Här visar hantverkaren tre olika tillsågningar, som gör att regnvattnet rinner av.

Den enklaste lösningen är att kapa toppen i 45 graders vinkel. Det ritar hantverkaren upp med en smygvinkel.

Den andra, och vanligare, lösningen är att kapa till en spetsig topp. Markeringen görs enkelt med hjälp av 45-gradersvinkeln på vinkelhaken.

En tredje möjlighet är att såga staven rund högst upp. Avsätt först ett mått, till exempel vinkelhakens bredd, tvärs över spjälan.M an kan använda en sprejburk som mall.

Rita av cirkelbågen så att strecket nuddar det tvärgående strecket ute i kanterna.Och sedan är det bara att såga. Man kan visserligen använda en handsåg, men har man en kap-geringssåg till hands är det mycket lättare. Särskilt om man ska kapa till många spjälor, vilket brukar vara fallet.

Notera att snittet följer stavens bredd. Även spetsarna kan kapas till med en kap-geringssåg, men hantverkaren visar här hur enkelt det går med en handsåg. Med en fintandad såg blir resultatet bättre. Men till den rundade toppen kan man inte använda annat än en sticksåg.

Om du har en smal och fintandad klinga bör du använda den i stället för den vanliga breda allround-klingan. Det är mycket lättare att skära till en fin båge med en smal klinga. Tre olika lösningar som alla leder av regnvattnet från spjälornas toppar. Det är bara tycke och smak som avgör vilken man väljer.