Isolering utifrån – nu också till trähus

Med ett särskilt tvådelat skivsystem får du en idealisk isolering av ditt trähus. Skivor och isolering sätts upp i två lager och putsas sedan, så att fasaden blir både snygg och stark.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1,5 månad
Pris
150.000 kronor

Intro

Det lönar sig att ha ett välisolerat hus, men isoleringen tar plats. Därför bör du överväga om det vore smart att isolera utifrån, om du funderar på att tilläggsisolera ditt hus.

Här använder vi ett tvådelat skivsystem för utvändig isolering som har utvecklats av Skalflex, men många tillverkare har liknande system. Skivorna fästs i en trä-eller stålstomme som sätts utanpå husets fasad.

Det fungerar oavsett om du har ett otillräckligt isolerat hus med träfasad eller ett putsat hus med en underliggande trästomme, där du tar bort den gamla putsade fasaden och bygger upp den nya på den gamla trästommen. Så är fallet här, där de gamla reglarna är bra nog för att vara bärande i en ny träkonstruktion.

Ändra utseendet
Väljer du utvändig isolering med den här metoden, har du också möjlighet att ändra ditt hus utseende. Skivorna ska nämligen slutputsas så att du får en snygg putsad fasad. Det vill säga, är du trött på ditt trähus som ständigt skulle målas, kan du byta till en putsad fasad som kräver betydligt mindre underhåll än en träfasad.

Instruktion

01
Två lagers isolering 7 Steg

Det här trähuset har haft en fasad med en putsad och målad yta. Det har i stort sett inte varit isolerat alls, så hela fasaden plockas ner, så att bara den grundläggande trästommen återstår. Det är utgångspunkten för en utbyggnad av trästommen, där det ska kunna få plats två lager mineralullsisolering.

Det är viktigt att du är noga med att de nya reglarna placeras exakt, så att de står helt rakt. Det har du tillbaka, eftersom det då blir mycket lättare att montera skivorna.

1

Den gamla fasaden tas bort, så att du kommer in till trästommen. Här ska de liggande brädorna också tas bort, så bara reglarna står kvar. Brädorna kan du bända bort med en kofot.

2

Underlaget ska rättas till, så att det blir plant. Spika först fast 10 mm tjocka bitar nederst på de två hörnstolparna och spänn ett murarsnöre mellan dem. Spika sedan passande bitar på de stående reglarna.

3

Skruva fast den nedersta spikläkten på bitarna med 5 x 100-mm-skruv. Använd eventuellt de bästa av de gamla brädorna. Sätt spikläkt mitt på och överst enligt samma princip. Alla helt jämna.

4

Fyll på med isolering mellan de gamla stående reglarna. Här används Rockwool Flexiskivor som är styva nog för att sitta kvar. Stolparna är 100 mm och mineralullen 95 mm tjocka.

5

Sätt ett extralager reglar (H) utanpå spikläkten. Stolparna kortas av 9 cm eftersom det ska finnas plats för en liggande bräda både uppe och nere. De placeras med ett avstånd på 40 cm.

6

Reglarna kapas här med ett diagonalt snitt nederst pga stenen vid sockeln. Under reglarna spänns murarsnöre upp, så det är lätt att sätta dem i samma höjd.

7

Fyll med isolering mellan stolparna när du har satt en syllbräda på stolparna och ramat in fönstret.

02
Skivorna sätts upp 4 Steg

Innan du börjar med att sätta upp skivorna, är det en bra idé att sätta en stödbräda under den nedersta liggande regeln. Då kan skivorna stå på den medan du skruvar fast dem och du blir säker på att de står rakt.

Det ska sättas två lager skivor. De innersta skivorna är 250 cm höga, så det blir lite kapning och anpassning högst upp, eftersom fasaden är 300 cm hög. Bluclad-skivorna för det yttersta lagret finns 300 cm höga och 120 cm breda, så de passar perfekt.

De vindtäta skivorna knäcks lätt, så var försiktig vid hanteringen av dem.

1

Skruva fast de innersta vindspärrsskivorna. De fästs med 4,2 x 42 mm skruv, som följer med skivorna. Det är bra att vara två när man lyfter upp skivorna på stödlisten.

2

Isolering sätts in mot hörnet. Stoppa först in isoleringen bakom skivan och kapa den, så att den kommer i höjd med stolpens ytterkant. Fyll med isolering tills utrymmet är fullt.

3

Vid fönster sätts skivan upp först. Det enklaste är att först skruva fast skivan och därefter såga runt ramen kring fönstret, så det blir fri utsikt. Såga med en sticksåg med blad för metall.

