Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Löda kopparrör

Spara artikel Du måste vara inloggad för att kunna spara artiklar

För att koppla ihop kopparrör kan man använda muttrar och stödhylsor, men det är både snabbare och billigare att löda ihop rören. Men tänk på att det inte är lämpligt att använda öppen eld överallt.

Kopparröret måste vara helt rent och putsat innan man löder, annars blir kopplingen inte tät. Den sista finputsningen görs med en tuss stålull. De rörändar som ska sammanfogas smörjs med lödfett.

Vid uppvärmningen gör fettet att lödtennets ytspänning bryts, så att tennet flyter in i mellanrummet mellan röret och kopplingen. De kopplingar som ska lödas värms upp med en gasolbrännare. Det är viktigt att värma upp alla kopplingar i samma arbetsmoment. När det kommer ljus rök från rören har de rätt temperatur.

Lödtennet läggs an på motsatt sida till den uppvärmda. Vi använder 1—2 cm tenn, som smälter omedelbart. Och på grund av undertrycket efter uppvärmningen dras tennet in runt hela kopplingen. Försök alltså inte att föra tennet runt den uppvärmda fogen.

Tennet fördelas helt automatiskt efter uppvärmningen. Det enda synliga tennet finns där lödtennet lades an mot röret. I resten av fogen göms den mellan rördelarna.

För att visa hur tät lödningen är sågar vi igenom fogen med en bågfil och knackar itu de två rören. Som synes är tennet jämnt fördelat, vilket säkerställer en tät och hållbar koppling.

Rörmokaren har ett litet tips för hur man anpassar mängden tenn: böj till lödtennet efter rörets diameter. Det räcker för en lödning. Ska man löda på flera ställen bockar man bara till fler bitar. På så vis får man varken för mycket eller för litet tenn i fogen.

Skapa Profil

purchase.course_name_message

Skapa Profil
Du ska skriva in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Ogiltig e-postadress
Ditt lösenord ska bestå av minst 6 tecken
Visa
signup.credentials_form.terms_error
Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa
Tillbaka