Kapa rör

Anpassning av järnrör är ett av de mest grundläggande vvs-arbetena. Här visar rörmokaren två bra tekniker.

Vi behöver ett rör som är 60 cm långt. Sträckan markeras med hjälp av en tumstock och röret spänns fast i skruvstädet. Den enklaste metoden är att använda en kraftig bågfil och såga rakt igenom röret.

Men det kräver en viss skicklighet för att få ett helt rakt snitt. Man får bättre kontroll på sågen om man håller ena handen i bågfilens främre del. Fördelen med att använda en bågfil är att man omedelbart efter tillpassningen kan börja gänga.

Vill man vara helt säker på att få ett rakt snitt ska man använda en rejäl rörskärare. Här är det ett litet hjul av hårdmetall som skär igenom röret. När man dragit ett varv med rörskäraren drar man åt handtaget i toppen och pressar då in hjulet i rörgodset så att det skär djupare. Efter fem eller sex omgångar är röret kapat.

Som synes uppkommer det grader i röret. De ska alltid avlägsnas innan röret gängas. Till det använder rörmokaren ett gradningsverktyg.

Gradningsverktyg pressas in i röret och drsa runt några gånger. De järnflisor som pressades in i röret när det kapades skrapas bort. Fördelarna med rörskäraren är dels att snittet blir helt rakt och dels att arbetet går snabbare.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori VVS