Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Det finns väl ingen svensk villa utan att den är försedd med vindskivor på taket. Vindskivorna är de lodrätt monterade brädor som avslutar taket vid gaveln och som skyddar bärläktens kortändar mot väder och vind. Ovanpå vindskivorna bör det ligga – men det gör det inte alltid – en täckande list eller bräda. Denna kallas vattbräda. Den kan för övrigt ersättas av en profil.