Så enkelt bygger du trappan själv

Två vangstycken, ett antal MDF-bitar och några plansteg av ek. Det är i princip det du behöver för att bygga trappan själv.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dagar
Pris
5.000 kronor

Intro

Hur bygger man en trappa?

Nu tänker du kanske: “Hur bygger man en trappa – alltså ingen dyr paketlösning, utan en riktig egenkonstruerad trappa”.

Svaret är att du faktiskt kan bygga en trappa, som är minst lika bra som färdiga paketlösningar från trapptillverkare. Men till ett betydligt lägre pris, och lika snygg till utseendet. Dessutom får du en trappa som är enkel att montera.

Bygg trappan själv och slipp besväret

Om du köper en byggsats motsvarande en sådan här trappa kostar den dig garanterat 20.000-25.000 kr., om den ska ha sättsteg och plansteg av massiv ek.

Den ska monteras innan du kan sätta den på plats, vilket kräver mycket utrymme, och det är inte lätt att få alla stegen att pricka utfräsningarna på båda sidorna (vangstyckena), även om ni är två som hjälps åt.

Med Gör Det Självs trappa får du en komplett instruktion hur man bygger en trappa och slipper alla problem.

Bygg trappan själv på det enkla sättet

Trappans steg sågas ut av 38 mm tjocka bänkskivor av massiv ek. Stödlister och sidobitar sågas ut av 10 mm MDF-skiva.

Du börjar med att montera vangstyckena mellan golv och tak. Sedan sätter du dit sidobitarna, lägger ett steg – och fortsätter med nya sidobitar och steg växelvis.

Sedan monterar du sättsteg på lister, spacklar och målar – och så är trappan klar. Det kan inte bli enklare.

Trappan byggs ihop medan den monteras, till skillnad från en vanlig byggsats, som byggs ihop först. Du slipper dessutom fräsa ut i vangstyckena för stegen, så att alla kan klara av det.

Få en komplett bygginstruktion för trappan

Det är så klart viktigt att din egenbyggda trappa inte blir för brant, och att steghöjden passar. Du kan enkelt räkna dig fram till den rätta vinkeln på sidobitarna, så att trappan blir behaglig att gå i.

Så här skruvas trappan ihop

Två vangstycken, en mängd bitar mdf och ett antal plansteg av ek. Det är vad som behövs för att snickra en egen trappa. Och våra anvisningar …

Du ska fästa två sidobitar på insidan av de två vangstyckena, och det gör du med lim och 4 x 40 mm skruvar. Därefter läggs ett plansteg på de två bitarna och steget limmas i bägge kortändarna samt fästs med 5 x 80 mm skruvar från utsidan. Är detta inte möjligt kan du dra i skruvarna snett underifrån. Arbeta dig sedan uppåt med resten av stegen och fäst sättsteg och lister med 4 x 40 mm skruvar. Avsluta med att grundmåla, slipa och spackla samt slipa igen med fint slippapper.

Färdigmåla i två omgångar innan du slipar stegen och lackerar dem (eller stryker dem med olja).

 1. Nederst på vangstycket fästs en sidobit sågad av mdf.
 1. Listerna som du fäster sättstegen på placeras så här.
 1. Sättsteget skruvas fast från framsidan.
 1. Första plansteget limmas och skruvas fast.
 1. Därefter fästs ytterligare en sidobit.
 1. Ett nytt sättsteg fästs på lister - precis som innan.
 1. Ytterligare ett plansteg limmas och skruvas fast.
 1. Ovanför plansteget skruvas en ny sidobit fast.
 1. Fortsätt steg för steg upp till nästa våningsplan.

Instruktion

01
Såga ut alla delar 11 Steg

Delarna måste sågas ut mycket noga för att du ska få ett snyggt resultat. Börja med att såga ut planstegen B ur 38 mm bänkskivor, t.ex. av ek. Såga först igenom skivorna på längden så att delarna blir 31 cm breda. Använd cirkelsåg och sågskena.

