Tillbyggnad del 9: Takbeläggning

Vi lägger ett tak av skifferplattor. Det är både en hållbar och snygg lösning. Vi lägger taket i halvförband, så att vi döljer spiken och stormsäkrar taket.

Intro

Nu kan vi till slut lägga på det snygga taket. Avslutningarna på båda sidor av taket ska vara likadana, och därför måste vi börja med att hitta takets mitt, så att vi kan planera den exakta placeringen av skifferplattorna.

De läggs i halvförband, förskjutna från rad till rad, och spikas fast så att nästa rad döljer spikarna.

Stormsäkring ger en extra säkerhet för att plattorna inte ska bli flygande objekt när det stormar.

Instruktion

01
Takläkt 8 Steg

Vi skulle i princip kunna låta taket vara eftersom takpapp faktiskt är en fin och hållbar beklädnad. Men vi vill ha ännu mer hållbarhet och ett lite snyggare tak.

Men innan vi kan lägga på det måste vi sätta bärläkt att lägga det på. Och denna ska i sin tur ligga på så kallad ströläkt, så att det blir ventilation mellan undertak och takbeklädnad.

Nederst sågas ströläkten snett, så att taket får samma lutning som undertaket fick med hjälp av kilar.

Alla måtten här är anpassade till de 60 x 30 cm-skifferplattor som vi valt.

Mät upp och markera avstånden.

1

Vid takfoten ska ströläkten sågas snett så att de ungefär får samma lutning som vi gjorde på undertaket. En bit läkt läggs upp med nedersta änden 31 cm över fotplåten och markeras.

2

Vi sågar upp en bit ströläkt för varje takstol. Med en elhyvel gör vi snittet snett. Det kan också göras på en bordscirkelsåg. När första läkten har gjorts kan de andra mätas upp efter den.

3

Då ska bärläkten på. Dra ett snöre 5 mm över läktens ovansida i hela takets längd. Flytta med snöret efterhand som du arbetar dig uppåt. Den näst nedersta bärläkten ligger exakt 31 cm ovanför fotplåten. Vid gaveln slutar den 5 cm från vindskivan. Den tredje bärläkten ligger 595 mm från fotplåtens underkant.

4

Den nedersta bärläkten spikas fast 20 mm ovanför fotplåtens nederkant. Under läkten läggs en 10 mm-plastkloss på varje takstol, så att det blir ventilation under den.

5

Ränndalen gör vi 20 cm bred, så att kvistar och löv inte täpper igen den. Vi mäter 10 cm ut åt varje sida uppe och nere och lägger an en regel, innan vi gör två streck med en snörslå uppifrån och ner.

6

Då sågar vi av bärläkten med en cirkelsåg inställd på 40 mm sågdjup, sedan vi har kollat alla läkt så att det inte finns spik och skruv i såglinjen. Ströläkten kapas med en fogsvans.

7

Ett par långa reglar sågas snett vid nock och takfot och spikas fast. Alla bärläkt skruvas fast i de långa reglarna med 5,5 x 90-mm utomhusskruv. Förborra så att läkten inte spricker.

8

Så här ligger skifferplattorna
Följ tillverkarens instruktioner, om de avviker från det som gäller för vårt tak.

Skifferplattor finns i många former och kvalitéer. Här lägger vi eternitskiffer.

02
Skifferplattor 8 Steg

Om taket ska bli snyggt är det helt avgörande att skifferplattorna kommer att ligga helt rakt och med likadan passning på båda sidor av taket. Därför måste man mäta grundligt och noga.

Vi gör här riktlinjer var 61 cm, så att vi hela tiden kan se linjerna och mäta avståndet till dem när vi lägger plattorna.

Runt ränndalen ökar svårighetsgraden lite, men i praktiken handlar det bara om att se logiken så ger det sig självt.

1

Markera med snörslå. Vi hittar mitten på taket. Från mitten mäter vi uppe och nere 61 cm ut från varje sida. Därefter 122 cm, 183 cm osv. Med snörslån markerar vi alla bärläkt på en gång.

