

Sätt regeln som utgör stommens ovansida i spänn mellan de stående reglarna och taket. Skruva därefter fast de stående reglarna i stommens ovansida och undersida. Kolla med ett vattenpass så att konstruktionen är i lod och skruva till sist fast ovansidan i taket med 5 x 70 mm skruv.

Kapa

Det är lätt att dela en gipsskiva i två delar. Det enda som krävs är en vass hobbykniv och en lång vinkelhake, en gipsvinkel, ett vattenpass eller liknande att skära efter. När väl skivan har skurits är det bara att knäcka av den och lägga ett fint snitt på baksidan så att du inte drar av pappret på baksidan.

1

Markera med en snickarpenna var snittet ska vara. Lägg en lång vinkelhake på skivan och skär längs den. Du ska gärna ta i lite men du ska inte försöka skära hela vägen genom skivan.

2

Dra ut skivan över bordskanten och knäck försiktigt skivan nedåt. Stötta skivan med den ena handen medan du lägger ett försiktigt snitt på baksidan så att skivan “släpper”.

Skarvar

När det med tiden uppstår sprickor på en gipsad innervägg är det ofta för att spackelmassan i skarvarna krackelerar. För att motverka detta är det viktigt att förstärka skarvarna med armeringstejp. Det är en liten detalj och det tar bara ett ögonblick att limma fast tejpen. Det viktiga är att komma ihåg det när du väl är i full gång med att spackla.

1

Fäst en remsa armeringstejp i skarven och täck hela skarven med spackelmassa. Här är en mellanbred spackel att föredra.

2

Dra av den överflödiga spackelmassan med en bred spackel och låt spackelmassan i skarven torka till nästa dag.

3

Dra nu ett tunt lager spackelmassa över skarven eftersom den ofta krymper lite när den torkar. Är den väldigt ojämn kan du eventuellt börja med att slipa skarven med lätt hand innan du spacklar andra gången.

4

Dra åter igen av överflödig spackelmassa med en bred spackel. Låt spacklet torka och slipa skarven med lätt hand.

Utvändiga hörn

Hörn syns och “skvallrar” direkt om du fuskat. Sätter du precis som vi gör här två lager gips på båda sidor om innerväggen för att göra den extra stark, kan du lika bra utnyttja alla skivorna. Vi låter därför skivorna överlappa varandra i skift och är flitiga med gipshyveln, så att hörnet blir helt skarpt.

1

Sätt det första lagret gips och skär av överflödigt gips. Genom att skära från gipsskivans baksida kan du skära längs stålregeln, så att snittet kommer jämnt med den andra sidan av väggen.

2

Knäck av den gipsbit som sticker ut och skär längs ”knäcket” på framsidan av gipsskivan.

3

Ta ett par tag på gipsskivans kant med en gipshyvel, så att den blir helt jämn med stålregeln. Hyveln påminner om ett grovt rivjärn och är effektiv när du behöver skala av ett par mm gips åt gången.

4

Sätt en gipsskiva på den andra sidan av hörnet och låt skivan sticka ut lite över hörnet den första skivan du satte. Skär den ren från baksidan och hyvla den jämn med gipshyveln.

5

Sätt ännu en gipsskiva på den första sidan. Genom att rita ett lodrätt streck “utanpå” stålreglarna blir du säker på att inte skruva vid sidan om dem. Skär av den överflödiga biten och hyvla kanten.

6

Nu kan du sätta den sista gipsskivan på den andra sidan om hörnet enligt samma princip och njuta av det knivskarpa hörnet efter ett sista tag med hyveln.

Förstärkning av hörn

Ett hörn kan vara hur snyggt och skarpt som helst, men om det inte är starkt kommer det ändå snabbt att se förstört ut. Men så illa behöver det lyckligtvis inte gå. Sätter du en speciell hörnprofil ökar tåligheten avsevärt och när du väl har spacklat över den finns det ingen som kan se den.

1

Fukta det självhäftande hörnprofilen med vatten från en sprayflaska och tryck sedan fast den på det utvändiga hörnet.

2

Dra spackelmassa på den yttersta delen av innerväggen och ut på hörnprofilen och upprepa processen på den andra sidan om profilen.

3

Dra av den överflödiga spackelmassan med en bred spackel på båda sidor om hörnet, så att hörnprofilen kommer i nivå med gipsväggen.

4

Låt spackelmassan torka och slipa övergången mellan spackelmassa och gipsvägg med väldigt lätt hand. Sedan är det bara att välja tapet, filt eller glasfiberväv.

Invändigt hörn

Det är inte så svårt att göra ett invändigt hörn på en gipsvägg och kombinationsalternativen är också ganska få när du bara har att göra med två lager gips. För att få ett så starkt hörn som möjligt bör du sätta skivorna förskjutna, så att de fyra skivorna “låser” varandra. Det är lika lätt som det låter - konsten är bara att komma ihåg det.

1

Börja med att sätta det första lagret gips genom att skruva fast den första gipsskivan (A) i de bakomliggande reglarna och tryck sedan den andra skivan (B) ända intill. Därefter trycks den tredje gipsskivan (C) kloss mot den andra skivan (B). Till sist trycks den fjärde gipsskivan (D) mot den tredje skivan (C). När alla skivorna är på plats sitter de förskjutna och “låser” således varandra och bildar ett urstarkt hörn.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Gipsvägg