Du får allt att svänga med gångjärn

Dörrar, fönster, skåpluckor etc. – alla svänger. Men inte av sig självt, utan med hjälp av gångjärn. En dörr svänger med hjälp av två plåtbitar som bockats runt en axel, en annan med hjälp av ett komplicerat system av formpressade plåtbitar, axlar, tapp, fjädrar och skruvar. De två gångjärnen är perfekta val, men inte till samma uppgift.

Du har säkert liksom så många andra funderat över varför i all världen gångjärnen i de nya skåpen från Ikea är så komplicerade. För
dörren på den gamla mahognybokhyllan har öppnats och stängts i mer än hundra år – trots att den bara sitter fast med två små, nästan ynkliga gångjärn. Varför kan man inte då använda samma slags gångjärn till köksskåpet och garderoben? Varför har en ingenjör konstruerat ett gångjärn som ser ut som något i Star Wars?

Men kikar du närmare, som vi har gjort, inser du säkert att gångjärnen i Ikeas skåp – och andra tillverkares köksskåp – på sätt och vis är rätt enkla. De är i varje fall så enkla de kan vara för att uppfylla moderna krav på ett hållbart gångjärn i ett köksskåp eller garderob.

LÄS OCKSÅ: Beslag

Flera funktioner - och begränsningar

Mellan det enkla gångjärnet i mahognybokhyllan, ursprungsgångjärnet kan man väl säga, och det nya avancerade luckgångjärnet finns det förstås ett antal utvecklingssteg, som vart och ett har tillfört en nyttig egenskap. Det enda det gamla gångjärnet kan är att svänga dörren ut och in. Det nya kan däremot skryta med flera funktioner:

  • Skåpluckan kan öppnas även om den sitter utanpå skåpet.
  • Gångjärnet syns inte från utsidan.
  • Gångjärnet håller luckan helt stängd - eller helt öppen.
  • Gångjärnet sitter stadigt även på spånskivor, mdf-skivor och plywood.
  • Alla som kan hålla i en skruvmejsel kan lätt montera ett modernt gångjärn i de förborrade hålen.
  • Den ena delen monteras i skåpet, den andra sätts på luckan. Därefter sätts de två delarna ihop.
  • Gångjärnet kan justeras åt alla håll.

Den enda nackdelen med det moderna gångjärnet är att det bara används i fabrikstillverkade skåp med förborrade hål. Vill du själv snickra en garderob och använda ett modernt gångjärn ska du borra och fräsa hål för det.

Det enkla gångjärnet kan däremot användas i allt från cigarrlådor till grindar - med ett par undantag. De kan inte användas i ett modernt kök av spånskivor med utanpåliggande luckor. Och tacka för det, för annars hade det nog aldrig utvecklats nya gångjärn …

Rätt gångjärn till uppgiften

Man behöver inte göra om ledgångjärnet mycket för att kunna använda det även på spånskivor. Och med få ändringar kan gångjärnet användas även om skåpluckorna är utanpåliggande. Förresten finns det gångjärn som klarar båda kraven.

När du har läst artikeln på följande sidor och sett vad olika gångjärn kan användas till, blir det lätt att välja rätt modell till uppgiften. I takt med att du känner igen fler och fler av de egenskaper som gångjärnen i Ikeaskåpen har, så ser du gångjärn med någon av funktionerna på dörrar, fönster, luckor, lådor etc.

Det hjälper dig att sätta ihop eller laga skåp, dörrar och fönster, liksom du säkert upptäcker hur du får allt att svänga lite bättre med rätt gångjärn.

Det enkla ledgångjärnet

ANVÄNDBART. Ledgångjärnet är en klassiker. Enkelt och starkt och med otaliga varianter.

Ledgångjärnet är inte bara upphov till nästan alla andra gångjärn. Det är också ett gångjärn som i alla högsta grad används.

Att det inte har försvunnit och ersatts av smartare gångjärn beror framför allt på att det är enkelt, starkt, exakt, användbart och billigt. Och dessa egenskaper har inte alla nya gångjärn.

