Välj rätt trälim

Med trälim kan du utföra en mängd olika småreparationer i hemmet. Men det är viktigt att du väljer rätt sorts trälim till de olika uppgifterna. Vi hjälper dig hitta rätt.

Med bra trälim kan du limma trä mot trä eller trä mot metall, plast eller keramiska material.

Trälim är oumbärligt för många olika små reparationer i hemmet, t.ex. lösa stolsben och knäckta skaft. Och det ger extra styrka till sammanfogningar, oavsett om du sätter upp golvpanel eller bygger ett nytt bord. Du måste bara välja rätt sort. Det hjälper vi dig med här.

Klicka på rubrikerna för att komma direkt till avsnittet i artikeln.

Vad används trälim till?

TRÄLIM TILL SAMMANFOGNING
Vid sammanfogningar av olika slag – såväl utomhus som inomhus – är lim genialt. Ska en fogning vara extra stark kan den kompletteras med spik eller skruv.

TRÄLIM TILL REPARATION OCH FINISH
Trälim är strålande vid reparationer, t.ex. i trägolvet, och vid finish. T.ex. till en hålkälslist vid köksbänken, eller för att fästa golvlister.

LIMTRÄ MED TRÄLIM
Limträ kan man enkelt göra själv med trälim och rätt teknik. Det ger dig valfrihet vad gäller träslag och mått, och så finns det oftast pengar att spara.

Hur används trälim?

Du får den starkaste fogningen om ämnena passar tätt ihop. Så slipa vid behov. Slipning är även nödvändigt när du ska limma på oljehaltigt trä, t.ex. teak. Annars kan limmet inte tränga in.

Det är vanligast med lim på den ena sidan, men lim på bägge ytorna kan vara en fördel om man behöver extra tid för att justera ämnena precist. På mindre ytor kan man fördela limmet med en spackel. På stora ytor är det bättre att använda en pensel.

Vid torrt trä (under 12 % fukt), som ska limmas med PU-lim, kan härdningen hjälpas på traven genom att fukta träet med en våt trasa innan limmet appliceras. Var dock uppmärksam på att för mycket fukt får limmet att skumma kraftigt.

Speciellt med trälim

Ungefär hälften av innehållet i trälim är vatten. Därför är det viktigt att ämnena hålls under konstant press under torkning, så att de hela tiden pressas mot varandra i takt med att vattnet dunstar.

Vill du läsa mer om lim? Här får du vägledning och hjälp med vilket lim du ska använda, och hur det ska användas.

Varianter av trälim

TRÄLIM INOMHUS (D2)
Används till torrt och rent trä inomhus. Denna variant tål inte påverkan av vatten. Fuktbeständighetsklass D2.

TRÄLIM UTOMHUS (D3)
Utelim är mer resistent mot fukt än trälim för inomhusbruk och används t.ex. till fuktbelastade limningar i kök/badrum och karmar. Kan användas utomhus, men bara om limmet skyddas av ett färglager.

TRÄLIM VINTER
Vinterlim tål frost och kan användas och förvaras i temperaturer ned till minus 10 grader. Denna variant ger inga vattenfasta fogar och är därför bara lämpat för inomhusbruk.

PU-LIM (D4)
Ett mycket starkt och mycket fuktoch vattentåligt trälim, som med ytskiktsbehandling står emot väder och vind. Bra till utomhusträ och fuktigt trä. Finns både i en mörk och en ljus variant.

Fuktbeständighet

Trälim delas upp efter hur fuktbeständiga eller vattenfasta de är. Vanligtvis är PU-lim de mest fuktresistenta, medan PVAc-lim har olika grad av vattenfasthet. Inte ens de mest fukttåliga limmen tål att användas utomhus utan skydd.

D1: Inomhus, där temperaturen bara sällan och under kortare perioder överstiger 50_, och träets fukthalt är max. 15 %. T.ex. möbler och liknande i torra rum.

D2: Inomhus vid hög luftfuktighet och sällan direkt påverkan av vatten. Max. 18 % fuktinnehåll i träet. T.ex. möbler och inventarier som utsätts för lite fukt och växlande temperaturer.

D3: Inomhus vid hög luftfuktighet och frekvent vattenpåverkan, t.ex. köksbänk samt möbler/inventarier i våtrum. Utomhus ska limmet skyddas mot väder och vind.

D4: Inomhus vid frekvent, kraftig påverkan av rinnande vatten eller ånga. Utomhus vid direkt påverkan av väder och vind, men bara när limmet är skyddat av en tillräcklig ytskiktsbehandling. T.ex. karmträ vid fönster/dörrar, trädgårdsmöbler samt trä och föremål som utsätts för mycket fukt.

PVAc OCH PU: Två grundtyper

Det finns två sorters trälim: PVAc och PU. Och det är framförallt träets fukthalt som avgör vilken sort du ska välja.

PVAc-lim, även kallat snickarlim eller trälim, används bara till limning av trä. Fukthalten i träet ska ligga mellan 7 och 15 %.

PU-lim används till trä med en fukthalt på 12-20 %. Under 12 % ska träet fuktas innan limning. Denna limtyp kan även limma trä mot andra material, t.ex. metall.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Lim