Stark vägg med bara en gipsskiva

Nu har det äntligen blivit lätt att hantera de superstarka fi bergipsskivorna. Och med det nya behändiga formatet bygger du enkelt en stark vägg med endast en gipsskiva på varje sida.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
2.500 kronor

Intro

Man har länge kunnat köpa fibergipsskivor. Men skivorna är tunga och klumpiga att hantera och därför har det endast varit yrkeshantverkare som använt dem. Nu är det möjligt att få tag på skivor i ett behändigt format på 90 x 120 cm och då blir det betydligt enklare att handskas med skivorna, bearbeta dem och montera dem utan medhjälpare.

Använder du vanliga gipsskivor bör du alltid bygga upp en mellanvägg av två skivor på varje sida. Annars blir väggen inte tillräckligt stark. Ändå behöver du ofta förstärka väggen, t.ex. om du ska hänga upp en platt-tv, eller också ska du använda så grova pluggar att du gör stora hål i gipsskivorna. Och dessa hål kan vara svåra att fylla igen om du flyttar tv-n.

Använder du däremot fibergipsskivor kan du nöja dig med endast ett lager skivor på varje sida. Skivorna är så starka att du kan skruva och plugga i dem utan att förstärka dem.

Du slipper också det tidskrävande arbetet med spackling eftersom fibergipsskivor ska skjutas ihop kant mot kant och limmas. Efteråt slipar du bort överflödigt lim och drar ut ett tunt skikt sandspackel på hela väggen. Därefter är väggen klar för målning eller tapetsering. Skivorna är dyrare än vanliga skivor men eftersom du använder färre skivor blir priset för en vägg detsamma.

Instruktion

01
Mät och markera 4 Steg

Börja med att göra en arbetsritning där du markerar de lodräta reglarna (stål eller trä). Glöm inte en eventuell dörröppning och dörr så att du kan göra en komplett materiallista att ta med när du handlar. Skivorna är 90 x 120 cm och om du använder dem liggande kan du bygga upp regelstommen med reglar på 60 cm centrumavstånd (c/c). Vänder du skivorna på högkant ska reglarna på placeras på 45 cm c/c.

Här använder vi oss av liggande skivor och de förskjuts en halv skiva för varje rad vi monterar.

1

Markera väggens placering. Här ska den stå vinkelrätt ut från ytterväggen. Rörmokaren har redan varit på plats och dragit fram värmerör till handdukstorken.

2

Håll koll på vinklarna så att väggen verkligen hamnar vinkelrätt ut från ytterväggen och står parallellt med motstående vägg. Korslinjelasern är genial till detta, men du kan även använda 3:4:5-regeln.

3

Sätt märken i taket på båda sidorna av rummet och dra en snörslå mellan punkterna så att du får en rak linje att fästa reglarna längs. Loda ner från strecket i taket till golvet och sätt märken, så att du kan dra motsvarande linje på golvet.

4

Markera nu placeringen av varje regel och en ev. dörröppning. Nu kan du se om du ska börja med en hel skiva eller skära bort en bit av den så att du inte tvingas sätta upp en smal remsa vid den andra anslutande väggen.

02
Res regelstommen 6 Steg

Du kan använda samma regelstomme som till vanliga gipsskivor - trä eller metall. Fermacell, som säljer fibergipsskivorna, har en kraftigare variant av stålreglar och sådana kan beställas när du beställer gipsskivorna.

Det allra viktigaste när du bygger upp en vägg är precision. För blir väggen skev kan den inte rättas till, och du kommer att få problem med montering av en eventuell dörr.

Börja alltid med reglarna på golvet, fortsätt med väggreglarna och en i taket innan mellanreglarna monteras.

Ta hänsyn till elkablar och rör när du planerar och bygger upp väggen.

1

Klipp bottenregeln till önskad längd. Här går den från ytterväggen till dörröppningen och därför måste vi klippa hål för rören till handdukstorken. Regeln ska läggas på en ljuddämpande filt.

2

Fäst bottenregeln på golvet. Förborra och fäst regeln med 5 x 30 mm slagpluggar eller spikpluggar. På träunderlag skruvas regeln fast på cirka var 50:e cm med passande skruvar.

3

Skruva fast den lodräta väggregeln. Den ska kapas 1 cm kortare än avståndet mellan tak och golv för att ge plats för takregeln.

4

Skjut in takregeln ovanför väggregeln. Då hålls den fast lite medan du skruvar fast den. I ett gipstak används 40 mm gipsskruvar och de ska helst fästas i takreglarna ovanför skivorna.

