Limma fast staketet på betongmuren - del 2:3

Arbetet med att göra en cykelparkering i lyxklass har delats i tre etapper. I denna, den andra etappen, skall staketet på plats ovanpå den låga muren. Staketet fästs med ett par rör och kemisk fästmassa. Ja, vi limmar helt enkelt fast detStaketspjälorna har sågats av snett i den övre änden vilket får täckbrädan att luta 1520 grader. På så sätt leds regnvatten bort från brädan.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
7 dagar
Pris
4800 kronor

Intro

Lätt och luftig konstruktion

Även om staketets funktion är att hägna in området så vill vi inte att det blir så bastant att det kommer att likna en fästning. Staketet görs av 100 mm breda, hyvlade brädor som placeras lodrätt. Avståndet mellan brädorna blir cirka 50 mm. Det stora avståndet gör att man kan se genom staketet som på detta sätt ger ett lätt och luftigt intryck - även om det effektivt skärmar av runt cyklarna.

Rör, stolpar och kemi

Stolparna som bär staketet skall sättas fast ovanpå betongmuren samt på fasaden. För att lyckas med detta på enkelt sätt tar vi hjälp av lite kemi. Ovanpå muren fästs stolparna på rör som i sin tur har limmats fast i hål i muren med tvåkomponents fästmassa. De stolpar som fästs i grindöppningen och på fasaden monteras med hjälp av kemankare.

Till sist snickrar vi en snygg grind som passar till staketet. Normalt behövs en kraftig snedsträva i grinden för att denna inte skall hänga snett. Men den hoppar vi över eftersom den undre delen av grinden byggs upp på en vattenfast plywoodskiva som ger tillräcklig stadga åt hela grinden.

ETAPP 1: Den höga platån framför huset grävdes bort och muren framför huset reparerades eftersom den skall utgöra ram runt cykelparkeringen. Stenplattor lades som underlag.

SNART: Den outnyttjade gräsmattan framför huset har förvandlats till en snygg och praktisk parkeringsplats i lyxklass för cyklar. Och det blev även plats för ett par soptunnor.

Instruktion

01
Staketstolparna 7 Steg

När du snickrar ett staket är det ofta en fördel att börja med att resa de yttersta stolparna. Här börjar vi med dem vid grindöppningen, i hörnen och på huset.

Staketstolpar grävs normalt ner eller monteras med stolpskor i plintar eller berg. Nergrävning är uteslutet för vi har att göra med en betongmur. Stolpskor kan gå an men det blir svårt att montera staketet diskret på stolpskor.

Nej, vi väljer i stället att borra fast kraftiga, galvaniserade rör i muren och därefter ”trär” vi stolparna över rören. De stolpar som monteras i grindhålet och på fasaden fäster vi från sidan med kraftiga skruvar och kemankare.

1

De lodräta stolparna (A) förses med två borrhål. Men ytterst borras hålet lite större så att det blir möjligt att försänka huvudet på skruven och därefter borras rätt igenom med ett mindre borr.

2

Den ena stolpen ställs i lod och fixeras med en snedsträva eller liknande. Stolpens uppgift är att avsluta staketet samtidigt som den skall bära grinden när den har monterats.

3

När stolpen är på plats borras en anvisning i muren innan stolpen kan tas bort och hålen borras upp för de kemankare som skall användas.

4

Hålen skall blåsas rena. Det gör man lättast med ett sugrör, och om man som här väljer ett som kan bockas slipper man få damm i ansiktet.

5

När hålen är rena kan ampullen av glas stickas in. Om muren inte är lodrät kan en bricka eller två på skruven utjämna ojämnheten.

6

När ampullen är på plats kan den gängade delen stickas in. Det går snabbt med en skruvdragare. När ampullen krossas blandas komponenterna till ett starkt lim.

7

Det tar inte så lång stund för limmet att härda så mycket att pinnbulten sitter fast. Då sätts stolpen fast och låses med bricka och mutter.

02
Mellanstolpar 8 Steg

1

Det galvaniserade röret kapas i bitar på 42 cm. Då kan rören stickas ner 20 cm i betongen och gå upp 20 cm i varje stolpe och det lämnar ett mellanrum på 2 cm mellan betongmuren och träet.

2

Stolparnas placering markeras på betongmuren innan hålen borras. Här krävs stark maskin och borr av högsta klass. Med en tejpremsa runt borret ser man lätt när det är nere på rätt djup.

3

Hålen blåses rena och djupet kontrollmäts så att rören kommer ner på rätt djup. Därefter fylls varje hål med en rejäl klick tvåkomponents fästmassa från botten och upp längs kanterna.

4

Rören sticks ner i hålen och vrids undan för undan ner i botten. Om de går trögt kan det vara nödvändigt att slå på röret, men det görs med en kloss så att änden på röret inte deformeras.

