Så lätt lagar du hålet i gipsväggen

Har du haft sådan otur att det blivit hål i gipsväggen, är som tur är hjälpen nära. Vi visar hur du kan fixa olika slags hål i gipsväggen.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 timmar
Pris
200 kronor

Intro

Bli inte förtvivlad om du råkar göra hål i en gipsvägg. Det går att laga både små och stora hål och efteråt kan du inte se spår av vare sig hål eller reparation. Här är fyra metoder att laga hålet med. Vilken du ska välja beror på om hålet är litet eller stort och om väggen består av en eller två skivor.

Instruktion

01
Litet hål i 1 gipsskiva 2 Steg

Gör så här

Om det bara är ett litet hål i gipsväggen, kanske efter ett rör, kan du lätt fylla igen hålet med expanderande polyuretanskum. Det förutsätter förstås att du har en sådan burk. Använd handskar och skyddsglasögon när du arbetar med pu-skum.

1

Fyll hålet med pu-skum när kanterna har renskurits och slipats med slippapper korn 120. Dammsug eller torka rent med lätt fuktig trasa.

TIPS: Glöm inte att skaka burken ordentligt innan du pressar ut skummet.

2

De små ojämnheterna i skummet spacklas igen med finkornig sandspackelmassa. Om det är stora hål bör du lägga på mer skum innan du spacklar. Sandspackelmassan läggs på i 2-5 mm tjocka skikt i sänder - inte mera.

02
Litet hål i 2 gipsskivor 4 Steg

Gör så här

Om du har ett par hålsågar med några millimeters skillnad i storlek så kan du få en fin lagning. Borra hål i gipsskivan med den mindre av hålsågarna. Med en lite större hålsåg gör du en ”propp”, och den sågas ut ur en gipsskiva och ska limmas fast i hålet i väggen.

1

Med den mindre hålsågen tar du upp ett hål runt skadan.

TIPS: Det kan vara en fördel att hålla fast borrmaskinen med t.ex. en borrmobil eller göra ett stöd för hålsågen så att hålet får släta och fina kanter.

2

Gör en propp av en bit gipsskiva. Nu tar du en något större hålsåg och sågar ut en rondell. Själva sågen gör ju ett spår som är några millimeter brett.

VIKTIGT! Du får inte använda hålsåg med centrumborr för då blir det hål i proppen.

3

Jämna till kanterna på din propp med fil och vass hobbykniv. Även hålet ska jämnas till lite så att du får ett snyggt resultat.

4

Fördela lite sätt- eller monteringslim i hålet och tryck fast proppen. För att limmet ska fästa ordentligt är det bra om du har dammsugit hålet. Limmet ska härda (se förpackningen) innan du spacklar och slipar runt proppen.

03
Stort hål i 2 gipsskivor 6 Steg

Gör så här

Skulle det ha blivit en större skada i en vägg med två gipsskivor, lagar du genom att skära loss en bit av den yttre skivan och använda den bakre som stöd. Om du gör hålet fyrkantigt blir det lätt att skära till en lagningsbit som passar.

1

Rita en vinkelrät fyrkant runt skadan, ev. med hjälp av vattenpass. Kolla måtten med tumstock eller vinkel så att hörnen blir vinkelräta. Då blir det lättare att skära till en lagningsbit som passar.

2

Skär i strecken med en vass hobbykniv. Skär längs en linjal av metall för att få ett rakt spår.

TIPS: Skär alltid på hålsidan längs strecket. Skulle du slinta med kniven gör den bara märke i den del som ska tas bort.

3

Ta bort den yttre skivbiten. Bryt och bänd försiktigt med t.ex. ett kasserat stämjärn - helst ett som är brett. Se upp så att du inte skadar den bakre gipsskivan för den ska vara underlag för din reparation.

4

Skär till en lagningsbit. Du ska vara noggrann med måtten. Gör den helst 1 mm smalare än hålet på alla håll. Då blir det lätt att spackla kanterna.

5

Tryck fast lagningsbiten i hålet när du har lagt ett par strängar lim på den bakre skivan och längs hålets kanter. Pressa in lagningsbiten så att den sitter plant med väggen. Tryck ev. med en brädstump.

6

Slipa lagningsbiten och längs kanterna samt lite in på väggen när limmet har härdat. Använder du gipsbruk tar det 6 timmar. Med sättlim tar det bara 2 timmar. Använd slipkloss och slippapper korn 180 - 240.

04
Stort hål i 1 gipsskiva 5 Steg

Gör så här

Om väggen bara består av en gipsskiva och hålet är stort, tar lagningen lite längre tid, för du måste sätta stödbrädor bakom gipsskivan. De behövs för att kunna fästa lagningsbiten.

1

Markera en relativt stor fyrkant runt skadan. Kontrollera att fyrkanten är vinkelrät och såga på insidan av strecken. Undersök först vad som finns bakom skivan så att du inte sågar av rör eller kablar.

2

Fasa av kanten hela vägen runt hålet. Det är bäst om fasen är 4-5 mm bred och lutar cirka 45 grader. Genom att skära bort längs kanten bildas ett spår som gör det lätt att spackla. När du får plats med mera spackelmassa blir fogen starkare.

3

Sätt brädstumpar hela vägen runt hålet på baksidan av gipsskivan. De lodräta brädorna sågas 10 cm längre än hålets höjd och sätts upp först. Halva brädan ska sitta bakom gipsskivan. Fäst dem med 3,5 x 32 mm gipsskruvar.

4

Skruva fast lagningsbiten i hålet med 3,5 x 32 mm gipsskruvar. Ingen skruv får sättas närmare kanten än 10 mm, helst 15 mm. Innan lagningsbiten trycks fast fasar du kanterna på den.

5

Spackla igen de fasade kanterna med sandspackelmassa. Du måste spackla och slipa minst två gånger för att få ett snyggt resultat. Efter den sista slipningen ska väggen vara slät, så att du kan fortsätta med tapetsering eller målning.

Material

(Gäller alla reparationer):

 • Gipsskiva
 • Ett par brädstumpar
 • Pu-skum
 • Sättlim, montagelim eller gipsbruk
 • Sandspackelmassa
 • Slippapper, korn 120, 180 och 240
 • Gipsskruvar för trä, 3,5 x 32 mm

Specialverktyg

 • Sats med hålsågar

Tidsförbrukning

Metoderna 1, 2 och 3: Cirka en timme per hål. Metod 4 kräver ett par timmar. Det tillkommer dessutom torktid.

Pris

150-200 kr per metod

Svårighetsgrad

Metod 1, 2 och 3: Arbetet kan utföras av alla, även av nybörjare. Metod 4 kräver lite mera arbete, men är inte svår - bara besvärligare.

Video

HÅL I GIPSVÄGG (1 LAGER)

Använd ett vasst blad i hobbykniven, så att snittet inte fransar sig.

Kapa gipsskivor

Med en vass hobbykniv går det lätt och snabbt

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Gipsvägg