Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Det är lätt att hänga upp saker på en vägg med gips på plywood, och det är även lättare att bygga den, särskilt när du ska skruva upp gipsskivorna.

Det är lätt att hänga upp saker på en vägg med gips på plywood, och det är även lättare att bygga den, särskilt när du ska skruva upp gipsskivorna.

På ytan liknar den här skiljeväggen vilken annan vägg som helst, men det är lättare att hänga upp saker på den jämfört med en ren gipsvägg. Och så har vi även gjort den enkel att bygga. Det beror på att vi bygger med två olika sorters skivor, och utnyttjar bägge skivornas styrkor.

Det yttre skiktet består av en gipsskiva. Gips är oslagbart när du ska bygga en helt slät vägg. Det är lätt att spackla och måla, det spricker inte och ger ett bra brandskydd.

Bakom den har vi en plywoodskiva. I den kan du utan vidare skruva upp bilder och små hyllor utan plugg. Och ska något tungt hängas upp, får platta pluggar bra grepp i plywooden.

Hämta hela artikeln och få en detaljerad byggbeskrivning till hur du bygger en förstärkt gipsvägg.