Invändig isolering med en extra yttervägg

Video: En kall yttervägg kan lätt isoleras med en extra innervägg. Vår expert visar hur du själv kan bygga och isolera innervägg med en extra innervägg.

Tilläggsisolering invändigt

Bottningsregeln läggs parallellt med väggen. Avståndsklossar på 2 cm används. Det måste vara en smula luft mellan väggarna så att eventuell kondens kan torka ut och inte tränger in i den nya isoleringsväggen.

Snickaren markerar för de lodräta stålreglarna, som ska placeras med 45 cm mellanrum, precis som en vanlig innervägg. Krysset visar att regeln ska placeras mitt för markeringen. I exemplet använder vi tre lodräta stålreglar, som fästs ihop med hjälp av en fixertång.

Tvärsgående avståndsregler placeras ut, en per meter, för att hålla avståndet på 2 cm mellan yttervägg och innervägg.När regeln lodar markerar snickaren placeringen med ett streck och ett kryss.

Då kan man först justera alla reglar innan de görs fast.Samtliga fack i väggen isoleras med isoleringsplattor i samma tjocklek som stålreglarna. Man ska vara noga med att trycka ner isoleringen i bottningsregeln så att det inte uppkommer köldbryggor. Isolering placeras ut mellan alla stålreglar.

LÄS OCKSÅ: Så tilläggsisolerar du med varmväggsskivor

Ångspärr innervägg

När isoleringen sitter korrekt kan det första lagret gips monteras. Gipsskivorna skruvas fast i varje regel med en skruv i topp och en i botten. Innan andra lagret gips görs fast ska väggen förses med ångspärr.

Till det använder snickaren 0,2 mm plastfolie. Ångspärren ska slätas ut ordentligt mot gipsskivan. Plasten fästs med hjälp av häftklamrar i topp, botten och längs sidorna. Den plast som sticker ut längs kanterna får sitta kvar till dess väggen är färdig.

Nu gör snickaren fast det andra gipslagret. Här används en restbit. Snickaren markerar skruvlinjerna och drar fast gipsskivan med skruvar på var tjugonde centimeter.Nu är väggen klar och ska fogas hela vägen runt. Först därefter skär snickaren bort överskjutande ångspärr.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Isolera vägg