Om dina skivor är 60, 62 eller 63 cm breda har ingen betydelse. Kapa sedan stegen t.ex. 81 cm långa. När de har lagts på plats får du en trappa som är exakt 90 cm bred utvändigt.

Höjden på varje sidobit måste vara exakt för att trappan ska få rätt lutning. Ställ in din kap- och geringssåg så blir alla bitar likadana. Eftersom lutningen är mindre än 45 grader måst du använda en hjälpskiva.

1

Klyv först bänkskivorna på längden till 31 cm breda bitar. Använd cirkelsåg och sågskena eller anhåll. Kapa därefter 81 cm långa bitar till plansteg B. Använd kap- och geringssåg.

2

Runda av den främre kanten på planstegen med en avrundningsfräs i din handöverfräs. Du kan också använda bandslip eller hyvel och slippapper, men det blir inte lika bra och tar dessutom tid.

3

Såga till sättsteg F av 10 mm mdf. De ska vara 18 x 79 cm om du har samma steghöljd som vi. Mät denna först! Såga sedan 15,1 mm breda remsor som du senare sågar ut sidobitarna ur.

4

Nu ska du tillverka en hjälpskiva. Lägg en plywoodskiva på kap- och geringssågens sågbord och spänn fast den med tvingar. Ställ in sågen på 45 grader och gör ett cirka 30 cm sågspår i skivan.

5

Ta fram din ritning. Lägg papperet med strecket Z precis ovanför sågspåret. Lägg en hjälplist längs kanten på papperet och skruva fast den på skivan. Nu har du den vinkel som sidobitarna ska ha.

6

Såga ut sidobitarna G ur de 15,9 cm breda remsorna. Skruva fast en stoppkloss så att sidobitarna blir 19,5 cm på det andra hållet, vilket motsvarar vangstyckenas bredd.

7

Limma och skruva fast en sidobit G nertill på vangstyckena A. Markera längs den undre kanten av sidobiten var golvet hamnaroch vinkelrätt mot denna så att framkanten blir lodrät.

8

Såga längs strecken från hörnen av sidobiten och vinkelrätt mot ovankanten. Såga mitt i varje streck. Såga också bort den lilla trekanten längs underkanten av sidobiten. Gör likadant med det andra vangstycket, fast spegelvänt.

9

Placera nu sidobitar G och plansteg växelvis på vangstycket. Håll tills vidare fast sidobitarna med en skruv - alltså inget lim. Numrera sidobitarna så att du vet var de ska placeras. Dra ett streck på vangstyckena ovanför alla sidobitar.

10

Markera var vangstycket ska träffa bjälklaget. När det översta plansteget har placerats skruvar du fast en sidobit ovanför den. Håll en vinkel mot ovankanten på sidobiten och bakre kanten på steget och markera var du ska såga.

11

Såga av vangstycket och sidobiten längs strecket. Såga bort den lilla trekanten ovanför sidobiten. Lossa biten och spara den ihop med övriga sidobitar. Gör likadant med plansteg och sidobitar på det andra vangstycket.

02
Snickra trappan på plats 11 Steg

Du kan snickra trappan själv, men du bör anlita proffs till att ta upp ett hål i bjälklaget för trappan. Ofta krävs en öppning som är större än avståndet mellan bjälkarna och då krävs en avväxling och kanske annan förstärkning.

När öppningen i bjälklaget är klar börjar du med att skruva fast vangstyckena upptill. Därefter fortsätter du genom att skruva fast sidobitar och trappsteg nerifrån och upp. Det går snabbt.

1

Börja med att fixera vangstyckena A där de ska sitta. Lägg ev. ett plansteg på golvet så att du håller rätt avstånd mellan delarna.

2

Limma och skruva fast ett sättsteg H på vangstyckena A, så att det blir 81 cm mellan dem. Använd 5 x 80 mm skruvar. Sättsteget skruvas sedan fast på golvbjälkarna. Slutsteget ska hamna i nivå med golvet.

