Gräsmatta gödning

Gödning är A och O för en stark och snygg gräsmatta.

Om gräset ska vinna kampen mot mossan handlar det helt enkelt om att skapa de bästa förutsättningarna för gräsets tillväxt. Och då är gödsel det rätta valet.

En väl gödslad gräsmatta växer nämligen snabbare och därför kan gräset på egen hand framgångsrikt bekämpa både ogräs och mossa.

Två typer av gödsel till din gräsmatta:

1. Konstgödsel till gräsmatta (NPK)

Den vanligaste gödseln för gräsmattan är konstgödsel, som finns i många varianter med olika proportioner av mineraler. Bokstäverna står för kväve (N), fosfor (P) och kalium (K).

Ett vanligt konstgödsel för gräsmattor kan till exempel vara ett NPK 14-3-15, och den utskiljer sig från exempelvis blomstergödning genom att den innehåller mindre kväve (N). Får gräset mycket kväve växer den alltför snabbt överst – utan att rötterna hänger med.

NPK-gödsel har bara korttidsverkan, och därför är också rekommendationen att du gödslar i små mängder – men flera gånger under säsongen: till exempel i april, maj och juli.

Konstgödslet kan sveda gräset om det ligger på gräsmattan för länge. Var uppmärksam på väderprognosen – det är optimalt att sprida gödsel dagen före ett rejält skyfall.

Gräsmatta konstgödsel

Konstgödsel är mer kraftfullt, men har kortare effekt.

2. Naturgödsel till gräsmattor

Naturgödseln kommer från djur, till exempel kor, höns eller hästar och finns att köpa till gräsmattor som torkad granulat, som är lika lätt att sprida som konstgödsel.

Naturgödsel är mer naturvänligt, eftersom det inte sköljs ut överskottsgödsel i samma mängder i grundvattnet.

Naturgödseln är mer långtidsverkande, så att du bara behöver gödsla gräsmattan en gång under våren.

Gräsmatta naturgödsel

Naturgödsel är det mest långtidsverkande.

3. Använd kalk till gräsmatta på sur jord

På en del områden kan det bli nödvändigt att tillföra kalk. Din gräsmatta växer nämligen bäst när ph-värdet ligger omkring 7, det vill säga neutralt. Och om din jord är för sur (pH under 7), trivs inte gräset och det kommer mycket mossa.

Genom att strö ut kalk kan du höja pH-värdet och det gör man vanligtvis under perioden från november till mars. Du kan mäta din jords pH-värde med lackmuspapper eller en pH-mätare, som finns på både plantskolor och i byggmarknader.

Gräsmatta kalk

Din gräsmatta gillar inte ”sur” jord. Det fixar du med kalk.