Från järn till plast: Dölj rören inuti väggen

Har du tröttnat på de gamla, tjocka och inte särskilt snygga värmerören som finns överallt mellan golv och tak? Ta då bort dem och fräs in nya plaströr i väggarna. Det är mycket billigt, snyggt och tämligen enkelt.

Intro

Rören i centralvärmesystemet har nästan alltid varit av järn, även om det finns en del som är av koppar. De senaste åren har rörmokaren emellertid valt pex-rör i stället för järnrör. Det finns flera anledningar till att pex-rör är en bättre lösning. De kan t.ex. användas oavsett hur värmesystemet är dimensionerat. Det är enkelt, smidigt och lätt för rörmokaren att arbeta med pex-rör. De nya rören kan dessutom lätt kopplas till gamla järnrör och sist men inte minst: pex-rör är billiga.

Flera fördelar i köket

Vi har i Gör Det Själv tidigare följt ombyggnaden av ett kök och då kunde vi också se hur familjen valde att ersätta de gamla järnrören med pex-rör. Fördelarna var uppenbara för byggherren eftersom de gamla järnrören var i vägen. Att de dessutom inte var snygga att se på var ytterligare ett skäl till att ta bort dem. När de nya pex-rören frästes in i väggen vann man cirka 5 cm golvyta. Inte mycket men tillräckligt för att köksskåpen skulle kunna placeras på ett optimalt sätt och man slapp att såga urtag i socklar och bänkskivor för de gamla rören.

LÄS OCKSÅ: Rörisolering – den enklaste besparingen

Det gamla värmeröret kopplas ihop med pex-röret med hjälp av en klämringskoppling. Eftersom detta pex-rör skall dras inne i väggen krävs ett extra rör som pex-röret dras i. Tomröret (det röda, räfflade röret på bilden) ser till att vatten från ett ev. läckage inte tränger ut i väggen utan i stället rinner ut i en brunn eller där du kan se vattnet och vidtaga åtgärder.

Viktigt!

Innan du börjarEldar du med olja stängs oljebrännaren, ev. elpatron kopplas ur etc. Om värmen inte stängs på detta sätt finns risk för stora skador på varmvattenberedaren eftersom du dessutom skall tömma ut allt vatten ur systemet.

Rör inte tappvattnet

Man använder i stort sett samma slags rör till tappvatten som till centralvärmen, men rör inte tappvattensystemet utan att du verkligen vet vad du gör!

Instruktion

01
Dölj rören inuti väggen 10 Steg

1

När du har tömt ut allt vatten ur systemet kan du koppla loss radiatorn och ta bort de gamla järnrören. Det är relativt enkelt och de enda verktyg du behöver är rörtång (ev. en polygrip) och stor skiftnyckel.

2

När du kopplar ihop pex-rör skall du trycka in styrhylsan (A) ända in i plaströret. Därefter trär du både klämringen (B) och muttern (C) på plaströret. Skjut in ringen en bit på röret och det är klart för montering.

3

Pex-röret ansluts till systemet där det gamla röret satt. Här sitter rören under taket och de skall senare döljas av ett sänkt tak. Pex-röret skall senare läggas i frästa spår i väggen ner till radiatorn.

4

Spåren för pex-rören kan sågas med vinkelslip, men allra bäst är att hyra en mur- eller spårfräs som gör två parallella spår. En sådan maskin har dessutom inbyggd dammsugare och det är en fördel för det dammar när man sågar i tegel.

5

En särskild väggdosa skruvas fast i det urtag som du har gjort i väggen med vinkelslip och mejsel. Dosor finns i ett par utföranden och kan monteras på ett par sätt, men de liknar varandra och fungerar på samma sätt.

6

Pex-röret sticks in i dosan när röret har försetts med en vinkelkoppling, som du senare kan skruva fast röret till radiatorn i. Dosans yttre del skruvas fast och därefter kan du snygga till väggen.

En klämringskoppling består av tre delar, nämligen en klämring, en mutter som drar fast klämringen och en övergångsnippel som muttern spänns fast på.

Storleken på klämringen anpassas efter rörets diameter. Övergångs-nippeln kan ha olika storlekar på de två sidorna av den sexkantiga mutterdelen i mitten.

Stödhylsa kallas den lilla rörstump som sticks in i pex-röret och som ser till att kopplingen blir tät och stark. Stödhylsans dimension anpassas noga efter pex-röret. Var noga med att stödhylsan har en bred krage som passar till röret. Har den en liten krage är den avsedd för kopparrör.

Pex-rör och tomrör. När pex-rören dras dolda i väggar och bjälklag krävs att de ligger i ett annat rör, ett tomrör.

Det är viktigt att tomröret dras utan någon form av skarvning genom väggar och bjälklag.

Väggdosor till pexrör finns i två varianter, en för tegelväggar och en för skivväggar. Skillnaden mellan de två varianterna är en extra krage (ej med på bild) som monteras på utsidan av skivväggen. Framstycket skärs av plant med väggen efter montering.

Video

VERKTYG: Så här använder du den stora vinkelslipen

I den här videon lär du dig allt om hur du arbetar med en vinkelslip för 230 mm stora skivor. Den klarar en lång rad av samma uppgifter som en mindre modell. Men utrustad med rätt skiva sågar den sig genom betydligt tjockare material, t ex betongplattor.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori VVS