Det här behöver du veta om tilläggsisolering

Du sparar mycket pengar på uppvärmningskostnaden med tilläggsisolering av huset. Men om du tilläggsisolerar fel kan det få allvarliga konsekvenser för ditt hus. I denna artikel kan du läsa om för- och nackdelar med tilläggsisolering och vad du aldrig ska göra när du isolerar.

Hur tilläggsisolerar man?

När du själv ska tilläggsisolera ditt hus kan du göra det på flera sätt.
Du kan t ex tilläggsisolera genom att lägga extra isolering i olika delar av huset.

Det kan också vara att du isolerar på ställen där det inte tidigare finns isolering.

Arbetet med tilläggsisolering görs dock alltid när ditt hus redan har byggts.

Varför ska man tilläggsisolera?

Om ditt hus är dåligt isolerat, och du inte riktigt kan få det varmt, kan det vara tecken på att det är dags att tilläggsisolera.

När du tilläggsisolerat kan ditt hus hålla kvar värmen bättre, och det är något som minskar uppvärmningskostnaden.

Dessutom får du mycket bättre inomhusklimat med tilläggsisolering, så att du slipper t ex svartmögel, köldbryggor och drag.

LÄS MER: Få ett bra inomhusklimat

Var ska jag tilläggsisolera?

Tilläggsisolering kan göras i stort sett överallt i huset, invändigt såväl som utvändigt, men oftast görs det runt fönster, på vinden och i väggarna.

Det kan dock även finnas mycket pengar att spara med rörisolering. Du kan enkelt själv isolera dina rör. Läs här hur du ska göra: Rörisolering - den enklaste inbesparingen

Tilläggsisolering av vind

Mycket av husets värmeförlust kommer sannolikt från vinden, och det är därför en bra idé att se över det för att se om det behöver tilläggsisoleras. Det kan du tex göra med en infraröd termometer.

Tilläggsisolering av vind är en uppgift som du mycket väl kan göra själv. Du kan tilläggsisolera vinden med exempelvis rullar, skivor eller granulat. Materialet består ofta av stenull, pappersull och glasull, och varje isoleringsmateriala har sina för- och nackdelar.

LÄS OCKSÅ: Vilka isoleringsmaterial ska du välja?

Du bör därför tänka igenom vilket isoleringsmaterial som passar bäst till just din vind innan du börjar arbetet med tilläggsisolering.

Det märks direkt på uppvärmningskostnaden när du tilläggsisolerar vinden.

Läs mer om: Isolering av vind

Tilläggsisolering av yttervägg

Det finns också mycket pengar att spara om du tilläggsisolerar dina väggar.

Tilläggsisolering av ytterväggar kan göras på olika sätt, och den optimala lösningen för dig beror på ditt hus.

Ett jobb som du mycket väl själv kan göra när det handlar om tilläggsisolering av yttervägg, är fasadisolering.

När du gör utvändig tilläggsisolering täpper du igen alla köldbryggor och otätheter, medan huset får en helt ny fasad.

Samtidigt slipper du många av de problem som kan uppstå vid invändig tilläggsisolering, där det t ex kan vara svårt att komma åt ordentligt överallt p g a fasta installationer och konstruktionsdelar.

Tilläggsisolerar du utvändigt, stjäl du inte heller utrymme i rummen.

Om du tilläggsisolerar hela fasaden och sätter upp en ny fasadyta av antingen trä eller puts utanpå mineralull, kan du sänka uppvärmningskostnaderna av ditt hus med en tredjedel.
Oavsett om du har ett tegelhus eller ett trähus går det att tilläggsisolera.

LÄS MER: Isolering utifrån – nu också till trähus

Invändig tilläggsisolering

Tilläggsisolering av väggarna kan också göras invändigt. Här är det viktigt att du sätter en ångspärr på den varma sidan av isoleringen, så att du slipper fukt och mögel.

När du tilläggsisolerar invändigt kan du t ex bygga en stomme på insidan av ytterväggen med plats för isolering och sedan klä den med t ex gipsskivor.

Om du ska tilläggsisolera i källaren ska du istället isolera med t ex lättbetong, multiporplattor eller kalciumsilikatplattor på fuktigare ställen.

Läs mer om: Isolering av vägg

För- och nackdelar med tilläggsisolering

Tilläggsisolering märks direkt på uppvärmningskostnaden, oavsett hur mycket eller lite du gör. Det finns riktigt många fördelar med att tilläggsisolera huset, men det beror så klart på hur och hur mycket du tilläggsisolerar.

Fördelar med tilläggsisolering kan vara:

 • Det blir enklare att värma upp huset
 • Du slipper drag om du tilläggsisolerar fönster och ytterväggar
 • Inomhusklimatet blir bättre
 • Du minskar risken för fukt och mögel
 • Energiförbrukningen blir lägre och uppvärmningskostnaden minskar
 • Värdet på ditt hus kan stiga
 • Du kan få en bättre energimärkning av ditt hus

Det kan vara mycket jobb med att tilläggsisolera, och det kan bi dyrt. Dock lönar det sig nästan alltid att tilläggsisolera.

Nackdelar med tilläggsisolering kan vara:

 • Om det inte görs på rätt sätt kan det uppstå fukt och köldbryggor
 • Är isoleringen inte tillräckligt tät kan det göra mer skada än nytta, och du kan drabbas av svartmögel
 • Tilläggsisolerar du väggar invändigt med t ex 10 cm i ett helt rum så tar det utrymme i rummet
 • Det kan vara riktigt dyrt att tilläggsisolera

5 saker du aldrig ska göra

Det är mycket viktigt att tilläggsisolering görs på rätt sätt, annars kan det förstöra ditt hus.

Helt konkret finns det 5 saker som du aldrig ska göra när det handlar om tilläggsisolering:

 1. Lägga för mycket isolering under ett nytt golv, om det ligger en betongplatta under
 2. Stänga in fukt i krypgrunden
 3. Montera ångspärren fel så att den blir otät
 4. Sätta igen luftspalten längs takfoten när du isolerar på vinden
 5. Isolera källarväggar med mineralull

Du kan läsa mer om att isolera rätt och hur du undviker fallgroparna i denna artikel: Fel isolering kan förstöra ditt hus

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Isolering