TRÄLIM: VAD ANVÄNDS TRÄLIM TILL?

ALLSIDIGT: Med bra trälim kan du limma trä mot trä eller trä mot metall, plast eller keramiska material.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Montagelim är björnstarkt

Viktigt om trälim!

PVAc-lim håller sig några år i oöppnad förpackning. Efter användning försluts tuben och förvaras svalt (ej minusgrader). Vinterlim tål ned till minus 10 grader. PU-lim härdar vid fukt och värme, så det förvaras torrt, svalt och helt tätt förslutet.

Speciellt med trälim

Ungefär hälften av innehållet i trälim är vatten. Därför är det viktigt att ämnena hålls under konstant press under torkning, så att de hela tiden pressas mot varandra i takt med att vattnet dunstar.

Vill du läsa mer om lim? Här får du vägledning och hjälp med vilket lim du ska använda, och hur det ska användas.

Fuktbeständighet

Trälim delas upp efter hur fuktbeständiga eller vattenfasta de är. Vanligtvis är PU-lim de mest fuktresistenta, medan PVAc-lim har olika grad av vattenfasthet. Inte ens de mest fukttåliga limmen tål att användas utomhus utan skydd.

D1: Inomhus, där temperaturen bara sällan och under kortare perioder överstiger 50_, och träets fukthalt är max. 15 %. T.ex. möbler och liknande i torra rum.

D2: Inomhus vid hög luftfuktighet och sällan direkt påverkan av vatten. Max. 18 % fuktinnehåll i träet. T.ex. möbler och inventarier som utsätts för lite fukt och växlande temperaturer.

D3: Inomhus vid hög luftfuktighet och frekvent vattenpåverkan, t.ex. köksbänk samt möbler/inventarier i våtrum. Utomhus ska limmet skyddas mot väder och vind.

D4: Inomhus vid frekvent, kraftig påverkan av rinnande vatten eller ånga. Utomhus vid direkt påverkan av väder och vind, men bara när limmet är skyddat av en tillräcklig ytskiktsbehandling. T.ex. karmträ vid fönster/dörrar, trädgårdsmöbler samt trä och föremål som utsätts för mycket fukt.

PVAc OCH PU: Två grundtyper

Det finns två sorters trälim: PVAc och PU. Och det är framförallt träets fukthalt som avgör vilken sort du ska välja.

PVAc-lim, även kallat snickarlim eller trälim, används bara till limning av trä. Fukthalten i träet ska ligga mellan 7 och 15 %.

PU-lim används till trä med en fukthalt på 12-20 %. Under 12 % ska träet fuktas innan limning. Denna limtyp kan även limma trä mot andra material, t.ex. metall.