Tillbyggnad del 6: Takfönster

Även om det kan verka oöverskådligt att sätta in takfönster så är det faktiskt inte så svårt. Men det är viktigt att följa instruktionerna till punkt och pricka för att det inte ska läcka in runt fönstret.

Info

Det kan vara ångestframkallande, och det verkar också lite absurt: Efter att ha byggt ett helt tätt tak sågar vi nu hål i det för att sätta in takfönster.

Det måste göras med förstånd, för det innebär en risk för läckor. Så det krävs att alla instruktioner följs helt och hållet.

Ofta måste man ta höjd för fönstrets placering i förhållande till exempelvis ståhöjd, men inte här där fönsterna sitter väldigt högt.

Instruktion

01
Såga hål för fönsterna 6 Steg

1

Vi borrar inifrån och ut. Redan när vi byggde taket bestämde vi fönsternas placering, så med ett hål i varje hörn kan vi se placeringen utifrån.

2

Då sågar vi av läkten. Dessförinnan har vi med en snörslå gjort streck mellan de fyra hörnen så att vi kan såga ut en fyrkant. Ströläkten bara kapar vi.

3

Ströläkten skruvas på igen när vi har dragit ut dem under bärläktens ändar. Vi sätter en skruv genom alla ströläkt, genom bärläkten och ner i undertaket. Då kan ströläkten skruvas fast till sist.

4

Vi skruvar fast den övre bärläkten. Här mäter vi från den nedre bärläkten och markerar på ströläkten på sidorna. Den övre bärläkten fästs med en 60 mm-skruv på vardera sida genom ströläkten.

5

Då sågar vi hål. Innan dess har vi skurit upp takpappen med ett snitt från vardera hörn in mot mitten, så att den kan vikas tillbaka. Därefter är det dags för tigersågen.

6

Takfönster-måttskiss
Oavsett fönstrets storlek ska det göras extra plats i hålet för kragar och isolering.

02
Sätt fönsterna på plats 7 Steg

Vi ska sätta takfönsterna i de förberedda hålen i taket.

Vi har valt Velux-fönster, och till stor del handlar monteringen bara om att följa instruktionen som är ganska pedagogisk.

Oavsett om du har satt i ett Velux-fönster tidigare eller ej, så måste du läsa instruktionen innan du börjar. Velux uppdaterar ofta sina produkter, så detaljer i monteringen ändras löpande.

Börja alltid med att kontrollera att alla delarna följer med och är oskadda.

1

Vi letar fram de fyra monteringsbeslagen och skruvar fast dem i karmens ovan- och underkant. Det finns markeringar var de ska sitta, och de har förborrade hål för de medföljande 30 mm-skruven.

2

Kragen klickas ihop och läggs i fönsterhålet. Kragen med stålkant klickas enkelt ihop av fyra delar och hålet har sågats exakt 45 mm bredare än fönstret, precis kragens bredd.

3

Vi skär bort takpappen längs med stålkanten när kragen har kommit på plats.

4

Nu kan fönstret läggas i. Vi fick en kompis att hjälpa till. Fönstret är tungt, och det är högt upp! Sätt fönstret på beslagen där nere och låt det glida på plats. Fixera det med en skruv i varje hörn.

5

Vi kollar inifrån så att fönstret är i våg. Om inte så klossas det upp i det lägsta hörnet med hjälp av en medföljande plastkloss.

6

Ram och karm ska flukta. Om inte så kan man knuffa till karmen försiktigt med en kofot innan det hela slutligen skruvas fast i takkonstruktionen med de medföljande 80 mm-skruven.

7

Styr fönsterna

Takfönster ger ett fantastiskt ljusinsläpp, men när det som här är väldigt högt i tak är det omöjligt att öppna och stänga fönsterna manuellt.

Till de här fönsterna från Velux finns en rad olika alternativ för att manövrera fönsterna, från mekanisk styrning via en fjärrkontroll till dedikerad klimatstyrning med en app i mobilen.

03
Intäckningsplåt 7 Steg

Även om det är härligt att få dagsljus ner genom taket, så är ett fönster också en försvagning av takets funktion: Vi sågar hål i undertaket som måste tätas så att vatten inte kan tränga in i huset. Därför är intäckningsplåt och tätning runt ett takfönster alltid ett mycket, mycket viktigt moment.

Vatten kan tränga in överallt, och monteringssystemet är också genomtänkt för att leda vattnet utanpå fönstret. Följ den medföljande instruktionen till punkt och pricka.

1

Vi sätter en liten avvattningsränna ovanför fönstret. Den dras ut till full längd och monteras med fall, så att vattnet rinner av. Vi markerar rännans ovan- och underkant och sågar till läkten.

2

Vi skär upp takpappen så som visas: två lodräta snitt och ett långt snitt.

3

Tätkragen läggs på plats. Med butyl-bandet på kragens baksida fästs den på karmen. Därefter dras den över varje läkt och klamras fast.

4

Rännan skruvas fast. Under rännan ligger tätkragen som viks in i rännan. Därefter förs takpappen ner i rännan. Den överflödiga biten av kragen skärs av.

5

De medföljande clipsen fästs på rännan. De ska hålla fast takpapp och tätkragen, som har vikts ner i rännan. Därefter sätts de översta intäckningsplåtarna på fönstret.

6

Vi skär i tätkragens nedersta del. Vi skär ett Y-format snitt, så att kragen kan vikas under läkten och häftas fast.

7

Fönstret består av flera delar som i sig består av olika delar. Tätkrage och intäckningsplåt köps så att de passar till de specifika förutsättningarna.

Material

Velux, 780 x 1.400 mm
• Takfönster, 2 st.
• Isoleringsram, 2 st.
• Intäckningsplåt, 2 st.
• Tätkrage, 2 st.
• Fönsterfoder, 2 st.

Pris

Ca 25.000 kronor

Se alla delprojekten i temat '60 m2 tillbyggnad för 300.000 kronor':

Här nedan kan du klicka dig vidare till de olika delprojekten och se hur vi har gjort för att bygga den färdiga tillbyggnaden.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Tillbyggnad