Grönt gräs utan ogräs

Gör Det Självs chefredaktör undersöker om en robotgräsklippare kan rädda hans helt förstörda gräsmatta. Svaret är ett stort rungande JA! Den flitiga roboten arbetar 60 timmar i månaden eller nästan 400 timmar på en hel säsong. Den finfördelar gräset till så kallat bioklipp, som göder gräsmattan, som sakta men säkert blir finare och tätare.

Som chefredaktör på Gör Det Själv har jag läst och skrivit otaliga artiklar om robotgräsklippare, men av någon anledning har jag aldrig haft en själv. Det beror nog mest på lathet.

Det låter lite omvänt, det förstår jag själv. För robotarna är ju precis för en sådan som jag, som inte orkar klippa gräset. Men trädgårdsarbete intresserar mig helt enkelt så lite att jag inte ens har funderat på det.

Alltså tills förra året, när en kollega på redaktionen påstod att en robot inte bara kan klippa gräset utan att den också gör det mycket bättre än vad man själv klarar av. Faktiskt så bra att till och med en förstörd gräsmatta med hål, maskrosor, klöver och mossa under loppet av bara en säsong blir till, om inte en golfbana så i varje fall till en frodig och fin grön gräsmatta.

Installationen tog en hel dag

Jag bestämde mig för att göra ett försök och därför stod jag en söndag förmiddag förra våren i min trädgård med en enorm papplåda som det låg en Gardena Smart Sileno Life i. Enligt tillverkaren var det den perfekta maskinen till en lat trädgårdsinnehavare som jag: “När du installerar roboten hjälper programmeringsassistenten till att kartlägga din gräsmatta så att roboten kommer att köra mest optimalt. Den ljudlösa roboten kan tåla alla slags väder och manövrerar lätt genom smalare passager.”

“Perfekt!” tänkte jag och räknade naivt med att vara färdig med installationen på en halvtimme. Det tog resten av dagen.

Först skulle jag hitta en lämplig plats till laddstationen. Det ska vara i närheten av ett eluttag och det ska vara fritt 1 meter framför laddstationen, så att roboten kan köra rakt in när den återvänder till sin bas efter jobbet.

Därefter kommer begränsningskabeln som är den kabel som berättar för roboten var gräsmattan slutar och häcken eller blomrabatten börjar. Den ska fästas med plastmärlor ovanpå gräset. Precis efter installationen är kabeln ganska sårbar, men efter en månad eller två “slukas” den av gräset och försvinner i det.

Det lät som en överkomlig uppgift. Tills jag läste manualen lite noggrannare och såg att om det hinder som man arbetar sig runt är över 5 cm högt ska kabeln ligga 35 cm från hindret, men om det däremot bara är 1-5 cm högt ska avståndet vara 30 cm osv. Det betydde att jag tillbringade fem timmar på knä med en tumstock i ena handen och en hammare i den andra.

För att fullända verket skulle jag dessutom dra och fästa en guidekabel diagonalt från laddstationen till det bortersta hörnet av gräsmattan.
200 meter kabel och 149 märlor blev det totalt!

LÄS OCKSÅ: Bygg ett garage till robotgräsklipparen

Installationen är besvärlig

Det är egentligen inte speciellt svårt att installera laddstationen och kablarna, men det är många detaljer, och manualen är tungläst och omständig läsning. Det är en sådan uppgift där man vet hur man skulle ha gjort först när man är färdig.

Gardena har några bra, instruktiva videor på sin hemsida. Rekommendationen är att titta på dem i stället för att försöka läsa manualen.

Begränsningskabeln (röd) ska ligga längs eller gå innanför alla hinder som roboten inte ska köra på. Guidekabeln (streckad vit) hjälper roboten att hitta raka vägen hem.

Det tog en vecka att bli klar

Installationen av maskinen gick däremot som en lek. Jag satte igång den, skrev in datum och klockslag och accepterade utan tvekan alla fabriksinställningar. Det betydde att roboten skulle köra ett par timmar varje dag förutom söndag.

Som nämnts tidigare var min ca 500 kvm stora gräsmatta verkligen ful. Där det hade stått en 10.000-liters badbassäng året innan var det en stor cirkel med små, sega växter som mest av allt såg ut som suckulenter. Där plattorna i det nerlagda hönshuset hade legat var det en bar fläck på 2 kvm, och där lekstugan hade stått var gräset gult och fult. På resten av gräsmattan var gräset 5-10 cm högt och fullt av maskrosor.