2

Såga till plattorna. Den nedersta raden består av halva plattor. Du får de finaste kanterna om du kapar plattorna med en bordscirkelsåg med specialklinga istället för att klippa av dem.

3

Köp en spikpistol. Det ska sättas i riktigt många spik i ett skiffertak. Fundera på att investera i en kompressor och en rundban-dad spikpistol för tryckluft. Då går arbetet betydligt snabbare.

4

Vi börjar med halva skifferplattor. De har sågats så att de fortfarande är vinkelräta. Första plattan ska sticka ut 4 cm i förhållande till fotplåtens underkant och sättas ett par millimeter till vänster om sista riktlinjen.

5

Varje skifferplatta ska ha två spik överst, 2-2,5 cm från kanterna så att de inte bryts av. Ute vid vindskivan håller vi 4 cm avstånd, så att den lilla “ränna” vi gör här senare kan rensas.

6

Andra raden skiffer ligger över tre läkt. Den är förskjuten i förhållande till första raden, så att plattorna ligger i halvförband (se ritningen). Spiken ska sitta i den mittersta läkten.

5

Stormsäkring: Nederst på varje platta finns det ett litet hål. Det ska sitta en kopparspik (en stormsäkring) som förs in mellan skifferplattorna nedanför och bockas in över plattan med en hammare.

6

Vid ränndalen kapas skifferplattorna så att de blir för stora och sticker ut i rännan. Lägg på plattan löst och markera med vinkeln, så att plattan kan skäras jämns med läkten, men sticker ut 4-5 cm i rännan.

03
Takhuvar 5 Steg

Utluftning från bl a kök och bad sker via taket, så här måste det sättas upp takhuvar.

Eftersom vi själva bygger allt, har vi sett till att huvarna sitter på exakt samma höjd och på lika stort avstånd från varandra - bara för att det ser snyggt ut.

Principen liknar till förväxling den vi följde vid takfönsterna: Läkten sågas av, takpappen skärs upp, och vi lägger en ränna över huven så att vattnet kan rinna utanför. Därefter limmat vi ihop det hela så att det blir vattentätt.

1

Underkanten markeras där takhuven ska placeras. Takhuvens sockel motsvarar precis en skifferplatta.

2

Vi sågar av läkten så att den saknar 5-10 mm för att nå in till takhuvens rör. Därefter markerar vi på undertaket och skär upp takpappen med ett kryss med en kraftig hobbykniv.

3

Flikarna böjs upp och vi borrar hål i undertakets hörn med ett spiralborr och sågar sedan hål med tigersågen utan att skada takpappen.

4

Vi sätter en bit bockad aluminium över huven enligt samma princip som vid takfönsterna. Vi gör ett fall på 2-3 cm och limmar ihop aluminium och takpapp med taklim.

5

Huven sätts på plats och taklim sätts vid sidan om röret. Sedan pressar vi takpappsflikarna in mot röret. Vi förborrar genom plasten och spikar fast huven, som om den var en skifferplatta.

04
Takfotsplåt och taknock 2 Steg

Avslutningen på taket består av att täcka vindskivorna med lackad aluminium och att få den slutliga taknocken på plats.

1

Takfotsplåten skruvas fast ovanpå vindskivorna. Plåtarna har samma gråa färg som de andra plåtarna och skyddar träet mot väder och vind.

2

Taknocken läggs på i delar som överlappar varandra. De skruvas fast. Vid ränndalen sågas den till så att den passar med rännan.

Material

SKIFFERPLATTOR

600 x 300 mm-eternitskiffer:
• 140 m2

HÄNGRÄNNOR OCH STUPRÖR

• 30 meter hängränna av plast
• 10 meter stuprör av plast

Dessutom:
• Diverse rördelar
• Takrännelim

Pris

Ca 45.000 kronor

Se alla delprojekten i temat '60 m2 tillbyggnad för 300.000 kronor':

Här nedan kan du klicka dig vidare till de olika delprojekten och se hur vi har gjort för att bygga den färdiga tillbyggnaden.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Tillbyggnad