Tillbyggnad del 8: Fönster och dörr

Vi har nu kommit till att montera dörr och fönster i vår tillbyggnad. Så länge du är noggrann vid mätning, placering av distansklossar och isolering, är det inte något svårt projekt.

Intro

Hela fasaden är nu täckt, så vi sågar hål vid en av dörrarna och går in.

Här kan vi se hålen för fönster och dörr i fibergipsskivorna och med ett vattenpass kan vi markera.

Då kan vi såga upp hålen med en bra sticksåg innan vi går ut igen och sätter foder i alla hålen.

Vi sätter foderna så att de sticker ut exakt 2,5 cm från fasadskivorna.

När vår ribbpanel har satts upp kommer foderna att sitta jämnt med ribborna.

Instruktion

01
Såga hål för fönsterna 4 Steg

1

Vi sågar ut för fönster och dörrar. Innan dess har vi ritat upp hålen med vattenpass och borrat hål i hörnen. Fönsterhålen ska vara 7,6 cm större än fönstret som ska sättas i, så att det finns plats för ram och fog.

2

Vi gör de två vågräta foderna genomgående och passar in de lodräta därefter. Det nedersta fodret blir fönsterbleck, så det ska luta lite neråt.

3

Fodret sticker ut 2,5 cm från fasaden. En 25 mm-måttkloss ser till så att det blir lika mycket vid alla fönster och dörrar.

4

Kom ihåg när du köper fönster

Oavsett om du själv mäter upp och beställer dina fönster och dörrar eller om du har fått tillverkaren att mäta, så visar statistiken att upp emot 20 % av alla beställda fönster inte passar till hålen i fasaden.

Därför måste du, så snart materialen har levererats, se över allt efter eventuella skador och mäta alla fönster och dörrar och jämföra med dina ritningar och verkligheten. Det som ofta går fel när man mäter upp är att det ska finnas plats för isolering och fog runt om ett fönster eller en dörr. Annars blir det inte rätt.

02
Fönster 5 Steg

Då ska fönster sättas i hålen. Proceduren är förhållandevis enkel: Fönsterna ska sitta i lod och i våg, och det ska vara lika mycket luft hela vägen runt om fönstret, nämligen mellan 12 och 15 mm.

Börja med att lägga tre justeringsbrickor under fönstret innan du sätter det i hålet. Justeringsbrickorna av plast finns i olika tjocklekar, så att du enkelt kan justera höjden, om det finns lite skevheter i ditt fönsterhål.

Innan du börjar med det första fönstret, måste du ha hammare, vattenpass, stege och 6-8 långa fönsterkilar redo.

1

Fönsterna ska först och främst sitta rakt i förhållande till foderna, och så ska det vara lika mycket luft hela vägen runt. Det fixar vi med justeringsbrickorna.

Under monteringen håller vi fast fönstret med kilar som har slagits i från båda sidor så att fönstret inte kan ramla ut.

2

Vi börjar med att klossa upp det första fönstret. En bricka på vardera sida av karmen och en på mitten. Brickorna ska ligga i våg och på samma nivå, och de ska lyfta fönstret 12-15 mm från den nedre karmen.

3

Då hämtar vi första fönstret. Vi frigör bara ett åt gången och bär det på plats, så att vi inte riskerar att repa det eller utsätta det för regn.

4

Fönstret lyfts på plats och vi sätter kilar i alla hörn så som visas här. Dessförinnan har vi satt exakta markeringar på karmen, så att vi vet hur långt in i fodret fönstret ska placeras. Fönstret ska vara i lod åt båda håll.

5

Vi kan nu öppna fönstret och se om karm och foder stämmer och om det är lika mycket luft hela vägen runt om fönstret, som skruvas fast genom de lodräta karm-sidorna och där nere.

03
Terrassdörr 6 Steg

En dörr är i grunden bara ett stort fönster, i alla fall så är principerna desamma: Dörren ska sitta rakt i hålet och med lika mycket luft hela vägen runt.

Men en dörr är tyngre än ett fönster, så det krävs att det fästs lite bättre.

