Felsökning på robotgräsklipparen

Du kan bli både arg och besviken om din robotgräsklippare plötsligt stannar mitt på gräsmattan. Men innan du börjar sparka på den så finns här de vanligaste orsakerna till att robotgräsklipparen har stannat.

Det är frustrerande att komma hem och upptäcka att robotgräsklipparen har stannat och bara står stilla mitt på gräsmattan. Men innan du springer ut och sparkar på den i frustration finns det ett antal felaktigheter som du enkelt kan kontrollera.Om det visar sig att begränsningsslingan är av behöver du inte gräva upp den för att hitta felet. Vi visar dig hur enkelt det är, men innan dess bör du följa vår checklista.

Först ska du göra två saker: Flytta tillbaka roboten till laddstationen. Ofta är det allt som behövs. Om det inte fungerar, stäng av laddstationen, vänta tio sekunder och slå sedan på den igen. I många fall löser det problemt.

Hjälpte det inte? Börja då med checklistan. Är kabeln trasig kan vi även lösa det problemet.

Checklistan

Vad säger roboten själv?

Om robotens batteri inte har tagit helt slut visar displayen ett felmeddelande. Kanske står det att gräsklipparen har fastnat eller att den har tappat signalen från begränsningsslingan. Då kan man börja med att lösa det problemet. Många maskiner är kopplade till en app som där visar ett felmeddelande med en beskrivning.

Har roboten kört fast?

I många fall är det väldigt uppenbart att maskinen har kört fast. Den kan tex fastna ovanpå en boll eller ett fallet äpple. Men det kan också vara så att det är ett hjul som kommit för långt in i rabatten och inte kan få grepp. Det ser du på hjulspåren, och det kan hända att du måste flytta på slingan så att det inte blir för stort avstånd till laddstationen.

Visar laddstationen ett fel?

De flesta laddstationer har en liten diod som vanligtvis blinkar eller lyser rött om kabeln är trasig. Om laddstationens diod lyser grönt eller på annat sätt indikerar att allt är OK, är felet inte kabelbrott. Så då måste det vara något annat fel.

Kontrollera hjulen och höjden

De flesta robotgräsklippare har, förutom kraftfulla bakhjul, ett eller flera mindre framhjul. Kontrollera att det inte har fastnat gräs eller något annat på fram-hjulen som hindrar dem från att svänga. Kontrollera även att maskinens klipphöjd inte är för lågt inställd så att roboten fastnar vid ojämnheter i gräset. Då blir det en kal fläck i gräsmattan under roboten.

En kabelsökare hittar felet

Med en kabelsökare kan du enkelt ta reda på om slingan är trasig och i så fall var. Den består av en sändare och en mottagare som innehåller batterier. När sändaren är ansluten till begränsningsslingan skickas en signal genom kabeln. Om du sticker ner kabelsökaren mot slingan i gräsmattan kommer du att höra ett pipande ljud. När det inte längre piper har du hittat felet.

1. Gör ett test av laddstationen

Om du har konstaterat att laddstationen inte har anslutning genom begränsningskabeln, antingen för att laddstationen rapporterar ett fel eller för att du kan läsa av det på robotens display eller app, måste du göra ett test.

För säkerhets skull börjar vi med att testa om laddstationen är ok. Det gör vi genom att göra ett slingtest, vilket motsvarar att lägga en helt ny begränsningsslinga och låta signalen gå igenom den. Det är dock mycket enklare med en kabeltestare.

Stäng av laddstationen, antingen genom att stänga av strömmen eller dra ur kontakten.

Koppla bort båda ändarna av begränsningsslingan från laddstationen.

Anslut mottagaren till ena änden av kabeln med den röda krokodilklämman.

Anslut den andra änden på samma sätt med den svarta krokodilklämman. Nu finns det en förbindelse mellan de två kablarna.

Sätt sändaren på “Cont”. Nu skickar den en konstant signal genom slingan. Om ”Cont”-lampan lyser finns det en anslutning och därmed INTE ett avbrott. Men om den är släckt är det ett brott i slingan.

2. Hitta brottet

Om testet visar ett avbrott måste det hittas och lagas. Kabeltestaren gör att du slipper dra upp hela slingan som varit väl gömd i gräset under en längre tid.

Om du har grävt ner slingan flera centimeter i marken kan testaren inte hitta den. Då kan du behöva gräva upp slingan försiktigt på flera ställen för att komma nära den och få signal.

Vi lagar sedan brottet genom att skarva ihop ändarna med ett skarvdon av silikon.

Skapa en jordanslutning till exempel genom att sticka ner en skruvmejsel i marken. Anslut den svarta krokodil-klämman till skruvmejseln. Den röda placeras på ena änden av begränsningsslingan.

Sätt mottagaren på “Tone” och nu skickas en signal genom slingan som uppfattas av sändaren.

Se så att lampan “Tone” lyser och att volymknappen står på högsta volym.

Testa nu genom att hålla sändaren mot slingan alldeles intill krokodilklämman. Nu borde du kunna höra ett pipande ljud.

Gå cirka fem meter ut längs kabeln och håll sändaren mot kabeln. Om du kan höra det pipande ljudet går du framåt tills det upphör. Då vet du att brottet är mellan dina två senaste mätpunkter.

Mät nu mellan där pipen slutade och sista mätpunkten tills du hittar brottet. På ena sidan av brottet kan du höra tonen, på andra sidan inte.

Stick in kabeländarna i ett skarvdon och kläm åt med en tång. Nu är slingan lagad. Tryck ner skarvdonet lite i gräset och håll slingan på plats med hjälp av två märlor, en på varje sida om skarvdonet.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Gräsmatta