Gör huset redo för våren – 17 saker du ska kolla

Du gör dig själv en stor tjänst genom att plocka fram jobbkläderna och se över ditt hus ordentligt efter vintern. När du fixar de mindre bristerna förebygger du att de ska utveckla sig till större projekt. De kommer nämligen oftast att bli både dyrare och mer tidskrävande.

Efter en lång vinter finns det all anledning att se över ditt hus ordentligt. Vinters ombytliga väder – kyla, frost och mycket fukt – är nämligen tufft mot de flesta material. Med tiden kommer de att “ge sig”, så att det går röta i virket, går hål i taket, sprickor i teglet, alger på terrassen osv.

Fixa det innan det går riktigt illa

Om du regelbundet ser över ditt hus, har du möjlighet att åtgärda skavankerna så att de förhoppningsvis inte hinner utvecklas till mer allvarliga skador. För det kan bli konsekvensen om du bara låter det vara. Då kan t ex hålet i taket orsaka röta i takets bärande konstruktion, så att den måste bytas ut.

Det blir både dyrare, mer tidskrävande och betydligt besvärligare än om du bara kan laga hålet i takpappen med ett taktätningsmedel eller byta ut den spruckna tegelpannan mot en ny. Du kommer riktigt långt med småreparationer, där du med en liten insats kan förlänga livslängden på ditt tak, ditt staket, din markbeläggning, eller vad det nu kan vara, och slippa skador som kan utveckla sig till stora, dyra renoveringsprojekt.

Här visar vi några av de ställen på huset som det kan vara lönt att hålla ett extra öga på. Det är de ställen som oftast påverkas mest av vädret, som tak, fasad, ytor på staket, terrass, målade ytor osv.

1. Rensa hängrännor

Om du inte hann rensa dina hängrännor i höstas är det extra viktigt att göra det nu. Vattnet ska kunna rinna fritt i hängränna och stuprör. Om vattnet svämmar över kan det orsaka fuktskador på ditt hus. Samma sak kan hända om hängrännan läcker, så se efter och laga eventuella hål.

2. Laga sprucken betong

Om det finns sprickor i t ex din betongtrappa gäller det att laga dem så snart det inte längre finns risk för minusgrader. Annars blir de bara ännu större till nästa vinter.

Köp t ex ett färdigt reparationsbruk, som du snabbt kan laga sprickan med.

3. Fixa hål i takpapp

Är det hål i takpappen gäller det att täppa igen det så snabbt som möjligt, så att den underliggande träkonstruktionen inte skadas.

Det är lätt gjort med en taktätningsprodukt som innehåller gummi för lång livslängd och glasfiber för extra styrka. Det stryks bara på med en pensel.

Läs också: Så här fixar du hålet i takpappen

4. Fäst lösa tegelpannor

Kolla ditt tak, och finns det lösa tegelpannor, lägg dem på plats så att de ligger ordentligt. Det gäller både tegelpannorna på själva taket och nockpannorna.

Intäckningar runt skorsten, ventilationsrör osv samt ränndalar är det också smart att kolla när du ändå är uppe på taket.

5. Ta bort alger på grinden

Alger har en förmåga att sätta sig på träet på grindar, plank osv under de fuktiga vintermånaderna, och det ser så mycket bättre ut när du tagit bort algerna.

Använd algrengöring eller trärengöring om det är illa, och en styv borste – det är effektivt. Annars går det bra med vanligt vatten.

6. Kolla efter röta i trä

Träet har precis gått igenom en fuktig period, så kolla om det kan ha lett till röta, t ex nederst på ytterpanelen.

Du kan se efter om träet är murket genom att känna efter med t ex en kniv. Är det mjukt är träet murket och bör bytas.

Läs också: Reparera en murken stolpe

7. Skrubba trädäcket

Den gröna beläggningen ska bort innan du börjar använda trädäcket. Försök först med vatten och en styv kvast. Räcker inte det får du använda algbekämpningsmedel, eventuellt med högtryckstvätt med terrassborste.

Läs också: 4 STEG: Så här sköter du ditt trädäck

8. Rengör plattor

I regel behöver även betongplattorna fräschas upp. Högtryckstvätten tar bort det värsta, men har du kakelpest är ddet faktiskt mer effektivt att använda ett rengöringsmedel för betong, och det håller längre.