Nu kunde experimentet börja. De första två veckorna slet Robert, som jag väldigt fantasifullt döpte maskinen till, med att få ner det höga gräset. Den klarade högst 10-15 kvm på en runda. Men efter en omgång i laddaren skickade jag – med ett enkelt tryck – ut den att köra igen. Och efter 14 dagar återstod bara en enda liten långhårig tuva som robotens algoritm inte kunde få koll på.

Den första veckan av experimentet kämpade roboten med det höga gräset många timmar om dagen.

Efter åtta dagar återstod bara en liten tuva som roboten fortsatte att köra runt om.

Robert fortsatte att köra fel

När jag gladde mig som mest över min fortfarande fula men nu någorlunda jämna gräsmatta, började problemen.

Flera morgnar kunde jag inte hitta Robert. Han stod inte på sin plats i laddstationen, och han var inte heller på jobbet.

Första gången hittade jag honom i ett hål som hunden hade grävt, nästa gång hängde han och dinglade hjälplöst på en hög rot vid en stubbe i trädgården.

Trädgården är full av hinder

Oavsett hur bra roboten än är programmerad, och oavsett hur mycket man anstränger sig när man lägger ut begränsningskabeln, kommer det ändå att finnas oförutsedda hinder som kan få en gräsklipparrobot att stanna tvärt.

Roten på sidan av stubben är så hög att roboten fastnar och inte kan komma vidare.

Hunden har grävt efter ett köttben och roboten har fallit i hålet.

Roboten har fallit framåt ner i en fördjupning inne vid stammen på päronträdet och kan inte komma upp av egen kraft.

Roboten har kört in i skottkärran som har vält och nästan döljer den.

Fem kabelbrott på en månad

Han körde fast väldigt lätt på ställen som varken jag, begränsningskabeln eller Gardenas algoritm hade förutsett.

Under ett par veckor fick jag justera begränsningskabeln så att Robert inte längre körde fast. I stället blev jag bekant med ett nytt problem: kabelbrott.

Under den första månaden hände det 5-6 gånger att Robert stannade eftersom kabeln hade gått av. Vissa gånger förstörde roboten själv kabeln med sina vassa knivar, andra gånger grävde hunden lite för djupt, och en gång drog jag själv av kabeln med en kratta. Varje gång var jag tvungen att hitta brottet, gräva upp kabeln och skarva ihop den, så att Robert åter kunde hitta vägen. Men efter en månad hade gräsmattan vuxit över kabeln så mycket att den nu var tillräckligt skyddad.

Hitta brottet och fixa kabeln

Alla robotägare upplever förr eller senare att begränsningskabeln går av. Man upptäcker det i regel genom att roboten stannar i utkanten av gräsmattan. Det första man ska göra är att hitta brottet. Det kan vara en utmaning, men ofta är kabeln av precis där maskinen har stannat.

När väl brottet har identifierats och kabeln har grävts upp behöver man ta upp två-tre märlor på båda sidor om brottet för att få plats för att arbeta med kabeln. Efter reparationen kommer kabeln vara lite kortare, och då behöver man runda ett hörn någonstans innan kabeln fästs igen.

Klipp runt brottet och dra isoleringen av kabeln. Kom ihåg att dra på en bit krympslang över kabeln.

Dela kabelns trådar i två knippen och böj ut dem.

Tvinna ihop ändarna två och två, och böj ner de två tvinningarna åt var sitt håll längs kabeln.

Täck hela reparationen med den bit krympslang som du drog på tidigare och värm det med en varmluftspistol.

Snyggare och tätare

Efterhand som månaderna gick blev gräsmattan snyggare och tätare. Och snyggare och tätare.

En golfbana blir den aldrig, men den blev MYCKET snyggare än vad den någonsin varit under den tid som jag haft ansvaret för att sköta och klippa den.

Begeistrad av succén lät jag Robert köra vidare när hösten kom och våra stora björkar spred ut sina miljoner löv över hela gräsmattan. Jag ville se om den kunde finfördela löven så att jag slapp räfsa ihop dem.

Och det kunde den! Löven blev till finfördelat bioklipp och låg hela vintern och våren och gödslade gräsmattan, så att den den här sommaren bara har blivit ännu snyggare och ännu tätare.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Gräsmatta