2 metoder: Måla träet så att det håller

Är du den noggranna typen som målar trä utomhus efter konstens alla regler med avslipningar, kvistlack och perfektion? Då gör du det helt rätt. Är du typen som hellre vill ha det överstökat i en handvändning har vi också goda nyheter. Båda sätten är bra – men allt har sitt pris.

Måla träet så att det håller

Sensommaren är bästa tiden att måla utomhus. Se hur du gör.

Om du just nu är på jakt efter det enda rätta sättet att måla trä utomhus på, så kommer vi inte att göra dig besviken.

Vi rekommenderar nämligen hela två mycket olika tekniker för att säkerställa att träet målas fint och snyggt - och håller sig helt och friskt i många år.

Den ena tekniken är helt självklar. Den går ut på att du ger träet den mest noggranna behandlingen med allt vad kloka experter och ivriga försäljare kan locka dig när det gäller rengöring, slipning och flera skikt av fin, täckande färg. Det är en säker väg framåt, men den tar tid.

Den riktiga behandlingen av ditt trä kan därför absolut vara en mycket snab snabbare och enklare lösning där du nöjer dig med de mest nödvändiga arbetsstegen - och i gengäld är beredd att upprepa behandlingen oftare.

Metod 1: Bra och snabbt

När du väljer den snabba metoden nöjer du dig med algrengöring och två lager färg. Du får ett fint resultat, men bör vara beredd på att du kommer behöva upprepa behandlingen igen.

Metod 2: Bra och grundligt

När du väljer den grundliga metoden ska du gå igenom flera steg - bland annat rengöring, slipning, fylla igen hål och grundfärg. I gengäld får du en snyggare finish och längre hållbarhet.

Båda metoderna är bra och slutsatsen är att du totalt sett kommer lägga ungefär lika mycket tid på arbetet. Men målar du snabbt kan du även måla oftare, medan du med en noggrann insats kan vänta lite längre innan du behöver måla igen.

Tiden är densamma

Totalt sett kommer du att lägga ungefär lika lång tid på arbetet. Målar du snabbt, måste du också måla oftare, medan du med en noggrann arbetsinsats kan vänta betydligt längre innan du målar igen.

Få grundlig vägledning till båda metoderna.

Metod 1: Fint och snabbt

Oavsett hur snabbt du vill lösa uppgiften med att måla, bör du alltid börja med att ta bort algerna.

Alger tas bort med alg-rengöringsmedel. Rengöring med algrengöringsmedel är ett helt avgörande steg både vad gäller äldre trä och nytt trä, som kan ha skadats under produktionen och vid lastningen. Det förhindrar att färgen förstörs inifrån. Följ anvisningen - och tvätta av med rent vatten om detta rekommenderas. Särskilt om du vill måla med ett ljust träskydd är det viktigt att tvätta bort alger, även när du vill ha arbetet överstökat så snabbt som möjligt.

Påför två skikt av relativt tunnflytande träskydd på träet.. Transparenta och halvtäckande träskydd är ofta tillräckligt tunna för att kunna tränga in i träet och ändå tillräckligt kraftiga för att bilda en skyddande hinna. Några tillverkare framställer specialprodukter av sitt träskydd, t.ex. Flüggers 2-in-1.

✔ Wood Tex är en annan produkt som har utvecklats för att fungera både som grundolja och som det avslutande skiktet som skyddar mot vatten och UV-ljus.

Metod 2: Fint och noggrant

Om du går noggrant till väga dröjer det många år innan du återigen behöver ta fram målarpenseln. Några steg handlar mer om finish än om hållbarhet - de kan du fokusera mer eller mindre på.

Lös färg och dåligt trä skrapas och slipas bort. Det handlar om att nå in till friskt trä eller fast och solid färg.

Smuts, fett och salt tas bort med rengöringsmedel. Detta är särskilt viktigt på tidigare behandlat trä där det ofta finns fett som det krävs såpa för att ta bort så att färgen kan binda. Om det finns kvistar är det viktigt att få bort saltet så att det inte blandas med färgen och förstör den.

