Lufta elementen

När värmesystemet tömts på vatten blir det lätt luft i rören när man sedan fyller på igen. Det undviker man lätt om man följer rörmokarens råd.

Innan vattnet tappas ur systemet stängdes cirkulationspumpen av. Den ska förbli avstängd. Fyll slangen med vatten innan den monteras på anläggningen. Med en fast nyckel öppnas tilloppsventilen så att vi kan fylla på vatten i systemet.

Om man bara kopplar slangen från påfyllningsventilen till anläggningen trycks luft från den tomma i slangen in i systemet. Och då blir värmeeffekten sämre. I den här anläggningen ligger vattentrycket på 2 bar.

LÄS OCKSÅ: Så fungerar en cirkulationspump

När vi fyllt på till rätt tryck stänger vi först tilloppsventilen och sedan påfyllningsventilen för vattnet innan vi plockar bort slangen. Nu ska man vänta i omkring 15 minuter, utan att slå på cirkulationspumpen. Den luftmängd som trots allt följt med in i systemet ska få tid på sig att stiga uppåt.

Efter en kvart kan man börja utluftningen. Det blir lättare om man skaffar en specialnyckel till utluftningsskruvarna. Skruven öppnas motsols. När luften pyst ut och det slutligen kommer vatten ur skruven dras den åt.

Manövern upprepas på övriga element. Beroende på hur mycket luft som finns i systemet kan man behöva fylla på mer vatten. Först nu, när luften är borta, startas pumpen. Samma metod används om man bara ska fylla på lite vatten i systemet, eller om ett element behöver luftas.

LÄS OCKSÅ: Rörisolering – den enklaste besparingen

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori VVS