Så rensar du avlopp och vattenlås

Rensa avlopp och vattenlås manuellt i stället för att hälla starka kemikalier i avlopp, kloak och vidare ut i avloppssystemet.

När avloppet får förstoppning kan ett par tryck med en vaskrensare ofta klara det akuta problemet. Men om blockeringen i avloppet finns kvar beror det på att det sitter en större propp i själva avloppssystemet, och då är den bästa lösningen att demontera vattenlåset och avlägsna proppen manuellt.

Så här rensar du vattenlås och avlopp

  1. Vattenlåset demonteras genom att lossa de stora klämringarna eller muttrarna som håller ihop delarna. Använd båda händerna och håll emot.
  2. Dela hela systemet, så att du kan rensa de olika delarnas insidor på fett och smuts. Använd varmt vatten och ett rengöringsmedel.
  3. Om det sitter en propp i själva vattenlåset kan den frigöras med bit tjock ståltråd, som böjs och används som ett rensband.
  4. Tvätta och borsta rören invändigt, så att de blir släta och rena från de beläggningar som bidrar till att bilda proppar och förstoppning.
  5. Kolla alla packningar som sitter i klämringarna. Byt ut dem om det behövs och skruva fast dem ordentligt, så att avloppet är tätt när det sätts ihop.

Vattenlås med bottenventiler

Om vattenlåset har en stor bult sittande i botten av röret kan du i första hand nöja dig med att skruva ur den och rensa själva vattenlåset genom bottenventilhålet.

På gamla och mycket igengrodda vattenlås kan bottenventilen sitta ordentligt fast. Ha tålamod när den ska skruvas av och ta inte i med för mycket kraft. Försök i stället lirka upp den med små ryck.

  1. En bottenpropp i vattenlåset kan lösas upp, och sedan kan vattenlåset rensas utan att hela rörsystemet måste demonteras.
  2. Har avloppet ingen bottenpropp rensas det med ett rensband genom vaskens avlopp.
  3. En så kallad pungvattenlås är monterad med gängor, som ofta kan vridas på och av med händerna.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Diskho