Tillbyggnad del 2: Fundament

Vi börjar med att mäta upp och markera området där plattan ska anläggas, vi får koll på höjderna så att det nya golvet kommer i nivå med det gamla och till sist bygger vi fundament och gjuter själva plattan.

Intro

Den lilla sommarstugan är bara 48 kvadratmeter stor. Nu bygger vi en vinkel till den utifrån en beskrivning som kan användas till alla trähus.

När vi är färdiga har vi byggt ut stugan till ett cirka 107 kvadratmeter stort modernt sommarhus med plats för hela familjen plus gäster.

Innan vi kan möblera vardagsrummet med öppet upp i nock ska vi bygga väggar och tak och sätta i fönster och dörr.

Och det hela börjar nerifrån, med grund, sockel och golv; det vi kallar grundläggning.

Instruktion

01
Grävning 5 Steg

Hela projektet börjar med ett snöre och en grävmaskin. Snöret ska markera de linjer som vår situationsplan visar, så att vi placerar tillbyggnaden precis där den ska stå.

Efterhand kollar vi ritningar och den information om t ex nedgrävda kablar som vi fått från bl a Ledningskollen.se.

Även höjderna ska markeras och de ska vara i våg. Här är det en fördel att ha en eller flera långa rätskivor eller en bra cirkellaser för användning utomhus.

1

Innan vi tar det första spadtaget kollar vi ritningarna: Var ska vi börja? Är vi säkra på att vi inte stöter på nedgrävda kablar? Vad säger tidsplanen?

2

Vi ska ha koll på höjderna: Höjden på det färdiga golvet ska vara densamma som i den befintliga stugan. Under golvnivån ska det finnas plats för undergolv, avjämning av betong, betong, isolering och bärlager.

3

Vi markerar området där vi ska gräva ut. Vi drar ett snöre som följer bottenplattan och så lägger vi till ca 60 cm så att det finns utrymme för vår lilla grävmaskin.

4

Då ska det grävas. Grävmaskinens arm kan flyttas inåt och utåt. Därför kan vi skrapa av jorden på rätt djup med en så kallad planerskopa och vi slipper gräva bort en massa extra jord.

5

Grundläggningen lager för lager. Grundläggningen byggs upp i flera lager både under och ovanför marknivån, för att den ska bli både stabil och isolerande.

02
Mätning 3 Steg

Nu ska det grävas ut till grunden: Här används metoden där vi gräver en 90 cm djup ränna som fylls med betong.

För att vara säkra på att vår platta hamnar exakt där den ska i förhållande till stugan sätter vi upp profiler.

Varje profil består av tre spetsade reglar och två brädor. Brädorna markerar den slutliga golvnivån i tillbyggnaden som ska vara densamma som golvet i stugan.

Genom att dra snören mellan profilerna har vi hela tiden en markering av både höjder och avståndet till huset.

1

Vi markerar tillbyggnadens hörn. Den lilla stugan har lyckligtvis vinkelräta hörn och raka fasader, så med en vinkelhake och en lång rätskiva kan vi mäta oss ut till tillbyggnadens hörn och och slå en påle i marken.

2

Runt varje påle slår vi tre spetsade reglar i marken, så att de står stadigt. Med en lång skena, som hålls i våg, markerar vi golvhöjden från den befintliga stugan på en av reglarna.

3

Nu skruvar vi fast ett par brädor på reglarna. Brädornas ovansida ska stämma med markeringen av den slutliga golvhöjden. Nu kan vi slå i ett spik på ovankanten på varje bräda och börja dra snören mellan de så kallade profilerna.

03
Sockel 4 Steg

Sockeln murar vi upp av lecablock i två skift. Bruket har vi själva blandat av 1 del cement och 3 delar sand (0,3).

Här har vi möjligheten att justera fogtjockleken och därmed de sista millimeterna i förhållande till vårt snöre, så att sockeln hamnar exakt i nivå med den slutliga golvytan, minus 13 mm, som är tjockleken på det klickgolv som ska läggas till sist.

1

Använd ditt vattenpass för att loda ner från snöret, så att du kan markera hörnet på fundamentet. Dra bort 65 mm (tjockleken på fasadbeklädnaden).

2

Markera övriga hörn på samma sätt. Då blir det enkelt att därefter förbinda hörnen med lecablock.

3

När sockeln har murats ska plattan byggas upp. Här börjar vi med att räta av med grus, så att allt är i våg från början.

4

Så här bygger vi fundamentet. Det klassiska fundamentet och grunden ska både stå stadigt och isoleras enligt gällande standard.

 1. Sulblock
 2. Sockel av lecablock
 3. Grus
 4. Isolering
 5. Fukt- och radonspärr
 6. Armering
 7. Betong
 8. Dräneringsrör

04
Isolering 4 Steg

Nästa steg är plattan (golvet), alltså området innanför sockeln. Det ska bestå av isolering och ett lager betong som det slutliga golvet i huset ska ligga på.

Isoleringen består av speciellt trycktåliga cellplastskivor som vi lägger på grus som jämnats till och packats. Skivorna ska alltid läggas i flera förskjutna lager för att undvika att kylan tränger genom.