4

De översta skivorna monteras, och den speciella Skalflex Tätningstejp sätts utanpå, så att skarvarna blir helt täta.

03
Ventilation mellan skivorna 3 Steg

Det är viktigt att det finns ventilation mellan det yttersta och det innersta lagret skivor. Därför ska du sätta spikläkt utanpå det innersta lagret, som de yttersta Bluclad-skivorna sedan fästs i.

Under fönster ska du se till att spikläkten inte går ända upp till den undre tvärgående regeln runt fönstret, så att det kan bli ventilation även under fönsterna.

1

Skruva fast spikläk-ten utanpå de innersta vindtäta skivorna. Den stående läkten sätts med ett avstånd på 40 cm, så att de sitter utanpå den bakomliggande stolpen. Läkten sätts med 5 x 60-mm-skruv.

2

Sätt en liggande läkt under fönstret. De stående läkten upp mot fönstret ska ha ett avstånd till den liggande läkten på 5 cm, så att luften under fönstret kan passera uppåt och ut.

3

Spikläkten över fönstret sätts 5 mm högre än underkanten på ramen runt fönstret. Då finns det plats för de kantprofiler och ventilationsprofiler som ska sättas upp senere.

04
Skivorna sätts upp 5 Steg

Låt stödbrädan där nere sitta, så att du kan använda den när du ska sätta upp de yttre Bluclad-skivorna. De är ganska tunga, så det är bra att de kan stå på stödbrädan när du skruvar fast dem.

Har fasaden fönster, är det enklast att du bara sätter skivorna framför fönstret och så sågar du skivan direkt efter fönstret.

När skivorna är monterade på en sida, kan du sätta kantprofiler uppe och nere.

1

Skruva fast skivorna genom spikläkten in i stolparna. Även här är det smart att låta skivan gå framför fönstret och såga till den direkt efter fönstret, när den har skruvats fast.

2

Såga ut för fönstret och ta bort skivan framför fönstret. Du sågar med en sticksåg med ett blad för metall och fortsätter med nästa skiva.

3

Avsluta fasaden där nere med en ventilationsprofil bakom spikläkten och en kantprofil på skivans kant. Det ska också klickas på en nätkantprofil längst ner på kantprofilen. Detsamma görs överst.

4

Över fönstret sticker skivan ner lite, 1,5 cm under fönsterramens underkant. Man sticker upp en ventilationsprofil och en kantprofil under skivan och en nätkantsprofil klickas fast på kantprofilen.

5

Montera en fönsterblecksprofil under fönstret. Den sågas till med en fogsvans, så att den passar in under karmen och fästs med Multispackel. Håll fönsterblecket nedstryck, medan limmet torkar.

05
Runt om dörrar och fönster 3 Steg

1

Fönsterblecket täcks med frigolit när limmet har härdat efter ett dygn. De 5 mm tjocka frigolitskivorna kapas i passande remsor och fästs med häftklammer.

2

Sidorna i fönsterhålet täpps igen med skivor som sågas till så att de passar. Tryck ner skivan mot frigolitskivan när den skruvas fast. När du har putsat färdigt, tas frigoliten bort och du får plats att foga.

3

Täpp igen även överst i fönsterhålet. Skivan kapas dock så att det blir en öppning på 1,5 cm för ventilation. Innan skivan fästs, monteras en kantprofil och en nätkantprofil.

06
Grundputs och nät 7 Steg

Putsningen av huset görs i tre moment, alla med speciellt bruk från Skalflex, som fungerar bra tillsammans.

Först ska skarvarna förstärkas med armeringsnät, som fästs över skarvarna med Multispackel.

Därefter ska du sätta det bärande lagret med grundputs, som också förstärks med nät över hela ytan. De stora näten dras ut över de mindre näten på kanterna och i hörnen. De många näten är till för att förhindra sprickbildning.

Ytan putsas sedan, så att den blir jämn, innan slutputsen ska på.

1

Bluclad-skivorna grundas, så att du säkerställer god vidhäftning. Grunden blandas enligt instruktionen och stryks på fasaden med en stor pensel eller kalkkvast.

2

Alla skarvar ska förstärkas med armeringsnät. Dra ut ca 2 mm Multispackel över skarven och sätt en bit 20 cm brett armeringsnät i limmet. Dra över med spackeln, så att nätet fäster ordentligt.

3

Dra på lim på bakisdan av nätkantsprofilerna och tryck fast nätet i limmet. Överflödigt lim tas bort när du drar spackeln över nätet. Det färdiga resultatet syns på fasaden på hörnets vänstra sida.