5

Medan fästmassan härdar kapas stolparna (C). De sågas till så att de blir några centimeter för långa. Underdelen kapas vinkelrätt. Det kan lätt göras för hand med fogsvans.

6

Mitten på varje stolpe markeras i botten med ett kryss. Med träspiralborr borras nu ett 20 cm djupt hål. Borrets diameter skall passa till röret. Det är viktigt att borret går in vinkelrätt!

7

Om röret inte står alldeles lodrätt kan det justeras med små, lätta slag med handslägga. Men bäst är förstås att vara noggrann vid borrningen.

8

Innan stolparna träs ner över rören fylls pu-lim i hålen som har fuktats lätt för då härdar limmet bäst. Stolparna vrids sedan så att alla har en plan sida i linje med de andra.

03
Staketspjälorna 8 Steg

När stolparna är på plats är det dags att fästa spikreglar och staketspjälor. Samtliga delar är här 22 x 95 mm tryckimpregnerat trallvirke med rundade kanter och plana ytor.

Varje sektion består av två spikreglar på varje sida, upptill och nertill. Dessa spikreglar fästs på lister som i sin tur har fästs på stolparna. När staketspjälorna har skruvats fast avslutas upptill med en snedställd täckbräda på de geringska-pade spjälorna. All skruvning utförs från ”insidan” så att man slipper synliga skruvhuvuden från ”utsidan”, alltså från trottoaren.

1

Staketspjälorna (F) sågas till och för varje sektion klyvs en spjäla så att man får monteringslisterna (G). Det går snabbt att klyva brädorna när man har cirkelsåg och sågskena.

2

Monteringslisterna (G) förborras på 3 ställen. Varje hål försänks en bit med större borr så att skruvhuvudena försvinner ner i hålen. Hålen placeras exakt mitt på listerna.

3

Samtliga stolpar kapas nu till färdig höjd och därefter fästs monteringslisterna på dem. Höjden mäts noga och markeras. Stolparna kapas sedan med sticksåg i en vinkel på 15-20 grader.

4

Monteringslisterna fuktas lätt och stryks med pu-lim innan de skruvas fast på sidan av stolparna. Det gör inget att listerna tills vidare sticker upp en bit över stolparna.

5

Fyra spikreglar sågas till så att de passar precis mellan stolparna. De första sätts på utsidan men skruvas från insidan genom monteringslisterna.

6

Staketspjälornas placering markeras på de två yttre spikreglarna (F). Avståndet mellan spjälorna skall här vara cirka en halv spjäla, alltså 45-50 mm, som också gör att staketet ser luftigt ut.

7

Spjälorna skruvas fast i de främre spikreglarna från baksidan. De skall förstås sitta lodrätt och underkanten skall hamna i nivå med underkant på den undre spikregeln. När spjälorna är på plats fästs de bakre (inre) spikreglarna.

8

Samtliga spjälor kapas nu i nivå med den ena övre spikregeln och i samma vinkel som stolparna har kapats upptill. Därefter blir det lätt att fästa täckbrädan (H) i spjälor och spikregel.

04
Grinden snickras 8 Steg

Ingången till den fina cykelparkeringen skall naturligtvis kompletteras med en grind som kan stängas och låsas.

Här snickras en grind som passar i stil till staketet. Den undre delen är hel eftersom den består av en plywoodskiva och den passar fint ihop med betongmuren. Den övre delen av grinden får samma utförande som staketet, vilket innebär att den görs av lodräta spjälor och vågräta spikreglar.

Grinden förses inte med ett riktigt lås utan med en klinka som gör det möjligt att låsa med hänglås.

1

Öppningen mäts noga mellan grindstolparna (A). Om nödvändigt justeras stolparna först i lod. Grinden skall ha minst 5 mm luft mot stolparna och hänga några centimeter över marken.

2

Den undre delen sågas ut ur en vattenfast plywoodskiva (L) som är 21 mm tjock. Skivan skall vara 10-15 mm smalare än öppningen och höjden mäts från ett par cm ovanför marken till mitt på de nedre spikreglarna i staketet.

3

De 4 yttre lodräta brädorna (L) sågas till så att de blir lite längre än vad grinden är hög. De fästs sedan på bägge sidor av plywoodskivan med pu-lim och skruvar så att de sitter kant i kant med underkanten och sidorna på skivan.

4

De 6 spikreglarna (M) sågas till så att de passar mellan de lodräta kantbrädorna (L). Därefter sågas spjälorna (N) till så att de blir lika långa som avståndet mellan spikreglarna (E) i staketet plus 90 mm.

5

Den mittersta spikregeln (M2) fästs på framsidan. Brädan skall sitta med halva sin bredd på skivan och fästs sedan från baksidan med skruvar. Till sist fördelas spjälorna (N) mellan kantbrädorna (L).

