Beslag

Det finns en uppsjö av olika beslag. På dessa sidor hjälper vi dig hitta de beslag du bör använda till ditt gör det själv-projekt.

  Beslag

  Det finns en uppsjö av olika beslag, som alla är formgivna utifrån deras specifika ändamål. Här på sidorna hittar du hjälp och råd kring vilka beslag du bör använda till ditt gör-det-självprojekt.

  Hålplattor

  Hålplatta är som namnet antyder en flat platta med hål i. Det är därför det mest simpla byggbeslaget. Beslaget är utskuret ur standardplattor med hålen jämnt fördelade. Just därför behöver du vara noga med att hitta rätt storlek på plattan/fästet och följa avståndet mellan skruvarna, så att träet inte spricker.

  Vinkelbeslag

  Vinkelbeslaget är det vanligaste beslaget, och det finns i en mängd olika storlekar från 1,5 till 4 mm. Beslagen har ofta “för många” hål och kan användas i olika positioner och på olika sätt. Ofta är hålmönstret också olika på de två flikarna, så att beslag och skruvar kan placeras helt rätt. Var uppmärksam på att du inte kommer placera skruvarna så långt ut att virket spricker.

  LÄS OCKSÅ: Bygg med vinkelbeslag

  Balksko

  Den vanliga balkskon är ett smart beslag som skruvas upp på en stolpe, en bjälke eller en vägg, varefter den vågräta bjälken läggs ner i beslaget och skruvas fast. Önskas uppgiften lösas med ett mer diskret beslag kan man använda ett dolt beslag.

  Stolpsko

  Stolpskon binder ihop lodräta stolpar och vågräta bjälkar med gjutet fundament. Beslagen bär konstruktionen, luftar den fri från fukt – och nog så viktigt: håller den nere om vind och blåst försöker lyfta upp den. Du kan gjuta fast beslagen direkt, eller vänta till stolpen eller kanske hela konstruktionen är på plats.

  LÄS OCKSÅ: Så använder du stolpskor

  Placerar skruvarna korrekt i beslaget

  Skruvarna gör inte lika stor nytta överallt på beslaget – och nyttan av varje hål beror på hur allt belastas. Utöver att ta hänsyn till kantavstånd och avstånd mellan skruvarna bör du placera skruvar där belastningen på beslaget är stort. Och det krävs fler skruvar där belastningen drar skruvarna utåt, än där belastningen korsar dem.