Köldbrygga isolering: Köldbryggor kan uppstå om isoleringen inte är tillräcklig.

Vad är en köldbrygga?

En köldbrygga är ett område där värmen från din bostad har lättare att ta sig ut, och kyla har lättare att ta sig in. En köldbrygga skylls ofta på bristfällig eller dålig isolering, eller att det är fast material mellan den kalla och den varma sidan. I en del fall kan man se svarta missfärgningar på väggar eller tak, där det är en köldbrygga. Det beror på att det uppstår fukt där värme och kyla möts, och damm och smuts kommer därför sätta sig i denna kondens.

Hur märks en köldbrygga?

Vid en köldbrygga kommer du uppleva drag, då värmen försvinner därifrån. Har du misstanke om att det är en köldbrygga i din vägg kan du använda en infraröd termometer, som mäter yttertemperaturen på exempelvis dina väggar. På det sättet kan du se om det är en temperaturskillnad, där du misstänker, och en köldbrygga.

Få en infraröd termometer för bara 49,50 kronor
Just nu får du en infraröd termometer tillsammans med 2 nummer av Gör Det Själv för endast 49,50 kronor. Du sparar 602 kronor!

””

Här i filmklippet kan du se hur smart den infraröda termometern är.

En infraröd termometern besparar dig inte bara en onödigt hög värmeräkning. De stora temperaturskillnaderna, som en köldbrygga kan orsaka, ökar risken för kondens i huset, som är en grogrund för mögel.

””

Hur uppstår en köldbrygga?

Köldbryggor uppstår oftast där väggen är massiv, på det sättet att fasaden och innermuren är ihopmurade. Det ger dålig möjlighet för en effektiv isolering, och därmed uppstår det en köldbrygga. Likväl kan en köldbrygga uppstå där träfasaden är fäst till stolpar och bjälkar, som har en fast förbindelse till innerväggen.

En annan typisk orsak till köldbryggor är bristfällig eller dålig isolering. I hus där man använt hålmursisolering kan man riskera att isoleringen med tiden sjunker samman, och resultatet av detta är ofta en köldbrygga.

Köldbrygga i golv och tak

En köldbrygga uppstår inte bara i väggar. Tak och golv kan likväl drabbas av köldbryggor. Ofta är det bristfällig isolering som är orsaken till köldbryggorna i båda fallen. I taket uppstår köldbryggor ofta i anslutning till bjälkarna i takkonstruktionen, skärmtak eller vid burspråk och verandor.

Hur förbättrar man köldbryggor?

Det kan vara svårt att få ordning på en köldbrygga, om orsaken till köldbryggan är fel i byggnationen eller är en föråldrad byggmetod. Exempelvis har det i äldre byggnationer varit normalt att använda tvärliggande tegelsten som murbindare mellan yttermur och innermur, vilket ofta orsakar en köldbrygga. Sådana köldbryggor kan oftast bara lösas genom att tilläggsisolera utifrån, vilket är ett stort arbete.

Beror en köldbrygga på bristfällig isolering är det genast mycket lättare att förbättra köldbryggan. Har isoleringen sjunkit samman i hålmuren ska det blåsas in ny isolering. Om det är bristfällig isolering på vinden som orsakar en köldbrygga, kan du också relativt lätt tilläggsisolera även här.

Invändig isolering mot köldbryggor

Det är möjligt att göra en invändig tilläggsisolering av ens väggar, för att motverka en köldbrygga. Du ska inte bara vara uppmärksam på att man ska vara extra noga, när du isolerar invändigt mot köldbryggor. Kom ihåg att använda ångspärr och se till att det inte uppstår kondens mellan den nya isoleringen och den gamla väggen. Du kan även motverka en köldbrygga genom att tilläggssisolera invändigt med diffusionsöppet material.

Läs mer: Enkel tilläggsisolering utan ångspärr