Optimalt bör man lägga minst 400 mm isolering. Vi använder speciella, gråa skivor som isolerar 20 procent bättre än de vanliga, så vi kan nöja oss med att lägga 350 mm.

1

Fyll på grus när sockeln har torkat. Innanför sockeln ska det ligga ett lager avjämningsgrus. Jämna till lagret med en rätskiva till 32 cm från de nedersta lecablockens ovansida. Gå över med en markvibrator.

2

Lägg på ca 3 cm grus och jämna till så att det blir helt jämnt. Här har vi lagt ner två långa järnrör i gruset på den nivå som gruset slutligen ska få enligt ritningarna, och så drar vi av med en rätskiva.

3

Sedan ska det isoleras. Vi lägger två lager cellplastskivor på vardera 150 mm och ett lager på 50 mm, med förskjutna skarvar mellan varje lager.

4

Vi sågar ut för en bärande innervägg i en del av tillbyggnaden. Det är bara att mäta och sedan såga i isoleringen med en fogsvans.

05
Sockelputs på det enkla sättet 2 Steg

Att putsa en sockel så att den blir slät och fin kan vara en utmaning. Vi tar en genväg med ett limbruk, det här är från LIP. Det är superenkelt att arbeta med och kan dras på lecablocken i ett arbetsmoment.

Blanda enligt instruktionerna på påsen och dra det på sockeln en liten bit åt gången. Sedan ska det bara dras av så att det blir slätt, och efter lite torktid ska det putsas så att sockeln blir helt slät och fin.

1

Dra på limbruket i ett jämnt tag. Dra av efteråt med en stålbräda i långa, glidande rörelser, så att du får en slät yta.

2

När bruket är så fast att det inte klibbar på fingrarna drar vi över hela ytan i små cirklar med putsbrädan. Fäster bruket vid brädan ska det torka lite längre.

06
Platta 8 Steg

Nu ska betongplattan gjutas. Men innan dess lägger vi först en fukt- och radonspärr, som fästs på sidorna på lecablocken så att den blir helt tät.

Därefter ska vi armera betongen: Stora armeringsnät av järn läggs på isoleringen, så att de slutligen kapslas in i betongen, där de förstärker den så att den inte spricker.

Och sedan ska betongen på, ända upp till kanten på sockeln. Det utgör det slutliga undergolvet, som vi sedan ska lägga ett klickgolv på.

1

Betongen ska armeras. Armeringsnäten läggs här på plastdistanser, gjorda för ändamålet. Då kommer armeringen att hamna i mitten av betonglagret.

2

Vi drar golvvärmerör och fäster dem i armeringsnätet i ett mönster som vi har gjort i samarbete med VVS-aren.

3

Nu kommer betongen. Vi fyller på en meters bredd åt gången och går så fram och tillbaka. Vi fyller upp till kanten på sockeln.

4

Vi jämnar av betongen efterhand som den fylls på. Betongen fördelas med betongrakor (eller en räfsa med en fastskruvad bräda) och jämnas av till sist med en betongsloda (eller en räfsa med ett fastskruvat plaströr).

5

Runt rörgenomföringar och liknande är det extra viktigt att vibrera betongen. Helst med en stavvibrator eller genom att packa betongen med en pinne eller ett rör. Till sist jämnas ytan till.

6

Betongen ska se ut så här: helt slät och i höjd med sockelns ovansida.

7

På isoleringen ska vi lägga armeringsnät. För att det slutligen ska ligga mitt i betonglagret, ska det läggas på de här distanserna.

8

När du beställer färdigblandad betong ska du försöka beställa så exakt rätt mängd som möjligt. Behöver bilen ta med betong tillbaka kostar det nämligen extra.

Material

FUNDAMENT (ca 5.000 kr)

45 x 70 mm-reglar:
• Stolpar till profiler, 12,6 meter

22 x 95 mm-brädor:
• Brädor till profiler, 14 meter

Dessutom:
• 6 mm-armeringsjärn, 6 meter
• Sockelbetong, 4 m³

PLATTA (ca 40.000 kr)

• Bärlager, 2 m³
• 100 x 1.200 x 1.200 mmcellplastskivor, C60, 102 m2
• 10 x 100 x 1.200 mm-cellplast, 23 st.
• Distanser till armering, 23 st.
• 2.350 x 5.000 mm-armeringsnät, 5 st.
• Betong till platta
• Sockelfärg, 2,5 liter

SOCKEL (ca 8.000 kr)

• 19 x 23 x 49 cm-lecablock, 108 st.
• 0-4 mm-grus till bruk, 0,5 m3
• Cement till bruk, 100 kg
• Bruk till sockelputs, 50 kg

DRÄNERING (ca. 7.000)

• Avrinningsbrunn, 110 x 315 mm
• Böjar, 11 st.
• 110 mm-avloppsrör, 40 meter

Se alla del-projekten i temat '60 m2 tillbyggnad för 300.000 kronor':

Här nedan kan du klicka dig vidare till de olika delprojekten och se hur vi har gjort för att bygga den färdiga tillbyggnaden.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Tillbyggnad