Det blandas, hälls på och skrubbas ordentligt med en styv borste.

Läs också: 3-2-1: Så tvättar du trädgårdsplattorna

9. Byt fönsterbleck

Fönsterblecket under fönstret kan vara av olika material, t ex plåt, skiffer eller trä. Det ser till att leda bort regnvatten från fasaden. Det är en viktig funktion, så se till att det fyller sin funktion, t ex att det sitter i spåret på fönsterkarmen, att det sluter tätt vid sidorna och lutar utåt så att vatten inte stannar kvar. Är det inte så bör det bytas ut.

Läs också: Du kan själv byta fönsterbleck

10. Måla trä

När det blir lite varmare och träet på utsidan är torrt, kan du måla det. Du kan ta reda på om träet är tillräckligt torrt med hjälp av en fuktmätare. Fukthalten ska inte överstiga 15 % och utomhustemperaturen ska vara över 10 grader.

Trä som är skyddat, t ex en ytterdörr eller under takfoten, kan i regel målas innan trä som är mer oskyddat.

Läs också: 2 metoder: Måla träet så att det håller

11. Laga sockeln

Sockeln är både utsatt för vädrets makter och fukt från marken, så det är lätt att det yttersta putslagret skadas. Det är en bra investering att fixa skadorna så snart de uppstår, innan de utvecklas till ett större reparationsprojekt.

Kolla om det är lös puts och sprickor på sockeln. Om så är fallet, så ska det lagas med ett passande bruk när du har tagit bort all lös puts.

Läs också: Reparation av hussockel - så gör du!

12. Fäst ventilationsgaller

Ventilationsgaller kan finnas t ex till krypgrunden, där det är lite luft mellan marken och golvkonstruktionen. Det är viktigt att luften kan cirkulera fritt här. Därför måste du se till att det inte växer något framför gallren och att de sitter fast ordentligt, så att det inte kan tränga in möss eller andra skadedjur.

Är gallerna spruckna, bör du byta dem.

13. Byt knäckta stenar

Om du har knäckta stenar, t ex på uppfarten, är det smart att byta dem. När din beläggning inte är ”intakt” är risken större för att fler stenar knäcks.

Du har säkert sparat ett par stenar, så du lirkar bara upp den söndriga och lägger i en ny.

14. Laga tegelväggen

Fogarna i din tegelvägg kan lätt ta skada efter en vinter med fukt och frost. Finns det lösa fogar bör du kratsa ur dem och ersätta dem med nytt bruk. Har en tegelsten gått sönder, bör du byta den.

Det är en enkel lagning, där du knackar bort den skadade stenen, lägger in nytt bruk och en hel tegelsten ovanpå, och fogar och jämnar till runt den nya stenen.

Läs också: Så byter du en skadad tegelsten

15. Kolla vattbräda och vindskiva

Det trä som är allra mest utsatt för väder och vind, är vattbrädor och vindskivor på hus, förråd, garage och liknande. Därför är det en bra idé att kolla om träet har börjat murkna. Om så är fallet bör det bytas.

Fundera på om du ska byta ut vattbrädan mot ett underhållsfritt material, t ex en aluminiumprofil. Då behöver du inte tänka på det på många år – eller arbeta högt upp på en stege.

Läs också: Du ska vara rädd om dina vindskivor

16. Byt förstörda takskivor

Har du ett plasttak på ditt förråd eller din carport, bör du kolla det efter vintern. Frosten kan nämligen vara tuff mot plasten och göra den spröd, så att det lätt går hål i de tunna skivorna.

Lyckligtvis går det lätt att byta ut de som har gått sönder. Det är ofta också bättre att byta hela skivan än att försöka laga den.

Läs också: Byt trapetstak på en helg

17. Rensa avrinningsbrunnar

Vid dina stuprör kan det finnas avrinningsbrunnar dit regnvattnet kan ta vägen. Brunnen bör rensas regelbundet, så att den inte sätts igen. Brunnen består ofta av cementrör, så kolla också efter eventuella sprickor i rören. De ska lagas, så att vattnet kan rinna undan och inte letar sig genom sprickorna och samlas i närheten av sockeln. Det riskerar att underminera grunden och skada ditt hus.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Hus