9 unika byggbeslag

Oavsett vad du bygger behöver du ett beslag. Som tur är finns det ett för varje ändamål. Vi visar dig nio olika typer som du kanske inte har sett förut och som du kanske behöver för ditt nästa projekt.

Styrkan sitter i förankringen

Alla beslag som visas här är starka och kan klara riktigt stor belastning. Det är dock inte värt så mycket om de inte sätts fast på rätt sätt.

Som utgångspunkt kan alla beslag antingen skruvas, spikas eller bultas fast. Även om det finns många hål i beslagen, så är det inte alltid detsamma som att det ska sitta skruvar i alla hål. För många skruvar kan nämligen försvaga träet.

Du ska betrakta de många hålen i beslagen som valmöjligheter. De många hålen ger dig möjlighet att förskjuta skruvarna om du t ex ska montera beslag på båda sidor om en regel, och det gör också att du kan hålla dig på ett passande avstånd från ändträet (minst ca 25 mm).

1

Nockbrädshållare

Nockbrädshållaren används till den översta regeln eller brädan, som taknocken ska monteras på. Nockbrädan eller -regeln ska vara så rak som möjligt, och det fixas lätt med det här beslaget, som kan monteras snörrakt på sparrarna efter en snörslå.

Beslaget monteras först på sparrarna vid nocken. Därefter kan nockbrädan eller -regeln monteras i beslaget. Även efter montering kan det böjbara beslaget justeras lite.

2

Universalbeslag

Namnet säger allt. Det här allroundbeslaget kan användas till de flesta byggprojekt där två träkomponenter korsar varandra. Beslaget används ofta för att förankra takåsar och bjälkar i takkonstruktionen. Du måste vara uppmärksam på att det både finns höger- och vänsterbeslag.

Universalbeslaget kan användas t ex för att fästa sparren i hammarbandet.

3

Gerberbeslag

Ett alternativt sätt att foga ihop virke på. Istället för att laska ihop golvbjälkar, bärlinor eller takåsar på sidan, eller skarva ihop virket på annat sätt, kan du använda ett gerberbeslag. Ett gerberbeslag kan se ut på flera olika sätt, men principerna är de samma.

Till en kraftig nockbräda är gerberbeslaget perfekt. Genom att montera beslaget underifrån fördelas virkets ojämnheter där uppe.

4

Läktbeslag

Med läktbeslaget går det att göra ett ”luftstöd” på läkten. Det vill säga att om läkten är lite för kort och därför inte kan understöttas av fast underlag, så finns det alltså en räddning. Beslaget monteras snabbt och lätt med fyra ankarskruv.

Som visas här gör beslaget det möjligt att skarva ihop två läkt mellan sparrarna – snabbt och lätt.

5

Bandspännare

Beslaget består av två delar och används för att säkra takkonstruktionen med vinddragband och sockelförankring. Ett vinddragband fästs i husets sockel och hammarband, och mitt på bandet monteras detta smarta beslag, som spänner ihop det hela.

Huset spänns ihop ordentligt med det smarta beslaget.

6

Hörnbeslag

Hörnbeslaget är perfekt till gör-det-själv-­projektet. Oavsett om du ska bygga en gungställning, en carport eller ett vedskjul, kan du göra en snygg och stark fog med detta beslag. Du ska bara kapa ändarna i ett given hörn och sedan montera beslaget. Hörnbeslaget finns i varmgalvaniserat stål, så att du inte behöver oroa dig för att det rostar.

Beslaget kan användas i ett hörn där två bärlinor och en stående stolpe möts.

7

IdeeFix

IdeeFix är genialiskt för att spänna ihop två träbitar. Inne i cylindern finns nämligen en gängning som det kan sättas en bult i. De sneda skruvarna i cylinderdelen fungerar som mothåll inne i träet, så att cylindern inte går att dra ut. Den runda delen av beslaget försänks och monteras i det ena träet med de tillhörande skruvarna. I det andra träet borras ett hål, så att de två ämnena kan fogas ihop med en genomgående bult.

Det smarta beslaget finns i flera storlekar och kan användas till allt från att sätta ihop bordsben till att skruva ihop två syllar.

8

Förstärkt vinkelbeslag

De flesta känner till det klassiska vinkelbeslaget, som nog är det beslag som används mest. Det förstärkta vinkelbeslaget är en videreutveckling, som det kan löna sig att känna till. Där ett vanligt vinkelbeslag kan vridas i sidled, så håller det här beslaget formen. Det är praktiskt till både betong, lättbetong, trä och tegel.

Detta beslag ska du använda när det som du ska montera verkligen ska sitta stadigt. Här används det för att hålla stående stolpar på plats.

9

Balksko med invändiga flikar

Den här balkskon är det bra att känna till. Den kan användas i både trä, betong och tegel, men det som är riktigt smart är att monteringen görs inne i beslaget. Det betyder att flikarna aldrig sitter i vägen och att du därför kan montera virket ända in till en vägg eller på kanten av en stolpe utan problem.

Beslaget är allsidigt och kan t ex användas för att fästa bjälkarna i syllen i ett bjälklag.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Beslag