Börja med att lyfta av själva dörrbladet från gångjärnen så att du bara har karmen kvar. Dörrbladet är tungt, så få en kompis eller granne att hjälpa till.

Innan dess ska du dock ha satt i foder-na, precis som med fönstret (här ska det dock inte sättas någon bräda där nere).

1

Vi gör fyra uppklossningar på golvet med justeringsbrickor och ser till att de är i våg. Avståndet från klossarnas ovansida ner till golvet ska vara 12-15 mm.

2

Karmen sätts i hålet och låses med kilar från båda sidor i alla hörn. Nu ska gångjärnssidan rättas in, så att den är i lod.

3

Vi sätter skruvar i karmen i höjd med översta och nedersta gångjärnen. Karmen sätts i lod innan vi sätter skruv i höjd med det sista gångjärnet. Det ska sitta klossar mellan karm och foder i höjd med skruvarna.

4

Vi hänger dörrbladet på gångjärnen (tillsammans med en kompis) och stänger dörren. Nu kan vi se om karmen och dörrbladet fluktar. Det är viktigare än om låssidan är 100 procent i lod.

5

Vi förborrar på låssidan och skruvar fast karmen uppe och nere och sedan i mitten. Vi kollar så att karmen är i lod. Kilar mellan foder och karm ser till så att karmen inte dras snett (in mot fodret).

6

04
Dubbeldörr 4 Steg

Fasaddörren levereras med ett sidoparti med fönster i och en nederdel (tröskel) av aluminium. Med få undantag är proceduren densamma som med terrassdörren: Först ska hela karmen sättas i, sedan monteras sidopartiet med fönster, och slutligen själva dörren.

Börja med att markera exakt hur långt in i fodret som dörren ska sitta. Blyertsstrecken är bra att gå efter och enkla att ta bort efteråt.

1

Fodret har monterats och vi kan klossa upp där nere. Tröskeln av aluminium i dörrpartiet är ganska känslig, så vi klossar upp på fem ställen. Det blir 12-15 mm luft mellan tröskel och betonggolv.

2

Tröskeln läggs försiktigt på brickorna och karmen sätts på plats efter de blyertsstreck som vi har satt på foderna. Dörren kilas fast uppe och nere och skruvas fast på gångjärnssidan.

3

Förborra på sex ställen på låssidan av karmen med ett 4 mm-borr och lyft sidopartiet på plats. Dessförinnan ska glasband klistras på karmen. Nu kan dörrkarm och sidoparti skruvas ihop med 5 x 50 mm-spånskruv.

4

Det monterade dörrpartiet kan kilas fast och vi kan kontrollera så att karm och ram fluktar på låssidan. Sidopartiet skruvas fast innan karmskruv sätts uppe och nere.

05
Så här tätar du runt fönster och dörr 2 Steg

Stoppa in mineralull mellan karm och foder. Du ska fylla hela hålrummet men du får inte trycka ihop isoleringen.

1

Utifrån sätter du in expanderande fogband mellan karm och foder. Fog-bandet kan andas så att eventuell fukt kan komma ut.

2

Lägg in fogband från insidan. Invändigt kan du nu foga med en bra byggfogmassa. Då täpper du igen så fuktig luft inte kan leta sig ut i isoleringen.

Material

FÖNSTER (ca 15.000 kr)

av målat trä/aluminium
• 3 st.

Dessutom:

• Karmskruv
• Justeringsklossar
• Expanderande fogband
• Fogband
• Silikonfogmassa

YTTERDÖRR (ca 10.000 kr)

av målat trä/aluminium
• 1 ytterdörr med sidoparti

Dessutom:
• Karmskruv
• Justeringsklossar
• Expanderande fogband
• Fogband
• Silikonfogmassa

TERRASSDÖRR (ca 20.000 kr)

av målat trä/aluminium
• 3 st.

Dessutom:
• Karmskruv
• Justeringsklossar
• Expanderande fogband
• Fogband
• Silikonfogmassa

Se alla delprojekten i temat '60 m2 tillbyggnad för 300.000 kronor':

Här nedan kan du klicka dig vidare till de olika delprojekten och se hur vi har gjort för att bygga den färdiga tillbyggnaden.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Tillbyggnad