Klassiskt svenskt staket

Det finns nästan inget så genuint svenskt som ett riktigt spjälstaket runt tomten. Här kan du se hur lätt du snickrar staketet och samtidigt återanvänder järnstolparna från ett gammalt nätstängsel.

Intro

Det är inte bara kläder och utseende som bidrar till att ge dig ett intryck av de människor du möter. Passerar du några villor ser du ofta stor skillnad mellan husen. Det är främst fasaderna, tomterna och staketen som skiljer sig från varandra.

Staketet medverkar på det sättet till att ge ett förstahandsintryck av dem som bor i huset. Och ett staket är därför inte bara något som skall hålla hunden eller barnen borta från gatan.

Längs ena sidan av Anders tomt fanns ett stängsel. Det var säkert praktiskt och kanske fi nt – när det sattes upp för 50 år sedan. Nu var det skadat av snöplogen, nätet var delvis borta och järnstolparna var rostiga. Anders ville ha ett klassiskt spjälstaket för det skulle passa bättre i stil till husen längs gatan. För att få ett personligt staket valde han att göra det själv. Och han kunde delvis återanvända järnstolparna i det gamla staketet.

Före
Det gamla stängslet var påkört, hade börjat rosta och gjorde ingen som helst nytta. Det var desstom en säkerhetsrisk för barnen, som lätt kunde skada sig på det.

Efter
Det nya staketet presenterar både villan och tomten på ett bättre sätt. Arbetet avslutas med att skruvskallarna målas över.

Instruktion

01
De gamla järnstolparna kan återanvändas 3 Steg

1

Vi börjar med att ta bort det nätet. Det går rätt lätt med en vinkelslip, men använd skyddsglasögon, handskar och hörselskydd.

2

När nätet är borta slipas stolparna. Till det kan du använda vinkelslip eller borrmaskin med stålborste - eller borsta för hand.

3

Stolparna målas, först med rostskyddsfärg och sedan med alkydfärg. Med 6 mm borr görs två hål, 10 cm uppifrån och nerifrån.

02
Arbeta som vid ett löpande band 3 Steg

1

När spjälorna till staket tillverkas är det en fördel att arbeta som om du står vid ett löpande band. Först målas spjälorna …

2

… sedan kapas de lagom långa med en kap- och geringssåg. Undersidan geras i 15 grader för att vatten skall rinna bort.

3

Upptill görs spjälorna spetsiga. Även detta kan du göra på löpande band med sågen. Spikreglarna tillverkas efter hand de behövs.

03
Dags för montering 9 Steg

När alla delar till staketet har gjorts klara, bortsett från de vågräta spikreglarna, målar du alla kortändar på spjälorna. Träet skall vara helt täckt av färg, och när den har torkat är det dags att resa staketet.

1

Först fäster du lodräta lister på järnstolparna. Välj rostfria skruvar (5 x 30 mm) genom de förborrade hålen i stolparna.

TIPS: Ställ listen på en cirka 20 mm tjock kloss så att den kommer upp en bit från marken och därmed inte utsätts för så mycket fukt.

2

Kolla med vattenpasset. När du har fäst den nedre skruven kontrollerar du att listen står lodrätt innan du drar i den övre skruven. Samtliga järnstolpar, bortsett från de två grindstolparna, förses med en lodrät list på detta sätt.

3

Nu kommer turen till grindstolparna. Till dessa behöver du två reglar på 33 x 70 mm och två brädor på 22 x 120 mm. Både lister och reglar har geringssågats 15 grader nertill. Dessa dimensioner har valts för att grindstolpen skall bli så kvadratisk som möjligt.

4

Skruva ihop tre av sidorna. Här använder vi 4 x 55 mm skruvar. Därefter sätter vi fast den öppna lådan på järnstolpen med två skruvar precis som med de övriga stolparna.

TIPS: Förborra innan du drar i skruvarna så minskas risken för att träet spricker.

5

Sätt fast den fjärde sidan. Förborra för skruvarna och dra fast dem. Upptill skall stolparna nu avslutas med ett lock. Det drar vi fast med en skruv i varje sida (i förborrade hål). Du kan göra locket själv eller köpa ett färdigt, se även text nedan till vänster.

6

Nu är det dags att montera de vågräta spiklisterna. Börja med att mäta centrumavståndet mellan stolparna, och tänk på att stolparna kan stå med olika avstånd. Även här kapar vi ändarna i 15 grader.

7

Spikreglarna fästs med två skruvar i varje ände. Du kan här ha nytta av ett par hjälplister. Vi har gjort en på 15 cm, som är avståndet till marken, och en på 35 cm, som är avståndet mellan reglarna. Om marken är ojämn markeras höjden med vattenpass och snöre.

8

Vid grindstolparna kapas spikreglarna så att de hamnar innanför stolparna. Ändträet skall ändå målas! Spikreglarna fästs sedan med vinkeljärn (50 x 50 x 35 mm) och rostfria skruvar.

9

Dags att sätta fast spjälorna. Även om det heter spikreglar så fäster vi dem med skruvar. Två upptill och två nertill.

TIPS: För att få samma avstånd till marken ställs spjälorna på en bräda. Avståndet mellan dem bestäms av en hjälplist och vattenpass.

Material

33 x 70 mm reglar:
• Lodräta lister till stolpar à 74 cm
• 4 stolplister à 90 cm
• Spikreglar (längden beror på avståndet mellan stolparna)

Dessutom:
• 4 brädor, 22 x 120 mm, à 90 cm
• 2 lock à 22 x 160 x 160 mm
• Spjälor, 25 x 50 mm, à 78 och 85 cm
• Rostfria skruvar, 4 x 55 mm/5 x 30 mm
• 50 x 50 x 35 mm vinkeljärn
• Färg

Pris

Cirka 60 kr per löpmeter

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Staket