4

Förstärk hörnet genom att dra ut grundputs på båda sidor om hörnet. Där trycks fast en hörnprofil och en bit armeringsnät sätts fast utanpå profilen. Därefter spacklas med grundputs utanpå nätet.

5

Förstärk även kanterna vid fönsterna med hörnprofiler och armeringsnät. Du bör dessutom sätta upp armeringsnät snett över hörnen för att förhindra sprickbildning. Kom ihåg att hålla ventilationsspalten fri.

6

Putsa de stora ytorna. Dra på ett minst 5 mm tjockt lager grundputs på ett 1 meter brett område, som motsvarar bredden på armeringsnätet. Tryck sedan fast nätet med stålbrädan så att det ligger i den yttersta tredjedelen av putslagret. Näten ska överlappa varandra 5 cm.

7

Grundputsen putsas till en jämn yta med putsbrädan, när nätet har tryckts in. Om putsen har stelnat, kan du doppa putsbrädan i vatten. Det speciella bruket ska inte putsas utan dras slätt.

07
Slutputs 3 Steg

Nu återstår bara slutputsen, som blir ditt hus “ansikte” i många år framöver.

Till den finkorniga slutputsen ska tillsättas Beto-Binder och blandas enligt Skalflex instruktioner.

För att få en enhetlig yta utan skarvar ska fasaden putsas som en enda enhet. Det kan vara svårt om man inte är en erfaren murare. Därför är det en fördel att börja med de små och tidskrävande ytorna runt fönster och kanter, innan du ger dig på de stora öppna ytorna. Kom ihåg att blanda en stor sats med putsbruk innan du sätter igång.

1

Slutputsen dras på med en stålbräda i ett tunt lager, när grundputsen har torkat i minst två dygn. Ytan fuktas lite innan slutputsen dras på. Bruket arbetas ihop med kanten på stålbrädan.

2

Ytan jämnas slutligen till med en hårt urvriden svamp med rent vatten. Dra den ganska lätt, tills ytan blir helt slät. Bruket ska vara lite fast, och du måste vara försiktig så du inte trycker för hårt.

3

Den utvändiga isoleringen döljs nu bakom en snygg, putsad fasad.

Material

Skalflex isoleringssystem Bluclad:

 • 8 mm vindskyddsskiva
 • 10 mm Bluclad-skiva
 • Armeringsnät
 • Multispackel
 • Tätningstejp
 • Beto-Binder (primer)
 • Grundputs
 • Slutputs
 • Diverse kantprofiler, fönsterbleck och ventilationsprofiler

Dessutom:

 • 95 mm Rockwool Flexiskivor, 57 x 78 cm
 • Reglar, 45 x 95 mm, för stolpar och syllbrädor
 • Distanslister, 25 x 50 mm tryckimpregnerat trä
 • Spikläkt, 25 x 100 mm
 • Bitar av masonit och plywood
 • Skruvar, 4,2 x 42, 5 x 60, 5 x 100 och 6 x 120 mm

Tidsförbrukning

Ca. 1-1,5 månad

Pris

Ca 150.000 kr för alla fyra ytterväggarna på det här huset.

Svårighetsgrad

Det är ett riktigt stort projekt, men det går att reda ut om du följer anvisningarna. Har du inte putsat förut, kan det mycket väl kärva lite, så öva på ett ställe som inte syns så mycket tills du fått koll på det.

Ritning

Skalflex bluclad isoleringssystem

Utvändig isolering med Skalflex lösning består av ett skivsystem i två lager med ett hålrum emellan.

Det innersta lagret skivor består av vindtäta skivor av träfiber och cement, som låter eventuell fukt sippra ut från väggarna bakom dem till det ventilerade hålrummet.

Det yttersta lagret består av tätare och mer stabila skivor av fibercement och kalciumsilikat, Bluclad-skivor, som täcks med ett armerat putslaget och till sist ett lager slutputs som blir husets nya fasad.

Skivorna skyddar mot väder och vind. De får dessutom en så kallat hydrofob-behandling som gör dem vattenavvisande, så att fasaden klarar att stå obehandlad i upp till 12 veckor innan den får den slutliga putsen.

Skalflex bluclad isoleringssystem

Video

TIPS: Exakt anpassning av isolering

Video

TIPS: Spänn upp isoleringen

Video

VERKTYG: Så här använder du cirkelsågen

I den här videon lär du dig allt om cirkelsågens möjligheter, klingor och funktioner. Cirkelsågen är urstark och kan med rätt inställning klara av allt från grova till riktigt fina snitt – med både raka snitt och olika vinklar. Och med rätt klinga kan du använda sågen i både trä, metall, lättbetong, tegel och plast.

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Isolering