Hur brant ska trappan vara?

Steghöjd trappa: Hur brant ska trappan vara?1

Om avståndet mellan stegen blir för litet blir trappan för brant.

Problem:

Jag bygger en trappa, men är osäker på hur höga och djupa stegen ska vara. Hur kan jag räkna ut det?

Lösning:

Det finns en formel för att räkna ut stegavstånden för den perfekta trappan, som känns naturlig att gå i: 2 x steghöjd + stegdjup = 63 cm.

En vuxen människas steg är 63 cm, så det är det vi ska använda oss av i våra uträkningar. Det rekommenderas att en trappas steghöjd, alltså höjden mellan stegen, är mellan 15 och 18 cm.

Om vi tar utgångspunkt i en steghöjd på 15 cm, kan vi alltså räkna ut att stegdjupet måste vara 33 cm. Hur många trappsteg du sedan ska ha i din trappa beror så klart på hur mycket plats du har i rummet.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trappa inomhus