Bygg med rörmokaren

I det här projektet visar rörmokaren hur man installerar ett nytt element i det befintliga värmesystemet. Det här systemet är ett system med två rör och parallellkopplade element. I det här projektet lär du dig både att korta av, foga samman rör och packa gängor, så att du själv kan bygga ut och förändra ditt värmesystem.

Noggrann planering underlättar arbetet. Först av allt lägger rörmokaren upp alla delar som ska användas vid arbetet på en arbetsbänk. Det ger överblick. Nu är vi klara att börja monteringen. Rörmokaren börjar med att stänga av strömmen till värmepumpen innan vattnet tappas ur systemet. Här sitter avtappningskranen i botten av enheten.

Placeringen kan variera med modellen. Rörmokaren sätter på en slang för att leda vattnet direkt ner i avloppet. Kom ihåg att öppna utluftningsventilerna på de befintliga elementen, så att allt vatten kan rinna ur systemet. Medan det sista vattnet rinner ut förbereds elementet.

Två beslag följer med som ska hålla elementet i överkant. I underkant sitter två mindre beslag som ser till att elementet håller samma avstånd mot väggen som i toppen. Det här elementet kan vändas åt vilket håll som helst. Men det kan ha runnit målarfärg vid lackeringen som syns på ena sidan.

Den släta sidan vänds uppåt. Ventilerna till de fyra hörnen läggs upp på elementet. Det ger en god överblick. I övre högra hörnet sätter man termostatventilen.

LÄS OCKSÅ: Bygg ditt eget elementskydd

I hörnet snett mitt emot monteras en elementkoppling med avstängning så att vattentillförseln kan stoppas om det skulle behövas. I andra änden av nederdelen sitter en avtappningskran, så att man kan tappa ur och fylla på vatten.

I det sista hörnet sitter en utluftningsskruv. Det spelar ingen roll i vilken ordning ventilerna monteras. Här börjar vi med utluftningsskruven, som spänns med en skiftnyckel. Elementkopplingen monteras med hjälp av en specialnyckel. Verktyget har huvuden i fyra olika storlekar som passar till olika förskruvningar.

Verktyget kan monteras på en vanlig spärrnyckel. När avtappningskranen monteras ska man naturligtvis se till att mynningen pekar neråt, så att vattnet lätt kan rinna ut. Ventilen stängs vid montaget så att det inte läcker när systemet fylls på senare. Slutligen monteras termostatventilen. Även det med hjälp av specialverktyget.

Plastmanschetten får sitta kvar eftersom den skyddar ventilen. Först när allt är monteras och väggen eventuellt har målats plockas den bort. Nu när alla ventiler är monterade mäter vi ut för beslagen som ska skruvas på plats i väggen. Beslagen placeras rätt i skenorna och avståndet från centrum till centrum tas ut.

LÄS OCKSÅ: Så här lagar du själv en radiator som inte fungerar

Genom att mäta ut när de sitter mitt i skenorna får man lite spelrum, till exempel om borrhålen inte kan placeras exakt där det är tänkt. Även avståndet från beslagen till elementets underkant mäts ut. Elementet ska sitta minst 10 cm över golvet. Här sätts måttet till 62 cm.

Kall luft ska kunna cirkulera från golvet, upp genom elementet och vidare framför fönstret. Det ger den effektivaste värmecirkulationen. I överkant ska det som en tumregel vara mellan 8 och 10 cm mellan elementet och fönstret. Avståndet till beslagets överkant sätts av på väggen. Sedan mäter vi fönsterkarmen och tar ut mitten.

Med hjälp av ett vattenpass markeras mittlinjen med ett lodrätt streck. Höjdmåttet som vi tog ut förut markeras också med hjälp av vattenpasset. Avståndet mellan beslagen delas i två och sätts av på vardera sidan om det lodräta strecket. Då kan vi vara säkra på att elementet sitter precis mitt för fönstret.

Där de två strecken korsas ska vi förborra med ett 8 mm betongborr. I hålet sätter vi en rawlplugg. Beslaget skruvas in i väggen med en fransk skruv. På samma vis fäster vi det andra beslaget.

Med hjälp av vattenpasset kontrollerar vi att beslagen sitter i våg. Avståndsbitarna sätts på plats i de nedre beslagen innan elementet lyfts på plats. Man kan med fördel vara två när elementet ska lyftas. Isoleringen plockas bort från de rör där det nya elementet ska anslutas.

Rören markeras med ett F för frammatning av vatten och ett R för returvatten. Varmt vatten matas fram in i elementet och det kalla vattnet går i retur. Vi skriver också ett F och ett R på väggen, för säkerhets skull.

Vi behöver två t-kopplingar och två förlängningsrör för att kunna koppla elementet till det befintliga systemet. Ett tunt lager lingarn viras om gängorna i vardera ändan av förlängningsröret. Garnet smörjs med gängfett. Fettet används för att man ska kunna få isär kopplingen, även efter många år.

LÄS OCKSÅ: Rörisolering – den enklaste besparingen

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori VVS