Tillbyggnad del 3: Stomme

Tillbyggnaden börjar ta form när vi börjar med att bygga själva stommen. Först en syll längst ner, därefter reglar var 60 cm och sedan avslutar vi med att fästa bärlinan.

Intro

När betongplattan har härdat enligt anvisningarna bygger vi husets stomme av 45 x 195 mm-reglar.

Först en syll, som ligger på sockelns kant, och sedan de stående reglarna.

De sitter med 60 cm avstånd från centrum till centrum, med undantag från där det ska vara dörröppningar eller stora fönsterpartier.

Ovanpå reglarna fäster vi hammarbandet och sedan är stommen på plats.

Instruktion

01
Stomme 6 Steg

Byggandet av stommen är en lång upprepning av stolpar som alla står på samma avstånd – med undantag för där det ska vara en dörr, ett fönster eller fönsterpartier.

De små fönsterna, som sitter mitt på fasaden, kräver att man sätter kortlingar ovanför och under så att det bildas en ram för fönstret.

1

Vi sågar till syllen, som våra stående reglar ska skruvas fast i, på kapsågen och lägger den på syllpapp, så att det inte kan tränga upp fukt i träet. Vi drar in syllen 8-10 mm i förhållande till kanten.

2

I hörn och skarvar spikar vi ihop syllen med spikbeslag. Vi använder en spikpistol, men du kan mycket väl skruva i dem med 40 mm-ankarskruv.

3

På stugan skruvar vi fast en stolpe, så att tillbyggnaden har något att fästas i. Stolpen blir så att säga en lodrät förlängning av syllen.

4

Reglarna ställs med 60 cm mellanrum, mätt från centrum till centrum på reglarna, och fästs med ett vinkelbeslag på varje sida. Hörnen förstärks med mindre bitar regelträ.

5

Vi ritar upp för dörr och fönsterpartier. Här ska det sitta ett fönsterparti som är 690 x 690 mm. Mellan de lodräta reglarna ska det vara 690 + 38 + 38 mm = 766 mm. (38 mm = en gummifog + en bräda).

6

Där fönsterpartierna ska sitta sätter vi vinkelbeslagen på den motsatta sidan om de lodräta reglarna, så att de inte är i vägen när vi bygger vidare.

Material

45 x 195 mm-reglar:
• Syll, reglar, hammarband etc, 149 meter

Dessutom:
• Syllpapp, 30 meter
• Vinkelbeslag, 80 stk.
• 40 mm-ankarspik
• 120 mm-spånskiveskruv

Pris

Ca 10.000 kronor

Se alla del-projekten i temat '60 m2 tilbyggnad för 300.000 kronor':

Här nedan kan du klicka dig vidare till de olika delprojekten och se hur vi har gjort för att bygga den färdiga tillbyggnaden.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Tillbyggnad