6

Spjälorna (N) skruvas fast på den mittersta regeln (M2). Längst upp skruvas fästs de på den övre spikregeln (M1), så att de går in halvvägs över regeln.

7

Upptill monteras en avståndsbräda (O) och den limmas och skruvas fast både i spikregeln (M1) och i de lodräta kantbrädorna (L). Placera (M4) mellan de lodräta brädorna och ner över spjälorna.

8

Limma och skruva fast de sista spikreglarna (M4, M5 och M6). Såga sedan av de två lodräta brädorna så att ovankanten hamnar i nivå med ovansidan på avståndsbrädan (O). Därefter är det dags att sätta beslag på grinden.

05
Grinden monteras 4 Steg

1

Grinden sätts på ett par klossar i öppningen mellan grindstolparna så att den kommer på rätt nivå. Den kilas sedan fast med lika mycket luft på båda sidor.

2

Grinden fästs i den ena grindstolpen (A) med tre kraftiga gångjärn av T-typ. Gångjärnen skruvas fast på insidan av spikreglarna (M) och i stolpen med passande skruvar.

3

På den andra sidan av grinden monteras en klinka. Eftersom det är 45-50 mm mellan spjälorna kan man lätt sticka in en hand och öppna grinden, men man kan också sätta hänglås i klinkan och låsa in cyklarna.

Den tredje och sista etappen visar hur man snickrar ett välvt halvtak och lägger klara skivor av plast på taket över cykelparkeringen.

Material

Allt virke är tryckimpregnerat och har köpts i hela längder för kapning på plats.

Staketet:

45 x 95 mm reglar:

 • 2 grindstolpar (A) à 180 cm
 • 2 stolpar på fasad à 80 cm

70 x 70 mm reglar:

 • 2 staketstolpar (B) vid grind à 80 cm
 • 5 staketstolpar (C) på rör à 80 cm

22 x 95 mm trallvirke:

 • 28 vågräta spikreglar (E) à cirka 180 cm
 • 40 lodräta spjälor (F) à 80 cm
 • 7 monteringslister (G), klyvs, à cirka 80 cm
 • 3 täckbrädor (H) à 390 cm
 • 1 täckbräda, 90 cm

28 mm galvaniserat rör :

 • 5 stolpfästen (D) à 42 cm

Dessutom:

 • Skruvar, 4,5 x 40 mm
 • Skruvar, 4,5 x 70 mm
 • 8 st. 12 mm kemankare
 • 8 st. 12 mm pinnbultar med muttrar och brickor
 • 1 patron 2-komponents fästmassa
 • Ev. extra blandningsmunstycke
 • PU-lim

Verktyg

 • Sticksåg och bågfil
 • Cirkelsåg med sågskena
 • Kap- och geringssåg
 • Borrhammare
 • Skruv- och borrmaskin

22 mm vattenfast plywood:

 • 85 x 87 cm skiva (K)

22 x 95 mm trallvirke:

 • 4 lodräta kantbrädor (L) à 80 cm
 • 6 spikreglar (M1 till M6) à 67 cm
 • 1 avståndsbräda (O), 87 cm
 • 4 staketspjälor (N) à 75 cm

Dessutom:

 • 3 grindgångjärn av T-typ
 • 1 klinka
 • PU-lim
 • 4,5 x 40 mm skruvar

Verktyg

 • Kap- och geringssåg

Tidsförbrukning

4-7 dagar, exkl. torktid för färgen.

Pris

Cirka 4 000 kr för staketet och cirka 800 kr för grinden.

Svårighetsgrad

Denna etapp är den svåraste. Mätning och kapning måste utföras mycket noga för att du skall få önskat resultat av ditt arbete.

Ritning

Så här hänger stolparna och staketet ihop med muren

Här står staketet några centimeter ovanför betongmuren. Avståndet beror på att fukten inte skall få vandra upp i träet och att staketet ser lite lättare och luftigare ut än om det vilar på muren. När staketstolparna i varje ände har satts fast tillsammans med de övriga återstår bara att fästa spikreglar mellan stolparna och att sätta dit staketspjälorna. Till slut fästs en snedställd bräda ovanpå spjälorna för att leda bort regn från staketet.

Så här hänger stolparna och staketet ihop med muren

Här är grindens konstruktion

För att slippa den traditionella sned-strävan i grinden har denna grind i stället stabiliserats med en kraftig plywoodskiva. Den ger tillsammans med ramen av brädor en tämligen styv och stark grind.

Den stora skivan och staketspjälorna hålls ihop av två ramar, en på varje sida av grinden. Plywoodskivan (K) har fasats av upptill för att vatten skall rinna bort och 10 spjälorna (N) slutar 5-10 mm från skivan för att det inte skall samlas fukt i skarven mellan delarna.

Här är grindens konstruktion

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Staket