Vinkelbeslag: Vad används vinkelbeslag till?

RÅSTYRKA: När du ska göra starka sammanfogningar, kommer du långt med ett litet urval av vinkelbeslag.

VAD ANVÄNDS VINKELBESLAG TILL?
BYGGKONSTRUKTIONER Vinkelbeslag är ett bra hjälpmedel när man ska foga samman element i byggkonstruktioner, t.ex. en stomme till ett förråd, en altan eller en trappa.
FÖRANKRING När en träkonstruktion ska göras fast i marken är vinkelbeslag oumbärliga. Som t.ex. när förrådets stomme ska förankras i betonggrunden.
MÖBLER, KÖKSBÄNK M.M. Vinkelbeslag finns i många dimensioner, och de mindre varianterna kan t.ex. ersätta komplicerade tapp-, lamelleller dymlingsfogar i möbler.
HUR ANVÄNDS VINKELBESLAG?När man använder vinkelbeslag gäller det som regel att sätta skruvarna så nära vinkeln som möjligt. Dock måste man tänka på att inte placera skruvarna för tätt inpå ändträ och kanter, då det innebär en stor risk för att träet spricker.

På den översta bilden här till höger ser vi en konstruktion där en vågrät bjälke ska hållas uppe. Här är belastningen störst på den vågräta fliken tätt inpå vecket på vinkelbeslaget, och därför sätts skruvar i alla hålen just där.

Den nedersta bilden visar en konstruktion där vinkeln ska förhindra att två element vrider sig i förhållande till varandra. Här får man bäst stöd genom att sprida belastningen till vinkelns kanter och genom att fixera vinkeln i vecket.

VIKTIGT! Vinkelbeslag

Vid en konstruktion med lodräta stolpar kan det vara frestande att bara sätta ett vinkeljärn per stolpe. Vinkeljärnet är starkt, och vid första anblick står ju stolpen riktigt bra. Men det blir inte mycket stabilitet i konstruktionen med bara ett vinkelbeslag. Först när ett beslag monteras på motsatt sida uppnås optimal styrka.

Vinkelbeslag
VARIANTER AV VINKELBESLAG
VANLIG VINKEL Till lätta konstruktioner används vinkelbeslag med hål i två dimensioner. De små på 5 mm är för kamspik/-skruvar, och de stora på 8 mm är för vagnsbultar. Finns i många olika storlekar.
VINKEL FÖR KRAFTIG BELASTNING Vinkelbeslag som är förstärkta i mitten är mycket starka och klarar kraftig belastning. Finns i flera varianter med olika hålplacering och i olika storlekar på vagnsbultar (8,5-13 mm).
KANTFÖRSTÄRKT VINKEL Vinkelbeslag för kraftig belastning finns även i en variant där förstärkningen sitter i kanterna. Det har gjort det möjligt att använda en tunnare tjocklek på metallen, så att beslaget blir lättare.
VINKEL FÖR RUNDAT TRÄ För konstruktioner av rundstavar, t.ex. staket av slanor med en rund överliggare kan man använda ett rundat vinkelbeslag. Finns i storlek som passar stavar med 60-120 mm i diameter.
BETONGANKARE När trä ska förankras i betong, t.ex. när en syll ska göras fast i en gjuten grund, används ett betongankare. Det avlånga hålet på den korta fliken gör det möjligt att justera beslagets placering på golvet.
MÖBELVINKELAnvänds t.ex. till skåp och köksbänkar. Det avlånga hålet ger god justeringsmöjlighet. Finns i förzinkat och vitlackerat utförande i flera storlekar, och med det avlånga hålet både på längden och tvären.
FJÄDERBESLAG FÖR MULTIPLATTA När en vägg av lättbetong (multiplatta), t.ex. i en duschkabin ska göras fast i tak eller vägg, ska man använda ett fjädrande vinkelbeslag. Det begränsar rörelserna i de två olika konstruktionerna.

Fästa vinkelbeslagen med spik eller skruv?

Vinkelbeslag monteras bäst med beslagsskruv. Skruvarna är 4 mm tjocka, medan halsen mäter 5 mm och passar perfekt i beslagens hål. Skruvdragare med moment rekommenderas vid monteringen. Då kan hastigheten styras, och du slipper knäcka skruvarna när halsen träffar hålet.

Runda, räfflade kamspik, eller beslagsspik som de också kallas, kan användas. De är inte lika lättanvända som skruv, och är bäst lämpade för spikplattor. Spikarna är 4 mm tjocka, och halsen precis under huvudet är 5 mm och passar bra i beslagets hål.