Reparation av hussockel - så gör du!

Små och stora sprickor och avflagningar på hussockeln är inte bara fula – de bjuder dessutom in fukt till att tränga in i husets bakomliggande konstruktion med dyra, omfattande och allvarliga skador som följd. Så det gäller att reparera – och ju tidigare, desto bättre. För när vattnet har hittat en väg in i putslagret kommer varje ny frostperiod bara förvärra skadorna.

Reparation av hussockel

FUKTFÄLLA: Det lönar sig att reparera sprickor och avflagningar på hussockeln så snabbt som möjligt. Skadorna blir bara värre av att vänta.

HUSSOCKEL MED SMÅ SPRICKOR

1. Knacka runt om den synliga skadan, och lyssna. All puts som har ett ihåligt ljud ska tas bort helt. Lägg ex. ut en skiva nedanför reparationsstället – då blir det lättare att städa upp.

2. När allt damm har borstats bort, mättas reparationsområdet på hussockeln med vatten. Det gör att det torra underlaget inte suger upp fukten ur reparationsbruket.

3. Bruket kastas på det lätt fuktade området, i små klickar med en murarsked. När det börjar bli fast, skrapas de högsta topparna bort. Det ska INTE slätas till, utan fortfarande ha en rå yta.

4. Nästa dag, när bruket har satt sig bra, fortsätter du med ännu ett lager putsbruk. Det dras på med en stålspackel.

5. Slutligen jämnas reparationsområdet på hussockeln till. Processen kallas filtning. När bruket har vilat lite drar du en skumklädd bräda i roterande rörelser över ytan tills den är slät, fin och tät.

TIPS: Färdigt bruk til hussockel

Färdigblandat murbruk, som bara ska tillsättas vatten och blandas med visp på en borrmaskin, är det lättaste. Till stora arbeten kan man spara en del pengar genom att blanda bruket själv (3 delar mursand och 1 del murcement) i en tombola.

PUTSNING AV HELA HUSSOCKELN

1. Det grävs ut längs med hussockeln så att det finns plats att arbeta. Därefter knackas lös puts bort ända in till fast och ren mur.

2. Hussockeln rengörs från damm och fuktas med vatten. Därefter stryks alla de ställen där det ska putsas, med en tunn "välling", som blandas till av vatten och lite färdig murbruksblandning.

3. Första lagret rörs ut till en grötaktig konsistens och kastas på med en murarsked. Nästa dag skrapas de högsta topparna av med en stålspackel. Lagret bör vara 5-6 mm, och ytan ska vara rå.

4. Nästa, och sista, lagret stryks på med en stålspackel. Kom ihåg att kvasta hussockeln med vatten först. Putsbruket ska vara grötliknande. Ju tjockare lager, desto tjockare konsistens.

5. Bruket filtas med en putsbräda efter några timmar, när det är så torrt att det inte får några märken när du trycker på det. Brädan fuktas något, men bruket får inte bli för vått.

Viktigt om reparation av hussockel!

  • Det nya lagret måste få minst en frostfri månad till att härda, men vädret kan även vara "för bra". Undvik att putsa i stark sol. Det kan få putsen att torka så snabbt att det spricker. Var också noga med att täcka eller vattna ytan de första veckorna, om det är väldigt varmt.

  • Undvik kontakt med ögon och hud i så hög grad som möjligt. Se särskilt upp med kläder och handskar som blivit indränkta i putsbruk. Det kan ge skador på huden, som man inte upptäcker förrän det är för sent.

LÄS OCKSÅ: Isolera grundmuren - håll nere värmekostnaden

Puts i flera lager garanterar ett bra resultat

Sockelputsen består av tre lager. Genom att göra så blir det lättare att få till en fin yta, som kommer hålla många år framöver. Testar man ett tjockt lager direkt på en gammal hussockel kommer bruket vara omöjligt att arbeta med – och den färdiga putsen kommer med stor sannolikhet att spricka första vintern.

Längst in kvastas en välling av cement och vatten på. Det gör att nästa lager fäster bra. Därpå kastas ett grötaktigt bruk på, i grova klickar. Lagret ska torka ett dygn. Till sist stryks det yttre lagret på. Det putsas efter att det har blivit fast.

På gjutna hussocklar används murbruk med cement, ex. 100/400, 0-2 mm. På gamla, murade hussocklar är cementbruk för hårt och tätt, så här rekommenderas hydrauliskt kalk, ex. Kh 100/400, 0-2 mm.

Är de avflagnade områdena på hussockeln så djupa att man behöver bygga upp mer än 10-15 mm i varje lager, kan man med fördel använda ett grövre bruk till de inre lagren. Ungefär 0-4 mm passar bra.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Hussockel