Alger tas bort med algrengöringsme-del. Ett helt avgörande steg, både när det gäller nytt trä som kan ha skadats under produktionen och vid lastningen, och när det gäller äldre trä. Ofta ska man låta medlet verka några dagar. Följ anvisningen - och tvätta av med rent vatten om detta rekommenderas.

Hål, sprickor och fuktfällor fylls ut eller slipas bort. Gamla kvisthål, skruvhål och liknande kommer att synas tydligt när träet målas. Särskilt de vattenlösliga färgerna är känsliga för fuktfällor, alltså ställen där regnvattnet samlas och blir stående.

Träet slipas. Målade ytor slipas matta och ojämnt trä slipas så att det passar omgivningarna. Skarpa kanter rundas så att färgen kan täcka dem.

Kvistar täcks med lack. Främst en bra investering före påföring av ljus färg - men kvistlacken hjälper inte så mycket om träet rör sig och kvistarna ofta lossnar eller mycket kåda tränger ut.

Obehandlat trä mättas med grundolja. En riktigt bra investering med tanke på hållbarheten. Oljan fungerar nämligen som medel mot mögel och röta. Den tränger djupt in i träet och fyller porerna så att de är mindre mottagliga för fukt. Vid en ny behandling av tidigare målat trä finns det en risk att vissa grundoljor lägger sig ovanpå den gamla färgen, så några tillverkare rekommenderar att man påför grundfärg direkt på tidigare målat trä, även om det bara rör sig om vissa områden.

Träet stryks eller rullas med grundfärg. Grundfärgen tränger in fint i träet och säkerställer optimal vidhäftning vid färdigstrykningen. Vid den nya behandlingen behöver du endast grundfärg om du byter färg. Grundfärgen innehåller precis som grundoljan och träskyddet fungicider, men ger inget skydd mot slitage och smuts så som en färdigstrykning ger.

Träet stryks eller rullas med heltäckande träskydd. Om du vill att behandlingen ska hålla så länge som möjligt väljer du ett fett, heltäckande träskydd till färdigstrykningen. Föredrar du att se träets struktur, kan du välja ett halvtäckande träskydd.

Mellanslipning. En lätt mellanslipning av det första skiktet ger nästa skikt en bättre vidhäftning och gör arbetet lite lättare. Se till att inte slipa rent kanterna.

Träet stryks eller rullas med heltäckande träskydd. Färgen bildar en hinna som stänger ute vattnet men låter fukten tränga ut ur träet. Själva färgen skyddar träet mot det nedbrytande UV-ljuset. Se efter ytan ordentligt den första tiden - den blir starkare efter flera dagar - och se till att ytorna tvättas regelbundet så inte mögel och alger får fäste.

Det tar tid, men när du är klar kan du slappna av i flera år.

Fint och snabbt VS. Fint och noggrant

Fint och snabbt VS. Fint och noggrant

HUR NOGGRANT SKA JAG MÅLA TRÄET?

FASAD

Finishen beror på stilen, åldern och mycket annat. En snabb lösning kan räcka, men den noggranna behandlingen håller längre. Krävs en byggnadsställning, får du extra lång hållbarhet.

CARPORT

Finishen behöver inte vara perfekt. Den snabba lösningen är tillräcklig, men målning med grund- och täckfärg håller längre.

FÖNSTER OCH DÖRRAR

Snygg finish är normalt önskvärt och den ganska dyra delen av fasaden förtjänar en noggrann behandling.

VINDSKIVOR

En snabb behandling ger tillräcklig finish, men kräver uppgiften en byggnadsställning är en noggrann behandling värd mödan.

VEDSKJUL

Den snabba behandlingen räcker och här finns ingen anledning att täcka kvistarna - men grundfärgen och den heltäckande färgen håller längre.

STAKET

Lämpligt att ge en snabb behandling. Algrengöringsmedel och en eller två behandlingar med träskydd.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Målare