Felaktig isolering kan förstöra ditt hus

Tilläggsisolering kan skada mer än det lönar sig. I värsta fall kan stora delar av ditt hus få så allvarliga fuktskador att det bästa är att riva det. Med rätt kunskap kan du undvika fallgroparna.

Felaktig isolering kan förstöra ditt hus

När den heta drömmen om ett varmt hus blir till en mardröm av fuktproblem, är det ofta för att vi vet för lite om vad som sker inne i isoleringen.

Undvika felaktig isolering

Du ska tänka dig noga för innan du börjar isolera ditt gamla hus. Korrekt utfört är tilläggsisolering en bra investering för dig och samtidigt en vinst för miljön.

Men det kan även gå helt galet när du jagar kronor från värmeräkningen. Först och främst eftersom tilläggsisolering inte bara förändrar temperaturen i huset; den påverkar även fuktigheten i konstruktionen och inne i rummen. Så när du tilläggsisolerar riskerar du att en konstruktion som har stått orubblig i årtionden förstörs på nolltid.

LÄS OCKSÅ: Vindpapp skyddar och förbättrar din isolering

Det är minst sagt en superidé att tilläggsisolera, men du bör känna till farorna, oavsett om du överväger att lägga extra isolering på vinden, isolera innerväggar i några rum eller göra källarväggen eller golvet lite varmare.

Är du det minsta tveksam bör du alltid fråga en fackman, gärna med byggteknisk kunskap, om råd innan du kastar dig in i arbetet med att få upp värmen.

LÄS OCKSÅ: IR termometer – mät temperaturen överallt

I denna artikel kan du läsa om de 5 värsta fallgroparna när du isolerar och hur du undviker dem.

5 ställen där du ska vara observant:

1. Golv med fuktproblem

När du lägger nytt trägolv ovanpå ett gammalt betonggolv är det lockande att isolera så mycket det går, mellan betongen och det nya golvet.

Problemet är att ett betonglager väldigt ofta drar fukt nerifrån och ger fuktproblem på det nya golvet.

Lägger du ny plast ovanpå betongen kan det på kort tid skapa stora vattensamlingar mellan plasten och betongen - väl dolt under golvet.

Lägger du en ångspärr på den varma sidan av isoleringen, stänger du in fukten nerifrån inne i din isolering och det virke som finns i den. Hoppar du över ångspärren riskerar du att fuktig luft från husets insida samlas som vatten på isoleringens kalla sida.

Lösningen är allt annat än enkel. En tunnare cellplastisolering och avjämningsmassa kan fungera. Även om cellplasten och avjämningen är ganska tät kan det vara bra att först lägga ut ett lager byggplast.

Den enda helt säkra lösningen är att riva upp det gamla betonggolvet och gräva så djupt ner att du kan bygga en modern konstruktion från grunden med allt som krävs; lägga markduk, dränerande makadam, byggplast, cellplast (min 20 cm) och på detta gjuta en 10 cm tjock armerad betongplatta. Då slipper du både fukt och bekymmer.

LÄS MER: Var ska jag lägga ångspärren?


2. Vindar med för mycket isolering

Det är enkelt och självklart: mer isolering ovanpå den befintliga. Vad kan gå fel? Allt, mer eller mindre.

Problemet är oftast att den fuktiga luften från huset läcker upp genom isoleringen.

Det har kanske inte varit ett problem förut, eftersom isoleringslagret varit så tunt att luften inte kyldes ner helt, innan den hamnade i utrymmet på vinden. Men med tjockare isolering blir vägen genom isoleringen längre, och temperaturskillnaderna på den varma och den kalla sidan av isoleringen blir större. Risken för fukt på bjälkar och takstolar kan vara enorm.

Det bästa är att inte överstiga 30-50 cm isolering i vindsbjälklaget. Isoleringen är en viktig del, men för att inte skapa fuktproblem behöver vinden även alltid vara ventilerad. Detta blir extra viktigt efter en isolering av vindsbjälklaget, så sätt in ventiler och vindavledare. Du vill inte att fuktig luft blir kvar.