Ledgångjärnet har ett flertal ”syskon”, och de har också medverkat till att befästa ställningen som det mest användbara gångjärnet av alla. Ett par av syskonen är kantgångjärn och pianogångjärn. Om du har tänkt köpa några gångjärn och ha i reserv, så är det givet att du ska köpa ledgångjärn. De kan ju nästan alltid användas.

Det enkla ledgångjärnet

Det komplexa luckgångjärnet

SPECIALISERAT. Kan mycket mera än att svänga, och används bara till en uppgift.

Luckgångjärnet på bilden representerar det allra senaste utvecklingssteget när det gäller gångjärn. I denna form är det endast ett 10-tal år, och den senaste modellen har inbyggd dämpning så att luckan stängs mjukt och tyst.

Det är resultatet av allt mer tilltagande specialisering med ett otal varianter på mycket kort tid. Går vi cirka 50 år bakåt i tiden, så är vi tillbaka vid ledgångjärnet.

Luckgångjärnet har en mängd fördelar, men det har också en nackdel. Det kan endast användas till en sak: att hålla fast standardiserade skåpluckor på industritillverkade köksskåp. Men det gör det utmärkt.

Det har också en del andra funktioner, utöver att hålla luckan när den öppnas. Det håller luckan helt öppen eller helt stängd. Det kan justeras tills det sitter perfekt. Det kan monteras i material som andra gångjärn inte kan fästas på. Det passar perfekt i de förborrade hålen, så vi behöver inte tumstock och vattenpass. Det enda som behövs för monteringen är en stjärnskruvmejsel.

Det komplexa luckgångjärnet

Klimatet ställer krav

MATERIAL. Gångjärnet ska tåla väder och vind om det sitter utomhus.

Du måste tänka på klimatet när du väljer gångjärn, för det ska tåla både väder och vind.

Till kraftiga portar, grindar, staket och liknande är det givet att gångjärnet ska vara varmgalvaniserat. Sitter gångjärnet skyddat, t.ex. under tak, kan du välja förzinkat stål eller mässing.

Inomhus har ytbehandlingen ingen större betydelse. Mässing används främst till finare möbler, medan andra uppgifter löses med de vanligare elförzinkade eller lackerade gångjärnen.

Varmgalvanisering är billig och skyddar bra.

Elgalvani serat stål är slätare men inte så starkt.

Rostfritt stål kan användas överallt, även till tryckimpregnerat virke.

Mässing är dyrt och används till båtar och finare möbler.

Pulverlackerat stål används inomhus.

Raka eller runda hörn

INFÄLLDA BLAD. Om hörnen är runda så är det inte som prydnad - de är lättare att fräsa urtag för.

Klassiska gångjärn har alltid haft raka hörn och de fälldes ner i urtag gjorda med stämjärn.

I dag har snickarna hängt stämjärnet på väggen och i stället tagit fram handöverfräsen, och det är en av anledningarna till att det finns gångjärn med avrundade kanter.

Det är nämligen mycket, mycket lättare att fräsa ett urtag för försänkning av gångjärnet med maskin, och då får urtaget automatiskt runda hörn.

Raka hörn kräver urtag gjorda med vasst stämjärn.

Runda hörn fälls lätt ner i urtag gjorda med fräs.

Ihop eller med spridning

FÖRSKJUTNINGAR. Små förskjutningar mellan bladen har stor betydelse.

Innan du köper ett bladgångjärn ska du fälla ihop bladen och se vad som händer.

På en del gångjärn är bladen exakt lika långa och ligger tätt intill varandra. På andra kan inte bladen tryckas ihop utan det bildas en springa mellan dem. Och på en tredje grupp är det ena bladet förskjutet från det andra. Ett sådant gångjärn ger dig möjlighet att placera luckan en bit in på sidan av köksskåpet (och en dörr en bit in i karmen).