5

De lodräta reglarna sätts upp när du har klippt dem till rätt längd. De placeras sedan med 60 cm centrumavstånd när du monterar skivorna liggande.

6

Kläm ihop reglarna med en fixertång. Om du vänder reglarna som på bilden blir det lättare att hålla i dem medan du skruvar fast skivorna.

03
Sätt upp skivorna 7 Steg

Skivorna är 90 x 120 cm. Om de monteras liggande så är det lika lätt som att leka med Legoklossar.

Bärja med en halv skiva i den nedersta raden och fäst sedan resten av skivorna i raden. Börja nästa rad med en hel skiva.

Samtliga kanter på skivorna är raka och räta och de ska limmas mot väggar och tak samt mot varandra.

Om du kapar skivorna med cirkelsåg kan du lägga en stapel på ett par bockar. Ställ in sågen på 12 mm (skivorna är 12,5 mm) för då blir det lätt att bryta av dem. Det är klokt att ansluta en spånsug till sågen för det dammar rejält.

1

Dela en skiva så att den blir 60 x 90 cm. Ställ in sågdjupet till 12 mm och anslut cirkelsågen till en spånsug.

2

Bryt skivan när du har sågat. Det går mycket lätt. Efteråt filar eller skrapar du bort ojämnheter och damm så att limmet har chans att fästa.

3

Stryk lim på skivkanten. Den första skivan ska limstrykas endast på kanten mot ändväggen. Dra ut skivan 1 cm och tryck in den mot reglarna innan du pressar den mot väggen.

4

Skruva fast skivan. Välj specialskruvar för hård gips. Du kan köpa skruvarna på band och lösa i paket.

5

Se till att skivorna står både vågrätt och lodrätt. Om golvet är skevt måste du palla upp den nedersta raden så att den sitter vågrätt. Skär skivorna så att de passar mot dörrstolpen.

6

Stryk lim på skivkanten precis innan du sätter upp nästa skiva. Lägg på så mycket lim att det pressas ut när skivorna trycks ihop.

7

Skivorna närmast taket ska kortas av 3-4 mm för att du ska få plats för en utfyllande limfog mellan skivorna och taket.

04
De sista detaljerna 3 Steg

När du är klar på den ena sidan av väggen upprepar du arbetet på den andra sidan av väggen. Kolla noga att alla kablar och rör ligger fritt och inte kläms och att rörmokare och elektriker kan komma åt dem när det är deras tur att arbeta.

Det innebär att du kanska ska såga upp hål i väggen för montering av strömbrytare eller kran. Kolla med elektrikern och rörmokaren.

Innan du sätter upp gipsskivor på den andra sidan av väggen ska väggen isoleras. Om du också vill ljuddämpa väggen skal du lägga en gummifog mellan karmen och reglarna.

1

Förbered för strömbrytare om du har avtalat det med elektrikern. Det underlättar ju för elektrikern att hålen finns på rätt ställe när han ska dra fram kablarna.

2

Isolera mellan reglarna. Det går att fylla upp med 70 mm tjock isolering och eftersom den säljs i standardbredd, så slipper du skära den innan.

3

Överflödigt lim slipas bort nästa dag och därefter fullspacklas väggen med ett tunt skikt sandspackel.

Material

Till regelstommen:

• Tak-, golv- och väggreglar
• Reglar till väggen
• Kantband (fi lt)

Till väggbeklädnad:
• 12,5 mm fi bergipsskivor, 90 x 120 cm
• Fogmassa/lim
• 30 och 40 mm skruvar för hård gips

Dessutom:
• Slagpluggar
• Isolering

Specialverktyg:

• Fixertång

Gipsskivor och reglar kommer från Fermacell, www.fermacell.se

Tidsförbrukning

En liten vägg med endast en dörröppning blir du klar med på ett par dagar.

Pris

Räkna med 2500 kr plus spackel, färg och reglar.

Svårighetsgrad

Det är lätt att arbeta med skivorna, och är du noga med regelstommen är det enkelt att bygga en vägg.

Tips & Tricks

Om en dörr ska monteras i väggen

Om du bygger upp en vägg av fibergipsskivor och vill ha en dörröppning, så ska regelstommen sättas upp på exakt samma sätt som när du bygger en vägg för dubbla gipsskivor. Alltså tak- och golvreglar, två väggreglar och mittenreglar.

Fibergipsskivor är emellertid mycket starkare än standardgipsskivoroch därför behöver du inte vara så noga med att få ett visst antal lodräta mittenreglar på plats.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Gipsvägg