LÄS OCKSÅ: Hur undviker jag att isoleringen faller ned?

3. Krypgrund med värmeproblem

Det är önskvärt att försöka hindra värmen från att försvinna ner genom golvbrädorna. Men det är inte oproblematiskt.

Problemet är att krypgrunden kan tillföras fukt från alla håll: från marken, från väggarna ut mot mark eller luft, från den varma luften i huset och från ventilationskanaler. En torr och frisk krypgrund kan värmas upp via de tunna golvbrädorna och av gamla oisolerade värmerör som går i den.

Tar du bort den värmen, riskerar du att förstöra balansen, och så börjar fukten att ansamlas.

Lösningen är inte lätt att ge råd om, men detta verkar det råda enighet kring: ha ett utrymme mellan mark och bjälklag på minst 500 mm och lägg en tät och åldringsbeständig ångspärr - den i sig kommer att begränsa värmeförlusten betydligt. Isoleringstjockleken beror på det U-värde som finns i just ditt hus.

LÄS OCKSÅ: Låt kylan bli kvar i krypgrunden


4. Väggar med otät ångspärr

Här ser vi den tilläggsisolering många gör-det-självare kommer stå inför några gånger i sitt liv. Med trä eller stål byggs en regelstomme upp en bit från väggen, stommen fylls med två lager isolering, så det inte uppstår köldbryggor och det hela täcks med ångspärr. Allt skyddas sedan med ett lager gips.

Men plötsligt en dag står vi med ett mögelangrepp inne i väggen.

Problemet är nästan alltid att ångspärren trots alla våra ansträngningar inte håller tätt.

Under många år var det svårt även för professionella hantverkare. I dag är reglerna och råden mer tydliga. Det är viktigt att även täta alla genomföringar, som t.ex. rör för luftning av avlopp, ventilationskanaler osv, med häftande akryltejp för att undvika problem.

Det är väldigt viktigt att ångspärren verkligen är tät och att den inte punkteras. Där folielängderna skarvas, ska överlappningen häftas och gärna limmas med folielim eller tejpas med byggfolietejp. Häftklamrarna tejpas med byggfolietejp.

Det här är verkligen svårt, så använd gärna ”hängslen och livrem”. Arbetet kräver att du sätter dig in noga i alla detaljer gällande ångspärr innan du sätter igång, så du inte gör dig själv en riktig björntjänst.

LÄS MER: Guide till ångspärr


Så här får du en tät ångspärr

Väggar med otät ångspärr 1

Häfta fast folien mot regelverket.

Så här får du en tät ångspärr 2

Limma/tejpa ångspärren på väggen med folielim eller byggfolietejp.

Tät ångspärr 3

Tejpa alla häftklamrar. Använd småbitar av byggfo-lietejpen. Tejpa även igen ev. andra hål och skador.

5. Källarväggar med skador och mögel

Det är frestande att kunna utnyttja källaren och isolera den på klassiskt vis: en reglad vägg i trä eller stål med ett tjockt lager mineralull, klätt med gipsskivor.

Men det är riktigt dumt. Även om du har sett till att det finns ventilation på isoleringens baksida, kommer en byggnadskunnig vilja att du tar ner väggen direkt.

Problemet är att källarväggar väldigt ofta tillförs fukt utifrån. Den murade källarväggen leder fukten in i källaren, där den ventileras bort. Förhindrar du den processen genom att stänga in den kalla väggen bakom en uppreglad vägg så blir betongen snabbt fuktig, och du riskerar både skador och mögel på insidan.

Det absolut bästa sättet är att tilläggsisolera utvändigt och ev. komplettera med dränering. Då får du både en varm och torr vägg, och slipper problem med fukt.

Är källaren torr kan du även isolera den från insidan. Det gör du enklast och bäst genom att tilläggsisolera med särskilda isoleringsskivor, som transporterar och ventilerar bort fukten. Innan du väljer att isolera insidan av din källarvägg, kontrollera att den är helt torr.

