Reparation av hussockel

FUKTFÄLLA: Det lönar sig att reparera sprickor och avflagningar på hussockeln så snabbt som möjligt. Skadorna blir bara värre av att vänta.

TIPS: Färdigt bruk til hussockel

Färdigblandat murbruk, som bara ska tillsättas vatten och blandas med visp på en borrmaskin, är det lättaste. Till stora arbeten kan man spara en del pengar genom att blanda bruket själv (3 delar mursand och 1 del murcement) i en tombola.

Reparation av hussockel: Färdigblandat murbruk til hussockel

Viktigt om reparation av hussockel!

  • Det nya lagret måste få minst en frostfri månad till att härda, men vädret kan även vara "för bra". Undvik att putsa i stark sol. Det kan få putsen att torka så snabbt att det spricker. Var också noga med att täcka eller vattna ytan de första veckorna, om det är väldigt varmt.

  • Undvik kontakt med ögon och hud i så hög grad som möjligt. Se särskilt upp med kläder och handskar som blivit indränkta i putsbruk. Det kan ge skador på huden, som man inte upptäcker förrän det är för sent.

Puts i flera lager garanterar ett bra resultat

Sockelputsen består av tre lager. Genom att göra så blir det lättare att få till en fin yta, som kommer hålla många år framöver. Testar man ett tjockt lager direkt på en gammal hussockel kommer bruket vara omöjligt att arbeta med – och den färdiga putsen kommer med stor sannolikhet att spricka första vintern.

Längst in kvastas en välling av cement och vatten på. Det gör att nästa lager fäster bra. Därpå kastas ett grötaktigt bruk på, i grova klickar. Lagret ska torka ett dygn. Till sist stryks det yttre lagret på. Det putsas efter att det har blivit fast.

På gjutna hussocklar används murbruk med cement, ex. 100/400, 0-2 mm. På gamla, murade hussocklar är cementbruk för hårt och tätt, så här rekommenderas hydrauliskt kalk, ex. Kh 100/400, 0-2 mm.

Är de avflagnade områdena på hussockeln så djupa att man behöver bygga upp mer än 10-15 mm i varje lager, kan man med fördel använda ett grövre bruk till de inre lagren. Ungefär 0-4 mm passar bra.