Laga avloppsstammarna

Om en avloppsstam läcker kan man reparera den med något så ovanligt som en hållbar lappning.

Den värsta rosten och målarfärgen skrapas bort med hjälp av ett gammalt stämjärn, så att man kan se skadans omfattning. En mindre läcka lagas snabbt och effektivt med hjälp av en jet-koppling. Jet-kopplingen är en rostfri stålring runt en muff av gummi som spänns ihop så att den blir tät.

Gummiringen plockas ur stålringen och klipps av så att man kan få den runt stamröret. Jetkopplingar är egentligen avsedda för att sammanfoga två rör. Därför måste man klippa av den utstickande remsan längs ringens mitt för att den ska sluta helt tätt mot stamröret.

När rörmokaren kontrollerat att gummiringen passar runt stamröret lägger han en silikonfog i vardera änden. Då kan vatten från hålet i röret läcka ut där gummipackningen skurits itu.

Jet-kopplingen skruvas itu så att stålringen kan läggas om gummiringen och stamröret. De två skruvarna i kopplingen dras åt med hjälp av en insexnyckel.

Det finns särskilda bits eller huvuden till hylsnyckelsatser som kan användas om man vill dra åt kopplingen med större kraft. Den här reparationen håller helt säkert resten av stamrörets livslängd.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori VVS