Världens bästa beslag

Här får du veta mer om vilka beslag som passar till vad och hur beslagen fästs så att fogen blir så stark som möjligt.

Vinkelbeslagen är de mest använda beslagen – och på goda grunder.

De finns i nästan oändligt många olika storlekar och utformningar som gör det superlätt att göra stadiga fogar i nästan varje tänkbar situation.

Beslagskruen er, som navnet antyder, designet til at fungere optimalt med beslag, fx vinkelbeslaget.

Olika vinkelbeslag

Det beror i hög grad på uppgiften vilket vinkelbeslag du ska använda. Ska du montera en hylla i ett skåp kan en liten möbelvinkel på undersidan mycket väl räcka, och ska du foga ihop rundstavar bör du använda ett rundat vinkelbeslag som följer rundstavens rundade form.

Tvekar du om vilket beslag du ska välja är ett vanligt vinkelbeslag med något slags förstärkande ribbor ofta ett säkert val.

DEN VANLIGA VINKELN kan lösa en uppsjö olika uppgifter men har nackdelen att den relativt lätt kan vridas. Den passar därför främst till lättare konstruktioner.

VINKELN MED RIBBA är nästan omöjlig att vrida ur sin 90 graders vinkel. Den är därför betydligt starkare än ett vanligt vinkelbeslag.

VINKELN MED KANTFÖRSTÄRKNING är ett bra alternativ till vinkeln med ribba. Förstärkningen gör det möjligt att använda en klenare tjocklek på järnet. Det ger en lägre vikt och mindre miljöbelastning.

RUNDVINKELN används till rundstav, stolpar och liknande, där vinkeln ska följa träets rundning. Den finns i två storlekar – beroende på virkets diameter - men kan vara svår att hitta i handeln.

BETONGVINKELN används t ex när syllen ska fästas i ett gjutet fundament. Hålet på den korta sidan, som ska vändas mot fundamentet, är ofta avlångt för enklare justering.

BETONGVINKEL som den här, där det ena benet är väldigt långt, gör det möjligt att fästa både syllen och de stående reglarna till fundamentet.

MÖBELVINKELN är liten och passar bäst för lättare uppgifter där belastningen är begränsad – t ex till sockeln under kökskåpen eller till ett hyllplan i hyllan.

Så här fäster du beslaget på bästa sätt

Vinkelbeslaget är i sig självt enormt starkt och närmast omöjligt att dra sönder. Men det spelar ändå roll hur du monterar det om du ska utnyttja styrkan optimalt. Här är våra bästa rekommendationer till hur du får starkast möjliga fog.

Spara på skruvarna

Man kan lätt tro att ju fler skruvar desto starkare. Men så är det inte. För många skruvar försvagar nämligen virket. Det är därför viktigt att skruvarna inte placeras för nära träets kanter och varandra.

På illustrationerna ser du de rekom- menderade minimiavstånden vid 5 mm ankarskruv i furu.

Börja med de yttersta hålen

Fogen blir stadigast om du placerar skruvarna i de yttersta hålen i alla riktningar, så länge minimiavstånden hålls. Om minimiavstånden därefter tillåter skruvar även i hål däremellan, sätts de också.

Virket bestämmer storleken

Det är kontakten mellan virket och skruvarna som är den svagaste punkten. Så om du vill göra starkast möjliga fog bör du välja största möjliga vinkel som ger möjlighet att hålla de rekommenderade minimiavstånden. Är rekommendationen t ex 2 cm till kanten bör du aldrig välja en vinkel som är så stor att de yttersta hålen sitter bara 1 cm från kanten.

Trä riktigt tätt mot trä

Vinkelbeslag utgör på egen hand inte en stark fog. Träets ytor bör därför ligga perfekt mot varandra. Gör de inte det försvagas konstruktionen med cirka 50 %.

Välj rätt skruvar

Det finns en anledning till att det finns speciella ankarskruv, eller beslagsskruv som de kallas ibland. De är nämligen gjorda för att passa perfekt ner i beslagets hål, som oftast är 5 mm. Samtidig är huvudet platt, så att trycket mot beslaget fördelas jämnt. Vinkelbeslagets stora hål är för bultar, franska skruv, gängstänger och liknande.

Två vinklar är många gånger starkare

Om fogen belastas bara från en sida kan du ofta klara dig med ett vinkelbeslag. Men i alla andra fall är det en bra idé med ett beslag på varje sida. Det gör fogen betydligt stadigare.

Skruvarna mitt i hålet

Ankarskruvarna passar perfekt ner i vinkelbeslagets hål. Placeras skruvarna inte mitt i hålet kommer de därför att dra fogen snett eller vrida sig i hålet, så att fogen försvagas. Så skruva exakt.

Ribborna håller formen

Även om vinkelbeslag i sig själva är starka och närmast omöjliga att ha sönder, så går det relativt enkelt att böja eller räta ut dem – om de inte har försetts med en ribba. Fogar du ihop två bitar trä med ett ribbförstärkt vinkelbeslag och försöker räta ut vinkeln med hjälp av virket, så vågar vi lova att skruvarna släpper sitt fäste i träet långt tidigare än vinkeln ändrar form. Merkostnaden för ett vinkel- beslag med ribba är väldigt liten.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Beslag