Om bladen ligger tätt intill varandra behöver du inte försänka dem i skåp och lucka för att få delarna att sluta tätt.

Är bladen spridda så måste du försänka dem i både skåp och lucka.

De spridda bladen fälls normalt in i skåp och lucka.

Ligger bladen tätt intill varandra kan gångjärnet monteras utan infällning.

Förskjutna blad gör det möjligt att flytta in luckan en bit i skåpet.

Till vänster eller höger

ENSIDIGA. Gångjärn passar bara i en sida.

Du måste först välja sida, sedan kan du välja gångjärn, för de allra flesta är beroende av tyngdkraften. Om gångjärnet har en del med tapp och en del med hål, så sätts tappdelen på väggen och tappen ska vända uppåt - annars ramlar dörren eller luckan av. Dörren är högervänd om gångjärnen sitter till höger när dörren öppnas mot dig.

Vänsterhängd skåplucka och högerhängd skåplucka

Vänsterhängd dörr och högerhängd dörr

Runt de svaga kanterna

STADIGT GREPP. Ett vinklat blad ger bra grepp när kanten är för svag att fästa i.

Om du snickrar ett skåp och ska fästa kantgångjärnet på luckan, så är kanten nästan all-tid för klen att fästa i. Varken spånskiva, mdf eller massivt trä är så starkt att det i läng-den håller för belastningen från ett kantgångjärn.

Här ska du i stället välja ett luckgångjärn som är vinklat, och där bladet fortsätter runt på sidan av luckan, där skru-varna får fäste.

Det finns ett relativt stort antal luckgångjärn du kan välja med denna egenskap.

Till serier och dig själv

SERIEPRODUKTION. Gångjärnet från Ikeaskåpen finns även i en gör det själv-variant.

Luckgångjärn som snap on och twistgångjärn är fantastiska, men det är besvärligt att själv borra hål och fräsa ut för dem. De är gjorda för serietillverkade köksskåp och garderober.

Som tur är finns det emeller-tid liknande gångjärn för dem som själv snickrar sina skåp och garderober. Du ska bara borra hål för skruvarna.

I de serieproducerade skåpen sätts de dolda gångjärnen fast i förborrade standardhål.

Till dina egna skåp väljer du en variant som inte kräver frästa hål.

Gångärnet flyttar vridpunkten

FÖRSKJUTNING. Gångjärnet flyttar ofta vridpunkten framåt eller åt sidan.

De flesta av våra garderober, köks- och toalettskåp skulle inte kunna öppnas om luckorna satt fast med vanliga ledgångjärn. Det beror på att skåpen sitter vid sidan av varandra och att luckorna sitter utanpå skåpen - och det orsakar problem.

Ett kant- eller ledgångjärn placerar sin axel där luckans bakre kant möter skåpets utsida. Och i samma ögonblick du tar fatt i luckan krockar den med luckan vid sidan av.

Detta problem löser man genom att förlänga bladen på gångjärnet så att axeln - och därmed vridpunkten - förskjuts en bit. Den hamnar framför luckan. Därefter kan luckan öppnas inom skåpets egen bredd.

Tekniken att förskjuta vrid-punkten förekommer i flera gångjärn, från fina luckgångjärn till grova dörrgångjärn, och ofta förskjuts vridpunkten inte bara framåt utan också åt sidan.

Det överfalsade gångjärnet förskjuter vridpunkten så mycket att luckan öppnas inom skåpets bredd.

Om luckan är falsad dras vridpunkten in en bit från skåpets utsida.

Om dörrkarmen sitter en bit in i väggen, skjuts axeln fram så att dörren kan öppnas helt.

Bultgångjärnet och de falsade luckorna flyttar in vridpunkten till centrum av skåpets kortsida.

Luckan skjuts ut och bort från skåpet

SKJUTS ÅT SIDAN. För att du ska kunna skjuta ut och in lådor i skåpet ser gångjärnet till att förskjuta luckan.