3

Skjut in det nedre plansteget B mellan vangstyckena och kolla med vattenpass att det är vågrätt. Justera vangstyckena med träbrickor som limmas fast så att de inte kan flytta sig.

4

Montera stödlister D och E på golvet och vangstyckena, 6 cm från framkanten. Vänd plansteget med undersidan uppåt och fäst en stödlist 6 cm från kanten med lim och 4 x 40 mm skruvar.

5

Limma fast det första plansteget B och sidobitarna B. Stryk lim på kortändarna och lägg steget på plats. Pressa vangstyckena mot plansteget med hjälpklossar mot väggen. Limma fast sidobitarna och snåla inte på limmet.

6

Pressa fast sidobiten mot vangstycket medan du fäster den med fem skruvar, 4 x 40 mm. Framkanten ska ligga plant med vangstyckets kant. Ovankanten ska sitta vid strecket.

7

Lägg nästa steg på plats med lim på kortändarna. Om du inte kan skruva från utsidan sätter du klossar mellan vangstycke och vägg för att pressa ihop delarna. Se upp så att trappan inte blir skev!

8

Skruva fast planstegen från utsidan men förborra från insidan med 5 mm borr. Lägg plansteget på plats och dra i 5 x 80 mm skruvar från utsidan. Använd ev. vinkelchuck.

9

Fortsätt med växelvis sidobitar och plansteg. De nedersta stegen kan monteras när du står på golvet. Därefter står du naturligtvis i trappan.

10

Montera stödlister D och E och fäst sättstegen F på dem. Fäst sättsteget nertill med lim och 4 x 40 mm skruvar. Skruva sedan fast ovankanten av stödlisten från framsidan. Avsluta med stödlisterna.

11

Avsluta med att spackla och måla. Slipa allt trä och grunda en gång. Spackla igen skruvhål och skarvar och slipa när massan har torkat. Färdigstryk allt trä två gånger med valfri färg.

Material

45 x 195 mm hyvlat trä:
• 2 vangstycken (A) à 450 cm

38 mm bänkskiva, t.ex. ek:
• 15 plansteg (B) à 31 x 81 cm
• 1 slutsteg (C), 12 cm x bredden i trappöppningen

21 x 21 mm hyvlat trä:
• 15 stödlister (D) à 78 cm
• 30 stödlister (E) à 13 cm

10 mm mdf-skiva:
• 15 sättsteg (F) à 18 x 79 cm
• 30 sidobitar (G) à 15,1 cm

22 mm mdf-skiva:
• 1 övre sättsteg (H) passas till på plats

Dessutom:
• 4 x 40 mm och 5 x 80 mm skruvar,
trälim, hjälplister, grundfärg, fi nspackel,
färdigfärg, träolja eller lack till planstegen.

Tidsförbrukning

Det tar tre-fyra arbetsdagar att snickra trappan. Lägg sedan till tid för spackling, målning och torkning.

Pris

Cirka 5000 kr.

Svårighetsgrad

Du slipper fräsa upp spår i vangstyckena och därför är arbetet ganska enkelt.

Ritning

En bekväm trappa

Det är mycket viktigt att en trappa inte blir för brant och att avstånden mellan stegen är lagom stora. Här har vi räknat ut lutning, steghöjd och stegdjup för en trappa som ska stå där det är 283 cm från golv till golv.

Räkna ut vinkeln på sidobitarna

Tejpa ihop två A4-papper och rita in steghöjden X och stegdjupet Y i rät vinkel. Observera att djupet här mäts från stegets framkant till en punkt lodrätt under framkanten på steget ovanför. Dra ett streck Z mellan de två ytterpunkterna så får du de två andra vinklarna i triangeln (och sidobitarna G).

3D-modell

3D-modell

Trappans uppbyggnad

Zooma in och se hur trappan är uppbyggt.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

TIPS: Stäng av värmen när du målar

TIPS: Slipp skräp från rollern

TIPS: Kolla ditt vattenpass

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln nu

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Trappa inomhus