Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Skivorna monteras på en regelstomme av stål.

Skivorna monteras på en regelstomme av stål.

Man har länge kunnat köpa fibergipsskivor. Men skivorna är tunga och klumpiga att hantera och därför har det endast varit yrkeshantverkare som använt dem. Nu är det möjligt att få tag på skivor i ett behändigt format på 90 x 120 cm och då blir det betydligt enklare att handskas med skivorna, bearbeta dem och montera dem utan medhjälpare.

Ladda ned hela artikeln och se hur du ska göra.