LÄS OCKSÅ: Isolera din källare och spara pengar


3 principer du bör kunna när du isolerar

När den heta drömmen om ett varmt hus blir till en mardröm av fuktproblem, är det ofta för att vi vet för lite om vad som sker inne i isoleringen.

När kyla och värme möts, uppstår det nämligen inte ljuv musik, utan fukt.

LÄS OCKSÅ: Tilläggsisolering invändigt

1. Hindra eller led bort fukt

I många situationer är det en fördel att isolera med ett material som inte absorberar fukt, men på en del ställen är denna egenskap en säker väg till skador. Mineralull eller polystyrenskum tar inte upp fukt. Blir dessa material blöta rinner vattnet igenom och leds bort, om det kan det. I många fall är detta suveränt. Men inte om vattnet leds ner i en träkonstruktion. Då är det riktigt dåligt.

på en del ställen, t.ex. på en vind utan fungerande ångspärr är det en fördel om isoleringen kan ta upp fukt och fördela fukten så jämnt som möjligt, så den kan ventileras bort. Det kan du utnyttja på en ouppvärmd vind, där du inte kan lägga en tät ångspärr. Isoleringsmaterial av pappers- och träull transporterar däremot upp fukten till isoleringens ovansida, där torr luft kan ventilera bort den, om ventilationen är bra.

Mineralull absorberar inte fukt, så här kan den transporteras ner. Pappers- och träull suger åt sig fukt och transporterar den uppåt.

2. Luften från huset kan vara skadlig

Det kan vara farligt om varm luft från husets inre tränger ut i ytterväggen.

Då sker samma sak som när du ställer en kall vattenflaska på utebordet en varm sommardag: Flaskan blir drypande blöt. Varm luft kan nämligen bära mer vattenånga än kall luft, och kyls varm luft ner runt den kalla flaskan blir luften till vatten. Det är inte ett problem när det rör en flaska, men på trä är det illa.

Utan en 100 procent tät ångspärr kommer samma sak ske, om inneluften kyls ner inne i isoleringen. Torr luft tar sig ut ur väggen. Kyls den ner för mycket, innan den kommer ut i det fria, skapas kondens som samlas i konstruktionen och ger fina förutsättningar för mögel och röta.

Ju tjockare och mer effektiv isoleringen är, desto större blir temperaturskillnaden mellan inne och ute, och desto större blir risken för kondens.

Genom att minska mängden isolering minskar du därför risken för fuktskador. Se till att det finns ventilation på den kalla sidan av isoleringen, t.ex. mellan isolering och yttervägg.

3. Det första lagret räknas mest

Enbart 20 mm isolerande skum i en modern ytterdörr gör en väldig skillnad. De 80 mm mineralull i en hålmursisolering betalar sig i ett vanligt hem på 3-5 år. Men ökar du tjockleken på isoleringen av en vind från 300 til 380 mm, märker du knappt skillnad ner i rummen, och det tar ungefär 10 eller 15 år, innan den extra isoleringen har betalat sig.

Det är sällan meningsfullt att tilläggsisolera ett gammalt hus till dagens standard för golv, väggar och tak. Det tar flera decennier innan det lönar sig.

En del ställen kan du dock lätt tilläggsisolera utan att behöva investera i så mycket mer än själva isoleringsmaterialet. Här betalar kostnaderna sig snabbt. Det gäller t.ex. hålmursisolering och vindsutrymme.

EXEMPEL: Tilläggsisolering med 45 mm isolering utanpå befintlig isolering.

  • 45 mm isolering utanpå 50 mm besparar dig ca 329 kr per år och kvadratmeter.
  • 45 mm utanpå 100 mm besparar dig 118 kr per år och kvadratmeter.
  • Har du redan 200 mm, 55 POENG besparar de extra 45 mm dig ca 38 kr per år och kvadratmeter.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Isolering av förråd - Så här gör du

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Isolering