Det verkar kanske överdrivet att ett gångjärn ska ha sex axlar och flera armar, men de är nödvändiga för att kunna skjuta luckan åt sidan när den har öppnats. Och det är endast då som det bir möjligt att skjuta ut eller in lådor och backar i skåpet - oavsett om luckan är utanpåliggande eller sitter inne i skåpet.

Det dolda gångjärnet skjuter här ut en utanpåliggande lucka och flyttar den i sidled, utan att den krockar med skåpet vid sidan av.

Samma gångjärn kan användas även om luckan sitter inne i skåpet.

Detta mässingsgångjärn är dolt när luckan är stängd, och det är elegant när luckan är öppen. Gångjärnet kan öppna luckan 180 grader (om det finns plats för luckan), och det är 10 gånger dyrare än andra gångjärn, så det är för fina skåp.

Breda och smala blad

BLADFORMAT. Ju bredare ett gångjärn är, desto längre in på luckan kommer det och desto starkare kan det fästas.

Det är nästan alltid platsen som avgör hur brett eller smalt ett gångjärn ska vara. Ett led-gångjärn med nästan kvadratiska blad får ofta bra grepp i förhållande till skruvarna och gångjärnets storlek.

Men ofta ska gångjärnet sitta på en smal kant, och då måste man använda ett kantgångjärn, som är en mycket vanlig variant av ledgångjärn.

Om materialen är ganska klena kan det vara nödvändigt med infästning längs hela kanten. I så fall väljer man ett pianogångjärn. Det kan fästas i ett stycke längs hela kanten, för pianogångjärn finns i längder på upp till 3,5 meter!

De breda bladen får bra fäste för de kommer in en bit på sidorna.

Kantgångjärnet sitter sämre för skruvarna får bara grepp i kanten.

Moderna systemgångjärn

NOTGÅNGJÄRN. I dag levereras många dörrar och fönster med gångjärn som ingår i system.

Om du tvingas byta ett gångjärn i ett modernt fönster, så finns det bara ett sätt att göra det på: att ta rätt på gångjärnets artikelnummer och sedan skaffa ett exakt likadant. Nästan alla nya dörrar och fönster med tillhörande karmar är försedda med noter (spår) som specialgångjärn och andra beslag monteras i.

Det är praktiskt med sådana systemlösningar, för risken för felmontering elimineras samtidigt som man kan standardisera både gångjärn och infästning.

Fasta spår i bågar och karmar styr de nya gångjärnen på plats.

Många nya fönster sitter fast med beslag som inte på något sätt påminner om gångjärn, men de klarar lika mycket som ett avancerat gångjärn - och lite till.

Några gångjärn kan delas

FLEXIBILITET. När ett gångjärn kan delas blir det lätt att lyfta av eller på en dörr.

Det är mycket lättare att hantera allt från tunna köksluckor till tunga grindar om de kan lyftas på och av sina gångjärn.

Då kan du skruva fast gångjärnen på de två delarna var för sig och slipper att hålla t.ex. grinden på rätt plats medan gångjärnen monteras. Och du kan lyfta av fönstret och måla det i stället för att hänga utanför eller stå på ställning.

Det vanligaste är att gångjärnets fasta del, som monteras på karmen eller stolpen, har en tapp. Den svängande delen, som fästs på dörren eller fönstret, har ett hål som passar till tappen.

Led- och luckgångjärn finns även med lös tapp som också underlättar om du vill ta av luckan eller dörren.

Hakar fast i olika underlag

FOTFÄSTE. Den lösa haken får bra grepp i nästan alla underlag. Hakgångjärn finns i flera utföranden för att kunna monteras på olika underlag. Här ser du några exempel på det.

Den lilla haken skruvas fast och kan bära lätta grindar och liknande.

Den genomgående skruven i detta hakgångjärn ger det stor styrka.

Ju större haken är, desto tyngre last kan den bära.

Denna variant ger optimal bärförmåga i tegelväggar.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Beslag